Introductie

Het is sinds 2005 dat ik door Jezus en andere lichtwezens wordt begeleid, zowel voor mijn eigen innerlijke processen alsook voor mijn verdere ontwikkeling als healer en spiritueel leraar. Medium zijn voor het Christus healing- en transformatielicht betekent dat Jezus in mijn hart verankerd is en zo mijn kanaal gebruikt voor zijn healingwerk. Om dit mogelijk te maken heeft hij mij jarenlang opgeleid. Zo heb ik door onder zijn leiding aan mijzelf te werken steeds meer blokkades in mijn energiesysteem kunnen opruimen. Bovendien heb ik jarenlang dagelijks met de Christusvlam gewerkt, die ik rond 2006 in mijn hart mocht ontvangen.

Individuele sessie:

Door mijn kanaal stroomt zijn Licht en het is zijn healing-energie die door mij werkt. En als ik in het energieveld van iemand bezig ben, dan beweegt hij mijn handen. Tijdens een individuele sessie, die twee tot drie uur kan duren, volgt na een inleidend gesprek een meditatie die de noodzakelijke verbindingen tot stand brengt en mijn client kort bij zijn ziel brengt om daar mee te kunnen communiceren. Dan volgt een aura- en chakrareiniging en -healing, waarna er, indien nodig, weer een reading plaats vindt, zodat ik kan zien wat er al veranderd is en wat er eventueel veder nog nodig is.

Van Jezus krijg ik ook zijn eigen genezingsmethoden door, hij legt uit hoe we zelf met onze cellen kunnen werken en daardoor ons lichaam kunnen genezen en verjongen. Ik pas zijn methoden toe tijdens mijn inividueel werk met mensen, maar geef er op zijn verzoek ook seminars over, zodat ieder die methoden kan leren om ze op zichzelf aan te wenden.

Een belangrijk deel van mijn werk is om te helpen het hart te openen en en betreffende persoon te begeleiden tot hij zelf in de diepte van zijn ‘Zijn’ contact kan nemen met zijn eigen ziel.

Regressie:

Naast het werk op ziel- en celniveau, begeleid ik zo nodig ook nog iemand naar een of meerdere vorige levens, mocht dat nodig zijn om huidige problemen beter te kunnen begrijpen en op te lossen.

Seminars:

Jezus beslist over de samenstelling van het programma van de seminars en is ook aanwezig om met iedere deelnemer nauw samen te werken. Hij zegt hierover:

“Tijdens een seminar werken veel verschillende energieën en komen veel nieuwe inzichten tot stand. Ik ben steeds bereid tijdens het seminar met de aanwezige mensen samen te werken.”

 

Als Jezus bijvoorbeeld het hart van een persoon aanraakt, dan gebruikt hij daarvoor mijn hand om zijn Licht en Energie door te geven. Verder is nu ook Maria steeds aanwezig. Tijdens een individuele sessie staat Jezus naast me en werkt door mij, maar ik werk ook door hem, liet hij mij een tijdje geleden weten.

Basis:

De basis van mijn werk is onvoorwaardelijke Liefde. Ik houd van mensen omdat ik ze bij voorkeur zie in hun Goddelijkheid.

 De lichamelijke problemen van een mens zijn projecties, zijn de uitwerking van de innerlijke processen op fysiek niveau. Ziekten kunnen dus enkel genezen door het afsluiten van de ermee samenhangende innerlijke processen.

 Het is mijn opdracht om mensen liefdevol in hun processen te begeleiden. Zo worden de wortels van de ziekten genezen zodat aansluitend ook hun uitwerking op fysiek vlak kan verdwijnen. Het gaat er niet om om anderen in hun denken en handelen te veranderen, maar om een verfijnde begeleiding tot een mens uit zichzelf en stapsgewijze wenst te veranderen. Niet ik verander, maar ik ondersteun de veranderingen die iemand vanuit zichzelf wenst te maken om in beweging te komen.

Voor mij betekent het grote genade dat ik met het Christus Healing- en Transformatielicht mag werken. Ik voel me daarbij duidelijk door God, Jezus en de Geestelijke Wereld ondersteund en begeleid. Zo werk ik met het Christuslicht op celniveau en indien nodig ook in de celkern met het DNA en in de diepte van de ziel van een mens. 

Mijn personal coaching en healing berust op vier pijlers:

Mijn helderziendheid: ik zie de blokkades in het energieveld en in de chakra’s van de mens, inclusief de onafgewerkte problemen die in deze incarnatie uit andere levens zijn meegebracht en die nu aan de beurt zijn om opgeruimd te worden.

