Introductie

BELANGRIJKE VERANDERING:

Lieve mensen,

Ik ben gestopt als bedrijf met ingang van 30 juni 2022 .Maar ik blijf beschikbaar om u te helpen en werk nu enkel nog met donaties. Dat is een stap verder richting Nieuwe Aarde en zodoende valt ook niemand uit de boot, want ieder kan bijdragen naar eigen kunnen.

WAT IK MOMENTEEL KAN DOEN

HEALING OP AFSTAND, met behulp van een Engelengroep.

STERVENSBEGELEIDING.

CHANNELING, uw vragen worden door Jezus beantwoord.

VELD VAN EENHEID MEDITATIE,

SERIE MUZIEK VOOR HEALING EN MEDITATIE, 9 opnames in mp3,

BANKREKENING VOOR DONATIES:

NL22 KNAB 0507 3569 42 – ten name van: J.F.M Wolak, onder vermelding: Donatie

Of met PayPal via ‘Onder vrienden’ naar jozef@wolak.blog met vermelding: Donatie

Stuur voor elke aanvraag een e-mail naar: elias-coaching-healing@pm.me

LICHTZUILEN PLAATSEN: Info HIER

AANMELDEN VOOR HET PLAATSEN: HIER

SPELENDERWIJS VERJONGEN EN OPSTIJGEN:

IN PLAATS VAN DE GEPLANDE CURSUS HEB IK NU EEN ANDERE MEER PERSOONLIJKE WEG GEKOZEN DIE JE METEEN KUNT STARTEN.

Elias Weg naar Ascensie omvat healing en begeleiding middels telefonische gesprekken, of via Skype, waar je steeds nieuwe oefeningen van Jezus als ‘huiswerk’ krijgt, inclusief het werken met je cellen om te verjongen, oefeningen om in je Lichtlichaam te kunnen stappen. om je persoonlijke gids te ontmoeten, naar je planeet van herkomst te kunnen reizen of naar Sirius te gaan voor een MedBed behandeling met Jezus en andere Lichtwezens.

Het is sinds 2005 dat ik door Jezus en andere lichtwezens wordt begeleid, zowel voor mijn eigen innerlijke processen als ook voor mijn verdere ontwikkeling als healer en spiritueel leraar. Medium zijn voor het Christus healing- en transformatielicht betekent dat Jezus in mijn hart verankerd is en zo mijn kanaal gebruikt voor zijn healingwerk. Om dit mogelijk te maken heeft hij mij jarenlang begeleid en opgeleid. Zo heb ik door onder zijn leiding aan mijzelf te werken steeds meer blokkades in mijn eigen energiesysteem kunnen opruimen. Bovendien heb ik jarenlang dagelijks met de Christusvlam gewerkt, die ik rond 2006 in mijn hart mocht ontvangen.

AURA- & CHAKRAREADING(

Tijdens die reading kijk ik in het energieveld in zijn geheel en in de afzonderlijke chakra’s. Dat laat me zien welke blokkades er aanwezig zijn, welke problemen zijn meegebracht uit andere levens, hoe het staat met verdrongen emoties, de mannelijke en vrouwelijk kant, het innerlijk kind, de verbinding met Moeder Aarde en het Goddelijke. Dit geeft mij een helder beeld welke benadering en vorm van healing het meest effectief belooft te zijn. Dat kan een persoonlijke sessie met of zonder MedBed behandeling of een regressie zijn ter plaatse in Zutphen zijn, maar ook een healing op afstand gedurende een maand. Een reading is altijd onderdeel van een persoonlijke healingsessie, maar kan ook afzonderlijk plaats vinden met behulp van een foto op afstand of persoonlijk in Zutphen.

CHANNELING:

Een channeling kan een aanvulling zijn op een reading en stel ik voor als er specifieke vragen tijdens de healing opduiken waarvoor ik geen antwoord weet. De Lichtwezens kunnen ook antwoorden op uw vragen over uw spirituele groei, over de oorzaken en genezing van uw blokkades of ziekten of andere voor u belangrijke thema’s. Gebeurt enkel op afstand met behulp van een foto.

