Channeling, Duisternis, Healing, Lichtzuilen

LICHTZUILEN – 22 –

Lichtzuilen plaatsen met 924 andere Lichtwerkers?

KOMENDE PLAATSING:

DINSDAG 28 FEBRUARI – 19u 

Jezus vraagt deze keer onze aandacht weer voor het conflict tussen enerzijds Rusland en anderzijds de V.S, de Nato en Oekraine. Hij toont dan de hele regio, met o.a. Polen en Servië, de soldaten aan beide kanten en divers oorlogstuig.

Ook de gigantische miljeuramp in Ohio vereist onze aandacht

Deze keer werken we met Lichtzuilen gecombineerd met visualisaties van vrede of dat dat de giftige stoffen transformeren, zodat het water en de grond weer leeft en schoon is. We moeten ons dat niet alleen voorstellen, maar alle visualisaties ook echt in ons hart nemen, daar intens voelen. Het is belangrijk dat we de nodige tijd nemen voor deze visualisaties. Aansluitend een lichtzuil plaatsen, zodat deze duistere energie een uitlaatklep heeft en de wezens van het Licht daardoor ook aan het werk kunnen gaan.

HIER aanmelden voor het plaatsen van Lichtzuilen.

Treinramp East Palestine, Ohio

Voor het plaatsen van de Lichtzuilen doen we steeds enkele andere korte healings die door de Lichtwezens in dit verband gevraagd werden.

We beginnen met te visualiseren dat we met de hele groep achter elkaar een pad door een bos volgen. We komen dan op een heel grote open plek en vormen een cirkel.

Vervolgens visualiseren we gekrulde wortels die zich vanuit de omega chakra onder de voeten uitbreiden en zich verstevigen in de aarde. Door de wortels op deze manier te krullen hebben de duistere wezens, die in de aarde huizen en samenwerken met Cabal, geen toegang. Daarna ademen we het Licht en Liefde van Moeder Aarde in langs de voeten en vullen ons hier helemaal ermee. Bij elke inademing meer en meer tot we dat Licht ook gaan uitstralen. Aansluitend vullen we de wortels nog met onze Liefde. Zo zijn we goed geaard en door de Liefde in de wortels helpen we Moeder Aarde met de transformatie van de dikke laag emotionele energie van de lijdende mensen op aarde.

Foto: Starchaser

Dan openen we de kroonchakra en de alfa of achtste chakra, die zich iets boven de kroonchakra bevindt. We sturen dan een Lichtstraal vanuit ons hart naar het hart van de Schepper en geven langs die straal ons gevoel van Liefde en Dankbaarheid door. Dan kunnen we ook zijn Licht inademen langs de kroonchakra, het Goddelijke schitterende, stralende witte Licht om ons daar helemaal mee te vullen, tot we ook dat Licht gaan uitstralen. Zo zijn we ook goed met het Goddelijke verbonden en dijen ons energieveld uit, zover als het kan, vragen de Engelengroep, die zich hiervoor heeft aangeboden, om te helpen om de gaten van ons energieveld te dichten en ook om onze aura te omgeven door een bol met een gouden rand, zoals de wand van een zeepbel. Dat visualiseren we zelf ook en aansluitend eveneens een dergelijke bescherming om onze hele groep met behulp van de Engelen.

Dan geven we elkaar de hand en geven ons Licht en onze Liefde door via onze linkerhand aan de mens die links naast ons staat en ontvangen het Licht en de Liefde van alle anderen langs de rechterhand. Zo ontstaat er een circulatie van Licht en Liefde in onze kring. Dan visualiseren we een fontein in het midden van de groep en vullen die met ons Licht en Liefde waardoor die heel ver omhoog schiet en laten het Licht in miljarden kleine Lichtdeeltjes in alle kleuren van de regenboog over ons allen neerdwarrelen. We hebben nu een mooie groepsaura geschapen, het begin van een morfisch veld, waar we later een beroep op kunnen doen als we energie of healing nodig hebben. Christina von Dreien noemt de duisteren, de wezens van het onlicht. We sturen nu ons Licht en onze Liefde naar alle wezens en mensen van de Cabal en naar hen die voor hen werken.