Mijn gave als healer:  Begin jaren tachtig ontdekte ik deze gave en ontwikkel deze nog steeds verder. Sinds enkele jaren fungeer ik als kanaal voor het Christus healing- en transformatielicht maar werk ook samen met andere Lichtwezens voor meer specifieke taken, zoals met de Aartsengelen Zadkiel en Rafaël, met Saint Germain, de Ladies Portia en Amethist en met Shiva. Het Christuslicht betekent Liefde. Daarom werk ik vooral met dit Licht in de cellen van het hart en op het niveau van de ziel, maar ook in andere cellen als daar Liefde ontbreekt. Vanuit het hart gaat deze energie dan in het hele ‘zijn’. Zo is het hart de oorsprong, het centrum en vindt op deze manier genezing vanuit het hart plaats. Verder werk ik met het Goddelijk Licht dat door mijn kroonchakra naar die plaatsen stroomt waar het nodig is. Dit Licht wordt door de Geestelijke Wereld als het oorsprongslicht beschouwd. Het heeft een zeer reine kwaliteit en is neutraler als het Christuslicht. Zoals gezegd, het Christuslicht betekent Liefde. Het schitterende, stralende witte Goddelijk Licht daarentegen beduidt eenheid, waarheid en zekerheid.

 Mijn regressietherapie vindt niet plaats met hypnose maar onder meer door het stimuleren van het derde oog. Hierdoor kan ik mensen terug begeleiden naar vorige incarnaties of ook een reis laten maken naar de planeet waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Regressie naar vorige levens kan zeer helpen om oude verdrongen emoties op te lossen door de desbetreffende situaties opnieuw te beleven. 

Mijn ervaring: Ik werk nu al sinds 1980 als healer en leraar, onderhield afwisselend een praktijk in Brussel, Parijs, Nice, Londen en Genève, maar gaf ook seminars en / of healingsessies in Polen (Krakau), Duitsland (München en  Berlijn), in Oostenrijk (o.a. Graz), Italie, Spanje (Barcelona), Thailand (Chiang May), Sri Lanka, Hawaï (Big Island), Afrika (Senegal en Egypte), in Israël (Jeruzalem) en in Palestina (Ramallah).

Hoe een keuze maken?

Gaat het in eerste instantie om te weten waar je staat in je leven en welke stappen te ondernemen zijn om het plan van je ziel te realiseren? Kies dan voor een aura- en chakrareading op afstand met behulp van een foto. Bijdrage 50€

 Een individuele sessie wordt meestal gekozen door mensen die gewoon voelen dat dit voor hun de aangewezen weg is. Maar ook door zoekende mensen die hulp en healing nodig hebben. Een sessie kan twee tot drie uur duren en een radikale verandering teweeg brengen, of iemand die even de weg kwijt is, weer op de rails zetten. Bijdrage 175€. Voor een regressiesessie is de bijdrage eveneens 175€.

Ondersteuning en healing op afstand gedurende een maand is een mogelijkheid als er om welke reden dan ook niet gereisd kan worden en ook een Skypessie niet mogelijk is. Deze vorm van healing wordt door de Geestelijke Wereld soms ook aanbevolen na een individuele sessie om de lopende processen nog een maand op afstand te ondersteunen. Hierbij vindt er minstens een healing per week plaats, meestal meer. Daarbij helpt ook een hele engelengroep die de healingenergie daar aanwenden waar het op dat moment het meeste nodig is. Aan het einde van de periode volgt nog een evaluatie per Skype of per e-mail.Bijdrage 75€ voor een maand – 15% korting voor 3 maanden:

Lees verder: Healing op afstand

Ondersteuning tijdens een operatie. Als ik doorkrijg op welke dag en ongeveer welk uur een operatie plaats vindt, dan kan ik op afstand een en ander ondersteunen. In een dergelijk geval vul ik de operatiekamer met het Goddelijke wiite Licht maar omgeef ook de hele medische staf ter plaatse met dat Licht.Tot nu toe zijn nog alle operaties heel goed verlopen. Bijdrage: 50€. Voor meer informatie over de ondersteuning bij operaties:

Lees verder: Hulp bij operaties

Ondersteuning bij  belangrijke gebeurtenissen of vastgelopen situaties.

Lees verder: Ondersteuning bij belangrijke momenten

De seminars tonen hoe we onszelf kunnen genezen, hoe we het verouderingsproces successievelijk kunnen afremmen, stoppen en omdraaien, maar zijn in feite ook ascentieseminars:

Lees verder: Celwerkseminar

Overigens is er voor alle behandelingen steeds een betalingsregeling mogelijk.

Een behandeling kan plaatsvinden mits akkoord met mijn privacybeleid (wettelijk verplicht):

Privacybeleid

Verder heb ik voor het patientendossier (eveneens wettelijk verplicht) uw huisadres, e-mailadres, telefoonnummer en voor mijn werk een foto nodig.

 Stuur een e-mail voor een gratis abonnement op mijn nieuwsbrief

‘NIEUWE TIJDs’

met artikelen en aankondigingen van mijn activiteiten 

 

mail@elias-medium.info

 

KvK: 67623956 – BTW: NL082711835B01