Aarding, Cabal, Duisternis, Healing, Lichtzuilen

LICHTZUILEN – 18 –

Lichtzuilen plaatsen met 913 andere Lichtwerkers?

VOLGENDE PLAATSING:

DINSDAG 29 NOVEMBER – 19 uur

Op verzoek van Jezus gaat het deze keer om activatie van diverse krachtplaatsen op aarde, o.a. op Bali.

Naast het plaatsen van zuilen bouwen we samen met alle mensen van de groep stap voor stap een morfisch veld op, waar we, indien nodig, energie uit kunnen putten, voor bijvoorbeeld healing, als we dat nodig hebben. Daarom is het belangrijk ons Licht en onze Liefde te delen met alle mensen van de groep en ons er deel van te voelen. De Geestelijke Wereld wees ons herhaaldelijk op het belang van te netwerken in deze tijd. Welnu, dit is één manier om dit te doen.

Voor het plaatsen van de Lichtzuilen kunt u onderstaand scenario volgen dat ik van Jezus, Aartsengel Gabriël, Maria Magdalena en Anu heb ontvangen. Dit is een uitvoerige handleiding die u stap voor stap de weg wijst en die gebruikt kan worden tijdens de groepsplaatsing of individueel, van te voren of achteraf en toch samen met de energie van de hele groep verbonden zijn, als u niet op het gekozen tijdstip mee kunt doen. Wat daarvoor nodig is dat u de intentie uitspreekt de groep bij te willen treden en het volgen van het scenario dat nodig is om de groepsenergie op te bouwen. Dat vormt toch een enorme kracht van een groep van rond de negenhonderd mensen waar u dan deel van uitmaakt ook als u de individueel op een ander moment de zuilen plaatst.

HIER aanmelden voor het plaatsen van Lichtzuilen.

Voor het plaatsen van de Lichtzuilen doen we steeds enkele andere korte healings die door de Lichtwezens in dit verband gevraagd werden.

We beginnen met te visualiseren dat we met de hele groep achter elkaar een pad door een bos volgen. We komen dan op een heel grote open plek en vormen een cirkel.

Vervolgens visualiseren we gekrulde wortels die zich vanuit de omega chakra onder de voeten uitbreiden en zich verstevigen in de aarde. Door de wortels op deze manier te krullen hebben de duistere wezens, die in de aarde huizen en samenwerken met Cabal, geen toegang. Daarna ademen we het Licht en Liefde van Moeder Aarde in langs de voeten en vullen ons hier helemaal ermee. Bij elke inademing meer en meer tot we dat Licht ook gaan uitstralen. Aansluitend vullen we de wortels nog met onze Liefde. Zo zijn we goed geaard en door de Liefde in de wortels helpen we Moeder Aarde met de transformatie van de dikke laag emotionele energie van de lijdende mensen op aarde.

Foto: Starchaser

Dan openen we de kroonchakra en de alfa of achtste chakra, die zich iets boven de kroonchakra bevindt. We sturen dan een Lichtstraal vanuit ons hart naar het hart van de Schepper en geven langs die straal ons gevoel van Liefde en Dankbaarheid door aan de Schepper. Dan kunnen we ook zijn Licht inademen langs de kroonchakra, het Goddelijke schitterende, stralende witte Licht om ons daar helemaal mee te vullen, tot we ook dat Licht gaan uitstralen. Zo zijn we ook goed met het Goddelijke verbonden en dijen ons energieveld uit, zover als het kan, vragen de Engelengroep, die zich hiervoor heeft aangeboden, om te helpen om de gaten van ons energieveld te dichten en ook om onze aura te omgeven door een bol met een gouden rand, zoals de wand van een zeepbel. Dat visualiseren we zelf ook en aansluitend eveneens een dergelijke bescherming om onze hele groep met behulp van de Engelen.

Dan geven we elkaar de hand en geven ons Licht en onze Liefde door via onze linkerhand aan de mens die links naast ons staat en ontvangen het Licht en de Liefde van alle anderen langs de rechterhand. Zo ontstaat er een circulatie van Licht en Liefde in onze kring. Dan visualiseren we een fontein in het midden van de groep en vullen die met ons Licht en Liefde waardoor die heel ver omhoog schiet en laten het Licht in miljarden kleine Lichtdeeltjes in alle kleuren van de regenboog over ons allen neerdwarrelen. We hebben nu een mooie groepsaura geschapen, het begin van een morfisch veld, waar we later een beroep op kunnen doen als we energie of healing nodig hebben. Christina von Dreien noemt de duisteren, de wezens van het onlicht. We sturen nu ons Licht en onze Liefde naar alle wezens en mensen van de Cabal en naar hen die voor hen werken.

BLOEM VAN HET LEVEN

We visuliseren vervolgens dat de bloom van het leven in het midden van onze kring verschijnt en dijen die uit tot rond de hele planeet

BLOEM VAN HET LEVEN – AARDE

De lijnen van de Bloem vullen we dan met Licht. Zo werken ze in op de Leylijnen die door de duisteren zijn beschadigd en kunnen deze Leylijnen op deze manier repareren en reactiveren.