BLOEM VAN HET LEVEN

We visuliseren vervolgens dat de bloom van het leven in het midden van onze kring verschijnt en dijen die uit tot rond de hele planeet

BLOEM VAN HET LEVEN – AARDE

De lijnen van de Bloem vullen we dan met Licht. Zo werken ze in op de Leylijnen die door de duisteren zijn beschadigd en kunnen deze Leylijnen op deze manier repareren en reactiveren.

Healing van de 5G-satellieten

Visualiseer vervolgens de aarde als een schitterende, stralende ster en dat haar stralen door alle 5G-satellieten gaan. Zie die straling als een soort van zonnevlam vanuit de aarde.

We visualiseren en geven de intentie dat de vlam die we sturen alle schadelijke straling van de satellieten neutraliseert.

Visualiseer ook de verbinding tussen de 5G-satellieten onderling. Ze vormen een netwerk.

Foto:  Mark Handley/University College London

Vul ook die verbindingen met het licht van de vlam.

Healing van Moeder Aarde Meditatie

Meditatie ontvangen van Maria Magdalena

Vóór het plaatsen van de Lichtzuilen gaan we verder met eerst de Healing van Moeder Aarde Meditatie te doen. Dit om de woede te transformeren van de mensen die wakker worden en begrijpen dat ze bedrogen werden door hun leiders. Daarom stellen we ons voor dat we met de hele groep in de aarde afdalen, door alle lagen heen tot in het middelpunt van de planeet. We vragen Maria Magdalena om hulp hierbij.

Dan gaan we onze harten wijd openen en dijen met onze intentie en hartkracht heel veel Liefde steeds verder en verder door alle lagen heen tot ons Licht en onze Liefde tot aan de oppervlakte gaan schijnen, waar de woede, die we als duisternis waarnemen, getransformeerd wordt, Licht wordt.

We zien dat de Lichtzuilen, die al werden geplaatst, door ons Licht worden aangeraakt en weer maximaal worden gevuld en zo vanuit de aarde gaan de zuilen ook meer geaard worden.

We weten dat de wezens van het onlicht die in de aarde huizen daar moeilijk tegen kunnen en onze aarding moeilijker kunnen blokkeren of verzwakken, natuurlijk ook door onze gekrulde wortels. We danken dan Maria Magdalena voor haar hulp.

Healing van de Chemtrails

De healing van de chemtrails gebeurt in eerste instantie niet direct, maar door Licht en Liefde naar de piloten te sturen, nu in de groepsplaatsing en later steeds wanneer we de trails in de lucht zien. Bovendien kunnen we nu ook direct Licht naar de chemtrails sturen om ze te neutraliseren. Ik vermoed dat onze healingkracht sterker is geworden door enerzijds de steeds hogere trilling op aarde en anderzijds ons innerlijk werk.

Het zetten van de zuilen doen we als volgt: visualiseer een zuil van Licht rond plaats die we gekozen hebben. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is Dat vroeg Jezus, de zuilen laten uitdijen met onze hartkracht! Vandaar ook het belang om het hart steeds verder te openen. Werk zo de ene plek na de ander af.

We visualiseren alle tanks van beide kanten en sturen vrede naar de bemanningen. We nemen deze visualisatie in ons hart en voelen in het hart die diepe vrede. Deze vrede sturen we ook naar de tanks zoda de materie van de tanks dragers van vrede worden. We visualiseren dan alle tanks van beide kanten en plaatsen een Lichtzuil. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit zo ver als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

We visualiseren alle soldaten van beide kanten en zenden vrede naar die soldaten, zodat ze vrede voelen in hun hart en dat hun bewustzijn zich zo ontwkkelt dat ze inzien dat het niet nodig is om oorlog te voeren. Vrede en Liefde sturen naar deze soldaten, welke keuze zo ook maken maar dat ze een handreiking krijgen om het anders te doen. Jezus zegt dat alles een eigen keuze is of ze wel of niet het spel meespelen met het leger. Het kan verkeerd gaan als deze keuzes alleen met het hoofd gemaakt worden. Het hart moet ook daarbij gevoeld worden. Als je een groep soldaten hebt is het eigenlijk het appeleren aan het Hoger Bewustzijn van de soldaat dat het niet nodig is om een oorlog van een ander te vechten. We moeten ons dat niet alleen voorstellen, maar alle visualisaties ook echt in ons hart nemen, daar intens voelen. Het is belangrijk dat we de nodige tijd nemen voor deze visualisaties.

