Ascentie

WERELD IN BEWEGING – 6

 

Over: onze verantwoordelijkheid voor het globale gebeuren – Nepnieuws en censuur – 5G – Basisinkomen  – Schilderijen en gedichten van Irene Peters – Klimaat – kinderen van de Nieuwe Tijd: Vandaag Alma Deutscher.

 

Vandaag

sta ik

op deze plek

in ieder opzicht

mezelf te zijn

Irene Peters – 2008

 

IRENE01
Irene Peters  – Foto: Elias

In feite is onze verantwoordlijkheid voor het globale gebeuren niet veel verschillend van die op persoonlijk vlak. Wij creëren onze werkelijkheid door onze gedachten, onze woorden, onze emoties, onze visualisaties en daden. Voor veel mensen gebeurt dat nog volledig onbewust.

De cellen van ons lichaam richten zich naar onze gedachten en emoties, tenzij we ze programmeren om een bepaalde richting in te slaan. De richting van healing, van herstel, van ascentie.

Ontwaakte mensen zullen niet snel negatief denken, spreken of emotioneel reageren omdat ze weten dat dit een inpact zal hebben op hun eigen realiteit en toekomst. Integendeel, zij visualiseren de toekomst die ze willen leven,  kiezen er letterlijk voor, vertrouwen op het eindresultaat, maar leggen toch alles weer in Gods Hand: „Niet mijn wil maar uw wil geschiede.“

Veel mensen denken dat ze machteloos staan ten aanzien van het misbruik van macht en geld. Een mens die weet wie hij is en waarvoor hij is gekomen, zal zijn verantwoordelijkheid ook op globaal vlak nemen. Dit onder meer door de samenleving in de vijfde dimensie, gebaseerd op onvoorwaardelijke Liefde, te visualiseren. In de Nieuwe Tijd zullen de mensen elkaar helpen en aanvullen. En ieder zal bij het ontwikkelen van de eigen projecten steeds het welzijn van het geheel voor ogen houden. Welnu, visualiseer jezelf in die samenleving en dat je daar dat doet, waar je hart naar uitgaat. Elke mens die dat doet verandert daardoor al een stukje van de globale werkelijkheid en haalt de Nieuwe Tijd weer iets sneller naar ons toe.

Verder kunnen we de wereld tot een betere plaats maken door, om te beginnen, de hand in eigen boezem te steken. Dit bijvoorbeeld door te ontspullen, je buren eens uit te nodigen voor een drankje en een hapje, door de eerste stappen te zetten van dat project, waar je al jaren over droomde en zo verder. Elke stap vooruit verhoogt onze persoonlijke trilling en daardoor de trilling van Moeder Aarde, omdat we deel zijn van haar.

Het is natuurlijk ook zaak om op globaal vlak concrete stappen te zetten.

IRENE02

 Klimaatmars Arnhem – aquarel Irene Peters

Een voorbeeld: Hoe gaan we om met het feit dat de overheid ons met 5G wil opzadelen? Niets doen en de slachtofferrol spelen, is geen optie. Vechten tegen, is uitgesloten, omdat we dan de duisternis nog meer macht geven. Wat we wel kunnen doen is een brief schrijven naar de gemeente, waarin we stellen, niet accoord te gaan met het plaatsen van zendmasten in onze woonomgeving:

https://www.stopumts.nl/doc.php/Reacties/11925/bezwaar_5g;_voorbeeldbrief_voor_gemeenten

 Die brief naar de gemeente kan worden vergezeld door deze handleiding: 

https://stralingsbewust.info/2019/11/01/voor-gemeenten-en-provincies-handleiding-voor-5g-beslissingen/

Op deze manier hebben wij de energie de wereld ingestuurd dat we kiezen voor een  leven, vrij van gevaarlijke stralingen.  Hoe meer mensen dit doen, hoe meer invloed het zal hebben. Natuurlijk vertrouwen we op de schepper dat de ascentie zal plaatsvinden, wat de duistere machten ook zullen proberen. Maar het is ook belangrijk om zelf in beweging te komen. En goed te weten dat de Geestelijke Wereld onze inspanningen om duidelijk te maken in welke wereld we willen leven, zal ondersteunen. We kunnen vervolgens alles weer los laten door het in Gods Hand te leggen. We hebben  gedaan wat we kunnen doen, tenzij onze ziel ons aanspoort tot verdere stappen. Dat is dan een heel persoonlijke zaak.

Noteer alvast: op 22 december om 21u vindt er een wereldwijde meditatie plaats voor een planeet zonder gevaarlijke straling. Binnenkort meer bijzonderheden.

 

Irene 03B

Illusies – olieverf 2003

Loslaten

als verlangen

zich opheft

in ZIJN

wéét ik

dáárheen gáán wij

en mogen wij

voor eeuwig

LEVEN

Irene Peters – 2004

 

Zoals ik in een vorig artikel aangaf, ben ik geabonneerd op en lid van ‘De Correspondent’. Vandaag stuurde ik er de volgende mail heen:

 Aan de uitgever, hoofdredacteur en Ruben Mersch, correspondent Big Pharma

Beste Mensen,

 Ik vind vrij journalistiek onderzoek heel belangrijk. Daarom ben ik ook lid, net zoals van ‘Follow the Money’ en verheug me over de kwaliteit van de meeste artikels.