MED BED

Het type Med Bed dat ik kan aanbieden is niet wat op aarde wordt gebruikt, is dus geen machine, geen apparaat maar het MedBed zoals dat op de planeet Sirius wordt gebruikt. Het is een energetisch bed van zeer hoge trilling dat bestaat uit een koker van licht. Ofschoon een Med Med sessie maar twintig tot dertig minuten duurt, is er een langere voorbereiding nodig:

Deze voorbereiding bestaat uit een healingsessie, waarbij een aura- en chakrareading is inbegrepen. Dat toont mij waar de blokkades liggen, zodat we aansluitend kunnen beginnen om die op te ruimen met een methode die ik van Jezus heb geleerd. Verder vindt er een diepe reiniging, healing en herstructurering plaats van het energiesysteem, waarna ik nog de Christusvlam aan de hartchakra kan doorgeven. Deze sessie dient om in een hoge trilling en emotionele stabiliteit te komen, nodig voor een Med Bed behandeling. Mensen die al over een heel hoge trilling beschikken kan ik ook meenemen naar Sirius voor een MedBed behandeling op die planeet, waar de trilling van het bed uiteraard nog hoger is.

Meer informatie:

INDIVIDUELE SESSIE:

Door mijn kanaal stroomt het Christuslicht en het is zijn healing-energie die door mij werkt. En als ik in het energieveld van iemand bezig ben, dan beweegt hij mijn handen. Tijdens een individuele sessie ter plaatse, die drie tot drieenhalf uur kan duren, volgt na een inleidend gesprek een meditatie die de noodzakelijke verbindingen tot stand brengt en mijn client kort bij zijn ziel brengt om daar mee te kunnen communiceren. Dan volgt een aura- en chakra reiniging, vervolgens een healing en herstructurering van het energieveld..

Een individuele sessie kan ook gedeeltelijk via een internet-video-verbinding plaatsvinden. In dat geval gebeurt dit in drie delen. Eerst een reading op afstand met behulp van een foto. Dan twee sessies via een internet-video-verbinding op verschillende dagen. Tijdens de eerste sessie van uur werken we samen aan de oplossing van de nog niet afgewerkte innerlijke processen of thema’s, zoals Jezus ze noemt. Tijdens het tweede deel volgt de reiniging en healing van het energiesysteem.  Hier meer info

HEALING / ONDERSTEUNING OP AFSTAND

Bij deze vorm van healing met behulp van een foto werkt een hele engelengroep mee om het Christuslicht uit mijn kanaal steeds daar toe te passen, waar dit het meest nodig is.

Hier meer info

ERNSTIGE OF CHRONISCHE ZIEKTEN

Bij een dergelijk geval volgt na de aura- en chakra reading en twee healingsesseis van een uur nog de haast dagelijkse healing van een kwartier op afstand aan hand van een foto en dat gedurende drie maanden.

Van Jezus krijg ik ook zijn eigen genezingsmethoden door, hij legt uit hoe we zelf met onze cellen kunnen werken en daardoor ons lichaam kunnen genezen en verjongen. Ik pas zijn methoden toe tijdens mijn individueel werk met mensen en geef op zijn verzoek ook seminars over het celwerk voor healing en verjonging, zodat ieder die methoden kan leren om ze op zichzelf aan te wenden.

Het wezenlijke van mijn werk is om te helpen het hart te openen en mijn cliënten te begeleiden tot zij zelf in de diepte van hun ‘Zijn’ contact kunnen nemen met de eigen ziel.

REGRESSIE

Naast het werk op zielen- en celniveau, begeleid ik zo nodig ook nog naar een of meerdere vorige levens, mocht dat nodig zijn om huidige problemen beter te kunnen begrijpen en op te lossen. Dit is enkel ter plaatse en niet op afstand mogelijk. .

SEMINARS

Twee daagse Celwerkseminars

Jezus beslist over de samenstelling van het programma van de seminars en is ook aanwezig om met iedere deelnemer nauw samen te werken. Hij zegt hierover:

“Tijdens een seminar werken veel verschillende energieën en komen veel nieuwe inzichten tot stand. Ik ben steeds bereid tijdens het seminar met de aanwezige mensen samen te werken.”

Als Jezus bijvoorbeeld het hart van een persoon aanraakt, dan gebruikt hij daarvoor mijn hand om zijn Licht en Energie door te geven. Verder is nu ook Maria steeds aanwezig. Tijdens een individuele sessie staat Jezus naast me en werkt door mij, maar ik werk ook door hem, liet hij mij een tijdje geleden weten.

Hier meer over mijn celwerkseminars.

BASIS

De basis van mijn werk is onvoorwaardelijke Liefde. Ik houd van mensen, omdat ik ze bij voorkeur zie in hun Goddelijkheid.

De lichamelijke problemen van een mens zijn projecties, zijn de uitwerking van de innerlijke processen op fysiek niveau. Ziekten kunnen dus enkel genezen door het afsluiten van de ermee samenhangende innerlijke processen.

