Celwerk

CELWERK – DE ZIELCEL

Jezus: mijn weg is de weg naar totale vrijheid.

Die vrijheid zal een verworvenheid zijn als we zijn opgestegen naar de vijfde dimensie. Ondertussen kunnen we met de genezingsmethoden van Jezus leren ons zelf te genezen en ons lichaam te verjongen.

We kunnen opstijgen naar de vijfde dimensie met ons bewustzijn. In deze fase van het ascentieproces vraagt dit het afwerken van onze innerlijke processen of thema’s, de verdrongen emoties. Ascentie is ook mogelijk met ons lichaam door het daadwerkelijk te verjongen. Hiervoor is het nodig om een volledige controle te verkrijgen over onze lichaamsfuncties. Dit kunnen we stapsgewijze realiseren door het werken met de methoden van Jezus voor de Nieuwe Tijd.

Het verouderingsproces vindt plaats omdat de cellen hun energie verliezen. Met zijn technieken leren we de toestand van onze eigen cellen waar te nemen, ze te repareren, van nieuwe energie te voorzien en te zorgen dat ze deze energie niet meer verliezen.

Het celwerk geeft de beste resultaten als wij ons ook met onze verdrongen emoties confronteren om de destructieve, chronische innerlijke spanning, die ze hebben veroorzaakt, uit ons systeem en cellen te verwijderen. Het is van belang te begrijpen dat de innerlijke spanning uiteindelijk in het lichaam uitkristaliseert en zo een ernstige ziekte tot gevolg kan hebben.

Daarom moeten we veel aandacht geven aan het voelen wat er innerlijk plaats vindt. We nemen dan waar wanneer onzekerheid, twijfels of angst opduiken, want al deze emoties en negatieve programma’s moeten worden afgewerkt. Anders ontkent of weigert het ego steeds weer iets waardoor de energie ook die negatieve richting volgt en tegen het beoogde doel werkt.

Gaan we met onze thema’s serieus aan de slag, dan kunnen we het verouderingsproces in een eerste fase inderdaad afremmen en het uiteindelijk zelfs stoppen en onze cellen en ons lichaam verjongen. Hierover heb ik al vaker in andere artikelen geschreven.

DE ZIELCEL

casey-horner-klein

Foto: Casey Horner

Werken we met onze cellen, dan beginnen we steeds met onze zielcel. Deze lijkt op een normale cel, maar heeft geen kern.

Het werken met de zielcel heeft een heel sterk effect: de mens wordt van zijn ‘ZIJN‘ bewust. ‘Ik Ben‘ is de kwaliteit van de zielcel.

Vaak zie ik dat juist de zielcel als eerste energie nodig heeft, omdat ze vrij klein is. Dit omdat zij zich teveel uit het leven heeft terug getrokken door confrontaties uit de weg te gaan en door pijnvolle ervaringen uit het verleden. Dit werkt zich natuurlijk ook uit in het fysieke lichaam. Met nieuwe energie kan de zielcel groeien zodat ze weer bereid wordt om zichtbaar te worden, wat dan weer een positieve uitwerking heeft op het lichaam. Er groeit dan een stabiel licht rond de cel. Dat licht moeten we wel onderhouden, anders begint het eerst te flakkeren om dan te vervagen. Wordt dit licht minder, dan beginnen er meteen processen in het lichaam te werken die pijn kunnen veroorzaken en de cellen kunnen dan weer makkelijker giften opslaan.

Het komt regelmatig voor dat er in de zielcel teveel spanning heerst. Die druk moet dan eerst worden afgelaten voor we er verder mee aan de slag kunnen gaan.

mubariz-mehdizadeh-klein

Foto: Mubariz Mehdizadeh

Zelf werk ik ook met de zielcel van stervende mensen. Het hangt dan weer af van in welke fase van het stervensproces zo’n persoon zich bevind, of ik aan de buiten- of binnenkant moet werken. Is het de fase van het nog afwerken van de laatste processen op aarde, dan werk ik in de cel om zo de processen te ondersteunen, te activeren en feitelijk te verlichten. Bij de laatste momenten van iemand, leg ik een bescherming om de cel, zodat er van buiten geen negatieve invloeden meer kunnen doordringen.

Soms vibreert de zielcel. Dit betekent meestal dat de ziel zich uit het lichaam wenst terug te trekken. Dan is het natuurlijk van belang om energie in de zielcel te sturen en zeker niet te trachten het vibreren te stoppen. Zo kan de ziel optimaal haar werk verrichten omdat er meer rust heerst, de mens het proces beter kan accepteren en de ziel veel makkelijker het lichaam kan verlaten.

thomas-kinto-Z_qhFdIhYiY-unsplash.jpg

Foto: Thomas Kinto

Als ik zie dat de ziel zich niet volledig in haar cel bevindt, als het ware iets verschoven is, dan weet ik dat die persoon niet in harmonie is met haar “zijn”. Het is alsof het ene deel naar rechts en het andere naar links wil gaan. Dan is het natuurlijk zaak om die twee delen weer te verenigen zodat er een ware eenheid ontstaat. Zo niet is het, alsof de mens nog niet volledig geboren, geïncarneerd, op aarde geland is, omdar er nog aspecten zijn achtergebleven.

