COVID-19, Deep State

Hebben gewone burgers zojuist hun burgemeester Bonnie Crombie gearresteerd in Mississauga, Ontario?

Naarmate deze pandemie voortduurt, wordt het voor een groeiend aantal burgers duidelijk dat de maatregelen die door onze verkozen leiders en schoolbesturen op ons en onze kinderen worden toegepast, steeds verder verwijderd raken van de wetenschap, de statistieken en het gezond verstand over wat het beste is voor onze gezondheid.

De enige logische verklaring die overblijft voor mensen die verder onderzoek doen, is dat onze verkozen leiders en schoolbestuurders eenvoudigweg volgen wat een agenda van controle lijkt te zijn die van bovenaf op hen wordt gelegd.

Terwijl er in Canada en de rest van de wereld protesten en demonstraties tegen deze maatregelen zijn gehouden, is een groeiend aantal mensen hier in Ontario tot de conclusie gekomen dat deze activiteiten weinig hebben uitgemond in een reactie van onze hooggeïsoleerde gekozen functionarissen.

Een groep in Ontario met de naam ‘Stand4Thee’ heeft het voortouw genomen in een poging om onze gekozen leiders direct verantwoordelijk te stellen, en in plaats van te blijven wachten op de trage en malende wielen van ons huidige rechtssysteem om enige mate van gerechtigheid te leveren, heeft Stand4Thee besloten om zichzelf en anderen te onderwijzen over de Common Law, en onmiddellijke Common Law acties te implementeren die in overeenstemming zijn met de urgentie van de situatie, in het bijzonder met betrekking tot de omvang van de schade die wordt toegebracht aan onze kinderen.

IN HET KORT

De feiten: Op 20 maart 2021 riep een groep van meer dan 200 burgers een rechtbank bijeen in een poging om de burgemeester van Mississauga verantwoordelijk te stellen voor ‘een voortdurende aanval op en misbruik van kinderen’ vanwege haar steun voor en handhaving van maskermandaten in Mississauga.

Denk eens na: Is het mogelijk voor gewone burgers op zoek naar gerechtigheid om de gevestigde rechtbanken te omzeilen en uitspraken te doen op basis van het gewoonterecht?

Voor je begint…

Neem even de tijd en haal adem. Plaats je hand op je borstkas, dicht bij je hart. Adem langzaam in dit gebied gedurende ongeveer een minuut, en concentreer je op een gevoel van rust in je geest en lichaam.

De enige logische verklaring die overblijft voor mensen die verder onderzoek doen, is dat onze verkozen leiders en schoolbestuurders gewoon volgen wat een agenda van controle lijkt te zijn die hen van bovenaf wordt opgedrongen.

Terwijl er in Canada en de rest van de wereld protesten en demonstraties tegen deze maatregelen zijn geweest, is een groeiend aantal mensen hier in Ontario tot de conclusie gekomen dat deze activiteiten weinig hebben uitgemond in een reactie van onze zeer geïsoleerde gekozen functionarissen.

De arrestatie van Bonnie Crombie

Bonnie Crombie

IN HET KORT

De feiten: Op 20 maart 2021 riep een groep van meer dan 200 burgers een rechtbank bijeen in een poging om de burgemeester van Mississauga verantwoordelijk te stellen voor ‘een voortdurende aanval op en misbruik van kinderen’ vanwege haar steun voor en handhaving van maskermandaten in Mississauga.

Denk eens na: Is het mogelijk voor gewone burgers op zoek naar gerechtigheid om de gevestigde rechtbanken te omzeilen en uitspraken te doen op basis van het gewoonterecht?

Dagvaarding

volgens gewoonterecht en natuurlijke gerechtigheid

Aan Bonnie Crombie die optreedt als burgemeester van de Service Corporation van MISSISSAUGA

Overwegende dat u bent beschuldigd ten overstaan van de mannen en vrouwen en ouders van MISSISSAUGA in die zin dat u, een voortdurende aanval en misbruik hebt gepleegd op de kinderen van de dienstverlenende organisatie van de REGIO PEEL en de dienstverlenende organisatie van de STAD VAN MISSISSAUGA

U moet verschijnen op Mississauga Celebration Square op 20 maart 2021 om 10:10 uur.

Afgegeven aan de dienstverlenende organisatie van MISSISSAUGA, ONTARIO

de 19e maart, 2021

daniel warren oke, rebecca sheppard, cullen mcdonald

Als u niet verschijnt, zult u bij verstek worden berecht door een jury van twaalf leden.

Als u schuldig wordt bevonden en u een boete wordt opgelegd, zal deze worden overhandigd aan het Internationaal Tribunaal, het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof, Interpol en de Verenigde Staten Alliantie.

Er zijn enkele bijzonderheden in deze dagvaarding, waaronder namen in kleine letters en in het rood, om ze te onderscheiden van namen in hoofdletters die worden gebruikt in een ander rechtsgebied dat ik Maritiem Recht, Admiraliteitsrecht of Koopvaardijrecht heb horen noemen. Ik zal geen commentaar geven op de aard van deze wet totdat ik meer onderzoek kan doen, behalve dan dat de Gewoonterecht-wet een hogere jurisdictie lijkt te hebben, en dit is wat voor ons geheim is gehouden om controle over ons te houden.