Healing van de 5G-satellieten

Visualiseer vervolgens de aarde als een schitterende, stralende ster en dat haar stralen door alle 5G-satellieten gaan. Zie die straling als een soort van zonnevlam vanuit de aarde.

We visualiseren en geven de intentie dat de vlam die we sturen alle schadelijke straling van de satellieten neutraliseert.

Visualiseer ook de verbinding tussen de 5G-satellieten onderling. Ze vormen een netwerk.

Foto:  Mark Handley/University College London

Vul ook die verbindingen met het licht van de vlam.

Healing van Moeder Aarde Meditatie

Meditatie ontvangen van Maria Magdalena

Vóór het plaatsen van de Lichtzuilen gaan we verder met eerst de Healing van Moeder Aarde Meditatie te doen. Dit om de woede te transformeren van de mensen die wakker worden en begrijpen dat ze bedrogen werden door hun leiders. Daarom stellen we ons voor dat we met de hele groep in de aarde afdalen, door alle lagen heen tot in het middelpunt van de planeet. We vragen Maria Magdalena om hulp hierbij.

Dan gaan we onze harten wijd openen en dijen met onze intentie en hartkracht heel veel Liefde steeds verder en verder door alle lagen heen tot ons Licht en onze Liefde tot aan de oppervlakte gaat schijnen, waar de woede, die we als duisternis waarnemen, getransformeerd wordt, Licht wordt.

We zien dat de Lichtzuilen, die al werden geplaatst, door ons Licht worden aangeraakt en nog meer worden gevuld en zo vanuit de aarde ook meer geaard worden.

We weten dat de wezens van het onlicht die in de aarde huizen daar moeilijk tegen kunnen en onze aarding moeilijker kunnen blokkeren of verzwakken, natuurlijk ook door onze gekrulde wortels. We danken dan Maria Magdalena voor haar hulp.

Healing van de Chemtrails

De healing van de chemtrails gebeurt in eerste instantie niet direct, maar door Licht en Liefde naar de piloten te sturen, nu in de groepsplaatsing en later steeds wanneer we de trails in de lucht zien. Bovendien kunnen we nu ook direct Licht naar de chemtrails sturen om ze te neutraliseren. Ik vermoed dat onze healingkracht sterker is geworden door enerzijds de steeds hogere trilling op aarde en anderzijds ons innerlijk werk.

Het zetten van de zuilen doen we als volgt: visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is Dat vroeg Jezus, de zuilen laten uitdijen met onze hartkracht! Vandaar ook het belang om het hart steeds verder te openen. Werk zo de ene plek na de ander af.

CARNAC – FRANKRIJK

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

AVEBURY – U.K.

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit over de hele lengte van de muur met de kracht van ons hart tot de grote zuil rond de hele muur ook gevuld is.

Batukaru Tempel – BALI

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit over de hele lengte van de muur met de kracht van ons hart tot de grote zuil rond de hele muur ook gevuld is.

Callanish Standing Stones

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit over de hele lengte van de muur met de kracht van ons hart tot de grote zuil rond de hele muur ook gevuld is.

Long Meg and Her Daughters stone circle

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit over de hele lengte van de muur met de kracht van ons hart tot de grote zuil rond de hele muur ook gevuld is.

Maeshowe

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

MOUNT SHASTA – CALIFORNIA

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Mount Agung – Bali

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Mount Batur. – Bali

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Mount St. Helens

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Ring of Brodgar

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Skara Brae

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

STONEHENGE

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit over de hele lengte van de muurmuur met de kracht van ons hart tot de grote zuil rond de hele muur ook gevuld is.

CAIRO – EGYPTE

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

ULURU – AUSTRALIA

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

LAKE TITICACA

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

MOUNT MAUI – HAWAII

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

MOUNT KALIAS – HIMALAYA

Visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

NU WEER MET ONS BEWUSTZIJN TERUG NAAR HET BOS EN ONZE KRING

Nadat de laatste zuil geplaatst is zien we ons weer terug op die open plek in het bos, geven elkaar de hand en sturen ons Licht, onze Liefde en Dankbaarheid naar alle Lichtwezens die ons ondersteunden en naar de andere deelnemers van de groep via de linker hand en ontvangen met de rechterhand.

HIER aanmelden voor het plaatsen van Lichtzuilen

Elias Telegramgroep

Elias Healingwerk op afstand

Elias Telegramgroep

2 gedachten over “LICHTZUILEN – 18 –”

    1. Beste Harry, als je in gedachten en met de intentie je bij de groep aansluit, maakt het niet uit of je ‘vroeger’ of ‘later’ de healing doet. Het 3D begrip van tijd is noodzakelijk om 3D ten volle te kunnen ervaren, omdat wij met ons beperkt 3D bewustzijn, wat we terecht een illusie noemen, anders volkomen verloren zouden lopen in de werkelijkheid, waarin alles tegelijker’tijd’ plaats vindt …

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s