Geen categorie

VRIJHEID

Wij  werken aan onze vrijheid door ons steeds minder te onderwerpen aan het gangbare. Want veel van de algemeen geaccepteerde regels van cultuur, omgeving of religie zijn niet meer dan tijdelijke modeverschijnselen.

Waar het wel om gaat is het duidelijk herkennen van onze gedachten en het voorkomen om er ons steeds weer door te laten leiden.

Het is van belang onze gedachten heel duidelijk waar te nemen, alert te zijn, om ons zelf gade te slaan en ook bewust te blijven van elke emotie, maar ook van elk lichamelijk gevoel. Dat is echt wakker zijn. We moeten beseffen dat elke gewaarwording betekenis heeft. Zo leren we de dingen te nemen zoals ze zijn.

Vaak wordt er nog uitgeweken omdat bepaalde gedachten ons in een bepaalde richting brengen, een richting waarvoor we niet bewust hebben gekozen. Daarom is het van belang ons door deze gedachten niet meer te laten manipuleren. Dat gebeurt meestal onbewust.

Bij  veel lezers lukt dat bewust worden zeker al aardig en toch is het raadzaam om steeds bewuster te worden, steeds meer te ontwaken. Dit door ons nog sterker met onze eigen daden en reacties bezig te houden.

In deze fase van de ascentie vindt er ook een versterkt integratieproces plaats: hoe bewuster wij  worden, hoe beter we waarnemen wat er in het leven van elke dag plaats vindt. Hierdoor kan onze ziel zich steeds beter in het lichaam verankeren.

Gedurende de laatste jaren hebben wij  beetje bij  beetje een ander zielenbewustzijn aangenomen. Vroeger was onze aandacht veel meer naar buiten gericht, nu wordt het steeds duidelijker dat we goed bij  onszelf moeten blijven, goed geïntegreerd in ons innerlijk moeten zijn. In dit proces is het raadzaam om God om steun vragen. Die hulp kunnen we goed gebruiken omdat momenteel heel sterke innerlijke processen spelen voor alle mensen op aarde. Het zijn processen die de integratie van de ziel bewust ondersteunen.

Waarom is dat allemaal noodzakelijk? De huidige tijd brengt mee dat het trillingsniveau van de aarde steeds verandert en hoger en hoger wordt. Deze verhoogde trilling vereist een sterkere aanwezigheid in het ‘Zijn’, in onze gevoelens en in alles wat is.

We geraken zo in een dieper bewustzijn en kunnen andere mensen, die nog niet zover zijn, effectief helpen, enkel omdat onze ziel sterker in ons lichaam geïntegreerd is.

Dit integratieproces kan pijnlijk zijn, vooral in het begin en kan er voor zorgen dat we tijdelijk als het ware worden uitgeschakeld en depressies of andere reacties zichtbaar worden. Juist dan is het zaak om ons hart te openen en te accepteren dat we ons niet goed voelen, dat er schaduwaspecten omhoog komen.

Het is goed te weten dat dit een reinigingsproces is, dat noodzakelijker wordt, naarmate de ziel sterker integreert. Willen we in deze richting verder evolueren, dan moeten we deze trillingsverhoging aanvaarden, er intreden en ons er aan overgeven. Daardoor wordt het lichaam en de ziel als het ware samen geschroefd en al het donkere, wat nog op de ziel ligt en drukt, zal zichtbaar worden zodat we er mee aan de slag kunnen gaan. Het is een proces dat voor de een meer tijd nodig heeft dan voor een ander. Feit is dat onze ziel in een ander niveau wil opstijgen en op dat niveau zullen wij  heel andere gevoelens hebben. Veel behoeften, die er nu nog zijn, zullen automatisch oplossen, ze zijn dat niet meer nodig.

Ook veel wat ons nu nog verdriet doet of onzeker maakt zal dan eveneens verdwijnen. Zo gaan we steeds verder in richting meesterschap. Dan zijn we verlost van de waarden en behoeften van anderen en van de algemeen geldende weg. In feite bestaat er geen algemeen geldende weg. Er is maar een weg en dat is mijn weg. Waarom dan nog vaak het platgetreden pad gaan zoeken? Doen we dat, dan begeven we ons op glad ijs en riskeren uit te glijden, want we zullen merken, dat we anders denken en voelen en anders met de dingen omgaan. Het is op zijn minst tijdverlies. Bij  veel mensen zijn de cellen nog gesloten. Deze mensen zijn nog niet instaat om de geestelijke energieën en ondersteuning aan te nemen.

Bij  mensen op het spirituele pad nemen de cellen die energieën wel op en in contact met anderen accepteren zij  liefdevol de mensen met gesloten cellen en begrijpen dat ook zij  hun cellen nog zullen openen, maar slaan hun weg niet in en werken gestaag verder aan het openen van hun eigen cellen.

Oefening: 

fernando-brasil-XM_2oqcbpIQ-unsplashFoto: fernando-brasil – Unsplash

Stel je voor dat je voor het Goddelijke ‘Zijn’ staat. Breid je armen uit en zeg: “Lieve God, u wil geschiede, ik buig voor uw Zijn, ik wil niets doen, ik wil enkel zijn. Dit ‘Zijn’ heeft voor mij  de diepste betekenis. Dit wil zeggen. ik ben, ik open mij  voor het Licht, ik open mij  voor de Liefde, ik open mij  voor de geestelijke ruimte en volg enkel de impulsen van mijn ziel.”

Laten wij  alert zijn voor de boodschappen en aanwijzingen van onze ziel. We laten ze in ons ‘Zijn’ glijden zodat ze zich daar kunnen uitbreiden. We handelen niet volgens onze gedachten, we volgen niet de weg van ons ego maar komen in beweging door het volgen van de impulsen van de ziel. En laten we beseffen, dat we nog veel te leren hebben.

Ondersteuning nodig bij  het verder openen van uw cellen?

Titel foto: siyan-ren – Unsplash

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s