Vaak zijn dat delen die met pijn en verwondingen bedekt zijn. Het deel van de ziel naast haar cel wacht dan als het ware op betere tijden. Natuurlijk functioneert dat zo niet. Enkel als de ziel volledig geïncarneerd is, kan ware zekerheid in het leven ontstaan.

Een psychische storing, die zich al in de vroegste kindertijd vertoont, kan niet worden genezen zonder de ontbrekende delen van de ziel terug te halen.

tanaphong-toochinda-9x3jGcu3qQ0-unsplash

Foto: Tanaphong Toochinda

Regelmatig neem ik waar dat mensen zich niet met hun pijn willen confronteren omdat die te heftig is. Zij projecteren dan die emotie naar buiten en leggen de schuld bij anderen, dat het hun zo slecht gaat. Zelf wordt er geen verantwoordelijkheid genomen en blijven deze personen in een gevechtshouding staan.

In zo’n geval is het ook heel belangrijk om alle zielaspecten met elkaar te verbinden en steeds weer rust en ontspanning in de zielcel te brengen.

Soms is het zelfs zo, dat het verstand, het ego zo’n grote kracht bezit dat de ziel als het ware wordt neergeslagen, waardoor ze niet tot uitdrukking kan komen. Het verstand wordt dan als een wapen tegen de ziel gebruikt.

Het komt ook voor dat communicatie met de ziel belangrijk is om haar bijvoorbeeld duidelijk te maken dat er wat geduld nodig is. Dit om te voorkomen dat ze weer verdere problemen in het lichaam schept om de betreffende persoon nog meer onder druk te zetten om in beweging te komen. Dan is het noodzakelijk om zoveel mogelijk druk uit de cel te halen en haar zien te overtuigen dat alles in de goede richting evolueert.

Er zijn ook mensen die al behoorlijk geëvolueerd zijn, toch hun eigen Licht in twijfel trekken en hun ware diepte (nog) niet kunnen accepteren. Ze zien hun eigen  grootte niet. In zo’n geval kan een deel van het potentieel nog niet aan de oppervlakte komen, nog niet worden omgezet. Dan is het ook nodig om de zielcel te versterken om die blokkade te kunnen oplossen, maar natuurlijk ook het probleem verbaal communiceren. Bewust worden dat er een blokkade bestaat is ook de eerste stap om die op te lossen.

Elk mens heeft zijn eigen geschiedenis achter zich en die geschiedenis dient te worden erkend. Als het iemand moelijk valt om naar buiten uit zichzelf te tonen, dan hebben er hoogst waarschijnlijk situaties voorgedaan, waarbij die persoon werkelijk authentiek was, maar door de reacties van de omgeving heel sterk heeft moeten lijden.

De ziel kan dan letterlijk dichtklappen en in diepe processen komen, waarbij ze sterk verlangt dat het oude materiaal, de oude gewoonten en programmeringen worden afgelegd, waardoor ze met haar waarden tot het dagelijks bewustzijn van de mens kan doordringen. Maar de afstand tussen ziel en mens is vaak nog te groot om werkelijk in de diepte te kunnen voelen wat de ziel in feite wenst. Ook in een dergelijk geval is het van belang om de ziel te versterken via haar cel.  

Door deze opbouw komt ze langzaam weer in haar kracht en kan dan beter doordringen tot het bewustzijn van de mens die nog in grote pijn verkeert, waarvan ze het grootste deel heeft verdrongen en zichzelf veelal nog als slachtoffer beschouwt. Zo ziet ze niet het hele plaatje. Natuurlijk wordt die sluier ooit weggenomen maar tot dan dient ze bewust te worden dat ze ook de daderrol heeft gespeeld.

Dan is het natuurlijk belangrijk om uit te vinden wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Dat is op zich niet makkelijk. Daarom kan hier een regressie  wonderen doen.

Het kan ook voorkomen dat een zielcel het Christuslicht weigert. Dan is het nodig om haar eerst gerust te stellen door ze van buiten met licht te omhullen om ze te ontspannen en met haar te praten, zodat ze ook zelf druk kan aflaten. Als dit is gebeurd, zal de cel het Christuslicht wel toelaten, zodat het langzaam kan worden opgebouwd.

Tijdens het werken met een bepaalde client, kreeg ik van de Geestlijke Wereld de volgende boodschap:

“Elke genezer heeft een eigen ‘handtekening’, een spoor dat achterblijft in het energieveld van de persoon die healing heeft ontvangen. Kijken we in de ziel van deze persoon, dan zien wij heel wat verschillende ‘signaturen’ van healers die met haar zijn bezig geweest en die vaak met elkaar in tegenspraak waren. Hierdoor is er stress en weerstand ontstaan.

antonika-chanel-RJCslxmvBcs-unsplash.jpg

Foto: Antonika-Chanel

Het is heel belangrijk, dat je begrijpt, dat niet elke healer dezelfde intentie heeft, niet elke genezer met dezelfde waarden werkt. Als je met haar zielcel werkt dan is het voor ons belangrijk dat je probeert om die stress op te lossen. Het betekent heel veel voor ons als die verschillende ‘handtekenigen’ uit haar systeem verdwijnen.

Mensen zouden moeten begrijpen dat als ze voor een bepaalde richting kiezen, dat ze die weg ook volgen, maar niet tegelijkertijd tegenovergestelde wegen inslaan. “

Leren werken met uw eigen ziel- en andere cellen?

https://eliascoachinghealing.blog/

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s