Vervolgens visualiseren de fronten en plaatsen een Lichtzuil boven het gehele oorlogsgebied. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is. Dan dijen we de zuil uit zo ver als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

We visualiseren alle raketinstalaties ter zee, op het land, van vliegtuigen of drones van beide kanten. We voelen daar weer vrede in ons hart. Deze vrede sturen we ook naar de raketinstallaties zoda de materie van de installaties dragers van vrede worden. Plaats dan een zuil van Licht rond alle raketinstallatis van beide kanten

Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit zo ver als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Visualiseer alle houwitsers van beide kanten een zuil van Licht rond alle houwitsers van beide kanten.Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Visualiseer een zuil van Licht rond alle chemische wapens. van beide kanten. Voel diepe vrede in je hart. Deze vrede sturen we ook naar de chemische wapens zodat de materie van de deze wapens dragers van vrede worden.Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Visualiseer een zuil van Licht rond alle drones van beide kanten. Voel diepe vrede in je hart. Deze vrede sturen we ook naar de drones zodat de materie van de drones dragers van vrede worden.Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevul

Visualiseer een zuil van Licht rond alle oorlogsschepen van beide kanten. Voel diepe vrede in je hart. Deze vrede sturen we ook naar de schepen zodat de materie van de schepen dragers van vrede worden.Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Visualiseer een zuil van Licht rond alle gevechtsvliegtuigen van beide kanten. Voel diepe vrede in je hart. Deze vrede sturen we ook naar de vliegtuigen zodat de materie van de vliegtuigen dragers van vrede worden.Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Visualiseer een zuil van Licht rond alle duikboten en onderzeeboten van beide kanten. Voel diepe vrede in je hart. Deze vrede sturen we ook naar deze boten zodat de materie van de boten dragers van vrede worden. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart vanMoeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit, zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

De treinramp in East Palestine, Ohio

We visualiseren dat de giftige stoffen in het water en in de grond transformeren zodat het water en de grond weer leeft en schoon is. We moeten ons dat niet alleen voorstellen, maar de visualisatie ook echt in ons hart nemen, daar intens voelen en aansluitend een lichtzuil over de grond en het waterplaatsen, zodat deze duistere energie een uitlaatklep heeft en de wezens van het Licht daardoor ook aan het werk kunnen gaan. Visualiseer een zuil van Licht boven de grond en dan boven het water. Verbind de zuil van boven met het hart van de Schepper en van onder met het hart van Moeder Aarde. We vragen dan om het Licht van beide bronnen en zien het van boven en van beneden instromen tot de zuil helemaal gevuld is.

Vervolgens dijen we de zuil uit zover als het kan met de kracht van ons hart tot de grote zuil ook gevuld is.

Nadat de laatste zuil geplaatst is zien we elkaar weer terug op die open plek in het bos.

NU WEER MET ONS BEWUSTZIJN TERUG NAAR HET BOS

EN ONZE KRING

We geven de hand aan beiden naast ons en sturen ons Licht, onze Liefde en Dankbaarheid naar alle Lichtwezens die ons ondersteunden en naar de andere deelnemers van de groep via de linker hand en ontvangen met de rechterhand. Wij danken vervolgens alle anderen van de groep als ook alle Lichtwezens, die aanwezig waren en ons ondersteund hebben.

HIER aanmelden voor het plaatsen van Lichtzuilen

Elias Telegramgroep

Elias Weg naar Ascensie

4 gedachten over “LICHTZUILEN – 22 –”

  1. ook ik heb graag meegedaan!
    Vraag me wel af waarom geen Zuilen in de gebieden met de grote aardbevingen-Turkije en Syrië , geplaatst zijn…

    Like

  2. Heel dankbaar dat we met deze grote groep de gelegenheid krijgen dit steeds te mogen doen. De verbondenheid is heel duidelijk te voelen, mede door de energie die ik in mijn rechterhand voel binnenkomen en via mijn linkerhand weer via mijn hartchakra voel uitstromen. Thanks Elias.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s