Ik ben goed bekend met de Natuurwet, die geen wet is die door een mens is gemaakt, maar die de natuurlijke en vanzelfsprekende orde regelt van het fysieke universum waarin we ons bevinden, en waarin we als individuen allemaal gelijk, vrij en soeverein zijn. Voor zover ik het begrijp is het gewoonterecht een poging geweest van een aantal vooraanstaande persoonlijkheden in de geschiedenis om de natuurwet formeel en specifiek te codificeren in de manier waarop wij onszelf besturen en met elkaar omgaan, een manier om een rechtvaardige orde in de samenleving te handhaven zonder inbreuk te maken op de individuele vrijheid.

In het licht van de pandemische maatregelen zijn veel meer burgers geïnteresseerd geraakt in de vraag hoe zij rechtvaardigheid voor zichzelf en hun medeburgers kunnen bereiken, en zijn zij bijgevolg geïnteresseerd geraakt in het begrijpen hoe de wet werkt. De Common Law-procedure op Celebration Square in Mississauga diende in feite als een gelegenheid voor burgers om uit de eerste hand te leren over hun macht en hun rechten. En dat was zeker ook de bedoeling, want de moderatoren legden gul uit wat de bedoeling was van elke stap in het proces.

De gewone rechtszaak

Nu blijkt dat burgemeester Bonnie Crombie niet is komen opdagen. Dit was niet onverwacht, en zoals in de dagvaarding was beloofd, ging de procedure zonder haar verder.

Nadat de hoorzitting tot de orde was geroepen, spraken de ouders die klachten hadden tegen burgemeester Bonnie Crombie als groep hardop een arrestatieverklaring uit, waarin zij Bonnie Crombie verantwoordelijk hielden voor de volgende misdrijven op grond van haar steun voor en handhaving van de maskermandaten voor kinderen op school in Mississauga:

Het toedienen van een schadelijke stof aan een minderjarige, in strijd met sectie 245(1) van het Canadese wetboek van strafrecht

het plegen van foltering, in strijd met sectie 269.1(1) van het Canadese wetboek van strafrecht

het toebrengen van lichamelijk letsel, in strijd met sectie 221 van het Canadese wetboek van strafrecht

roekeloos in gevaar brengen en achterlaten van kinderen, in strijd met artikel 218 van het Canadese wetboek van strafrecht

Criminele nalatigheid, in strijd met sectie 219 van het Canadese wetboek van strafrecht

Schending van het vertrouwen door een overheidsambtenaar, in strijd met sectie 122 van het Canadese wetboek van strafrecht

Er staat een map met bewijsmateriaal online waarnaar werd verwezen als onderbouwing van de beweringen. Na aanvullende getuigenissen van ouders die de jury hun persoonlijke verhaal vertelden, kwam de jury van 12 gelijken bijeen. Na beraadslaging achtten zij burgemeester Bonnie Crombie schuldig aan de tenlastelegging en eisten zij bovendien een onmiddellijk verbod op alle pandemische maatregelen die de gezondheid en vrijheid van de kinderen van Mississauga aantasten.

Is dit louter symbolisch?

De vraag die velen bezighoudt, is of de bijeenroeping van deze rechtbank enige invloed zal hebben in de “echte” wereld. Heeft het gewoonterecht nog enige status in onze samenleving, of zullen de gezagsdragers straffeloos kunnen doorgaan met wat zij doen? Ik heb op dit moment geen antwoord voor je, maar nadat ik aan dit evenement had deelgenomen, voelde ik me gesterkt, geïnspireerd, en verenigd met alle andere deelnemers. Ik voelde een gevoel van ‘gemeenschap’ dat ik nooit eerder had gevoeld, in zoverre dat een groep bezorgde burgers bijeenkwam met de hoop en het geloof dat zij de mogelijkheid hadden om iets recht te zetten dat duidelijk verkeerd was in onze samenleving.

Er zat duidelijk een ‘energieke’ component aan deze bijeenkomst die zeer positief en verfrissend was. Iedereen nam deel op een waardige, gerichte manier, verenigd in doel, gegrond in waarheid en liefde. Dus ongeacht ieders overtuiging over de betekenis van het ‘energetische’ domein in menselijke aangelegenheden, bleven de meeste deelnemers achter met het gevoel dat dit de manier is waarop juridische zaken die belangrijk zijn voor burgers in onze samenleving zouden moeten worden uitgevoerd, en dat de manier waarop ons huidige systeem werkt het tegenovergestelde hiervan is. Ik geloof dat hoe meer energie mensen beginnen te besteden aan het Common Law systeem, en hoe minder ze spenderen binnen het oude systeem, hoe meer echte verandering in de wereld om een meer harmonieuze wereld te creëren op natuurlijke wijze zal plaatsvinden, waardoor het proces op Celebration Square op 20 maart veel meer wordt dan een symbolisch gebaar, maar eerder een katalysator voor een verschuiving in bewustzijn die de macht zal teruggeven aan de mensen.

Elias: In eerste instantie symbolisch, maar het is een waarschuwing aan de autoriteiten dat ze wellicht niet ongestraft op de ingeslagen weg kunnen voortgaan. Het brengt de mensen weer terug in hun kracht en macht en schept een netwerk van gelijkgezinden die besloten hebben om niet meer alles als zoete koek te slikken.

Hier het originele artikel

Elias Telegram groep

Meer van Elias?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s