Het is mijn opdracht om mensen liefdevol in hun processen te begeleiden. Zo worden de wortels van de ziekten genezen, zodat aansluitend ook hun uitwerking op fysiek vlak kan verdwijnen. Het is niet de bedoeling om anderen in hun denken en handelen te veranderen, maar om een verfijnde begeleiding aan te bieden tot een mens uit zichzelf en stapsgewijze wenst te veranderen. Niet ik verander, maar ik ondersteun de veranderingen die iemand vanuit zichzelf wenst te maken om in beweging te komen.

Voor mij betekent het grote genade dat ik met het Christus Healing- en Transformatielicht mag werken. Ik voel me daarbij duidelijk door God, Jezus en de Geestelijke Wereld ondersteund en begeleid. Zo werk ik met het Christuslicht op celniveau en indien nodig ook in de celkern met het DNA en in de diepte van de ziel van een mens. 

Mijn personal coaching en healing berust op vier pijlers:

Mijn helderziendheid: ik zie de blokkades in het energieveld en in de chakra’s van de mens, inclusief de onafgewerkte problemen die in deze incarnatie uit andere levens zijn meegebracht en die nu aan de beurt zijn om opgeruimd te worden.

Mijn gave als healer:  Begin jaren tachtig ontdekte ik deze gave en ontwikkel deze nog steeds verder. Sinds enkele jaren fungeer ik als kanaal voor het Christus healing- en transformatielicht maar werk ook samen met andere Lichtwezens voor meer specifieke taken, zoals met de Aartsengelen Zadkiel en Rafaël, met Saint Germain, de Ladies Portia en Amethist en met Shiva. Het Christuslicht betekent Liefde. Daarom werk ik vooral met dit Licht in de cellen van het hart en op het niveau van de ziel, maar ook in andere cellen als daar Liefde ontbreekt. Vanuit het hart gaat deze energie dan in het hele ‘zijn’. Zo is het hart de oorsprong, het centrum en vindt op deze manier genezing vanuit het hart plaats. Verder werk ik met het Goddelijk Licht dat door mijn kroonchakra naar die plaatsen stroomt waar het nodig is. Dit Licht wordt door de Geestelijke Wereld als het oorsprongslicht beschouwd. Het heeft een zeer reine kwaliteit en is neutraler als het Christuslicht. Zoals gezegd, het Christuslicht betekent Liefde. Het schitterende, stralende witte Goddelijk Licht daarentegen beduidt eenheid, waarheid en zekerheid.

Mijn regressietherapie vindt niet plaats met hypnose maar onder meer door het stimuleren van het derde oog. Hierdoor kan ik mensen terug begeleiden naar vorige incarnaties of ook een reis laten maken naar de planeet waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Regressie naar vorige levens kan zeer helpen om oude verdrongen emoties op te lossen door de desbetreffende situaties opnieuw te beleven. 

Mijn ervaring: Ik werk sinds 1980 als healer en leraar, onderhield afwisselend een praktijk in Brussel, Parijs, Nice, Londen en Genève, maar gaf ook seminars en / of healingsessies of planetair healingwerk in Polen (Krakau), Duitsland (München en bij Berlijn), in Oostenrijk (o.a. Graz), Italie, Spanje (Barcelona), Thailand (Chiang May), Sri Lanka, Hawaï (Big Island), Afrika (Senegal en Egypte), in Israël (Jeruzalem) en in Palestina (Ramallah).

Verdere mogelijkheden: ondersteuning tijdens een operatie of bij moeilijke gesprekken en onderhandelingen Als ik doorkrijg op welke dag en ongeveer welk uur een operatie plaats vindt, dan kan ik op afstand het gebeuren ondersteunen. In een dergelijk geval vul ik de operatiekamer met het Goddelijke wiite Licht maar omgeef ook de hele medische staf ter plaatse met Licht.Tot nu toe zijn nog alle operaties / gesprekken heel goed verlopen, volgens de ontvangen feedback. Voor meer informatie over de ondersteuning bij operaties:

Ondersteuning

Donaties in BITCOINS mogelijk.

LICHTZUILEN PLAATSEN:

Jezus vroeg me om nu weer te beginnen met Lichtzuilen plaatsen en deze keer met een groep waarvoor zich nu al tegen de negenhonderd mensen hebben aangemeld. Deelname: gratis – een donatie is welkom
Voor meer informatie lees hier de artikelen die ik over dit onderwerp heb geschreven

VELD VAN EENHEID -GELEIDE MEDITATIE: kom steeds korter bij uw ziel en word één met alles wat is.

Hier meer informatie

Phoenix Mail

Voor contact met Elias: elias-coaching-healing@pm.me