 Wat me opvalt is, dat de Correspondent wel heel ongenuanceerd omgaat met alles wat met vaccinatie te maken heeft en enkel wetenschappers, die voorstander zijn, aan het woord laat, zoals correspondent Rosanne Hertzberger.

 Ik zou het fijn vinden als jullie ook eens een serieus onderzoek zouden doen naar de waarde van de wetenschappelijke onderzoeken van de tegenstanders, zodat elk wakker mens een eigen keuze kan maken.

 Is het niet zo dat hier ook vooral Big Pharma beter van wordt, net zoals van de nieuwe medicijnen tegen kanker?

 Hier vinden jullie wat meer informatie, ook over wetenschappers die niet blij zijn dat Big Pharma tracht regeringen onder druk te zetten om vaccinatie te verplichten:

https://www.wanttoknow.nl/?s=vaccinatie&submit=Zoek

 Ik las dat er onlangs een bekend anti-vaccinatieactivist werd gearresteerd:

https://www.samoaobserver.ws/category/samoa/54397

 Met de trend om alles wat niet door de mainstream media wordt gepubliceerd, als nepnieuws of samenzweringstheorieën te bestempelen ziet het er de komende maanden en jaren niet fraai uit, als er geen fundamentele veranderingen komen om de vrije meningsuiting te waarborgen. Het gevaar bestaat namelijk dat wat door de overheden als ‘nepnieuws’ wordt verklaard ook nog strafbaar wordt gesteld.

 Wikipedia: “Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen.” en “In moderne zin bestaat censuur uit elke poging om informatie, gezichtspunten of methoden van uitdrukking zoals kunst of schuttingtaal te verbannen. Het doel van censuur is om de status quo te handhaven, om de ontwikkeling van een maatschappij of een afwijkende mening van een individu of een groep mensen, te onderdrukken. Censuur wordt onder meer aangetroffen in georganiseerde religies, clubs, sociale groepen en regeringen. Als voorstanders van vrijheid van meningsuiting zijn er ook dergelijke groepen die tegen censuur zijn.”

 Bij voorbaat dank voor een reactie.”

Zijn er nog lezers die lid zijn van ‘De Correspondent’ en ook in deze hun steentje willen bijdragen? Of, waar kun jij een brief naar toesturen om je mening over iets, wat voor jou belangrijk is, kenbaar te maken?

 Overigens is ‘De Correspondent’ beslist niet pro Big Pharma, getuige de titels van enkele bijdragen van Ruben Mersch:

 ‘In de oorlog tegen kanker wint de farmaindustrie’

‘Veel dure geneesmiddelen doen bijna niks. Dat moet anders’

IRENE030

Het gras ruist.

de wind waait

de bloem bloeit

de kat spint …

maar

de mens rekent

1990

 

Een tijd geleden vroeg ik aan de Lichtwezens waar ik contact mee had, naar hun mening over vaccinaties. Het antwoord was, dat als er geen ziekmakende chemische elementen zouden worden toegevoegd, wat nu wel het geval is, dat die wel een positieve uitwerking zouden kunnen hebben.

Natuurlijk is het Big Pharma er niet om te doen om mensen gezond te maken of te houden, omdat ze daar niets aan kunnen verdienen. Ik las vandaag in ‘Follow the Money’

dat de industriële lobbyorganisaties in de V.S. er alles aan doen om de voor hun nadelige ontwikkelingen en wetsvoorstellen te torpederen. Dit gesteund door haast onbeperkte, ondoorzichtige geldstromen en door zelfs eindeloze rechtszaken aan te spannen tegen reeds algemeen geaccepteerde wetenschappelijke onderzoeken, die wijzen op de gevaren voor de gezondheid of voor het miljeu.

de Liefde groeit

 zoals een zaad tot bloem

 ze gaat haar weg aandachtig

 in alle rust af op haar doel

 2018

Ook over een basisinkomen vroeg ik de Lichtwezens naar hun opvatting. Het basisinkomen leek hun een goede zaak. Ze vonden wel dat iedere ontvanger op de een of andere manier een bijdrage zou moeten leveren voor het welzijn van het geheel.

Dat kan natuurklijk niet onder dwang maar zie ik eerder op vrijwillige basis gebeuren en naar eigen kunnen, zeker als dit tot een algemeen aanvaarde en ‘normale’ zaak wordt beschouwd, dat weer afhangt van een bewustwordingsproces. Door de steeds hogere trillingen op aarde wordt dit vergemakkelijkt, maar zou ook gestimuleerd kunnen worden door hopenlijk spoedig ‘bevrijde’ mainstream media.

 Gelukkig zijn er ook genoeg positieve geluiden te beluisteren in onze hedendaaagse samenleving:

Irene 04B

De beuk geeft troost – olieverf 2006

 

een zilte gloed verscheen

in nooit echt duistere levensnacht;

toch had ik weer niet echt begrepen

wat mij straks in het voorjaar wacht…

 

een wilde wind; bergafwaarts –

een wandeling in maart;

de kou trotserend; maar niet verkild –

zo liep ik voort; een zoekend mens op aard – jas dicht en verstild.

 

“waarheen?” vroeg ik, “waarheen?”

een grote witte maan verscheen;

de nacht was helder, stil en puur –

 

hier ben ik: dankbaar en alleen;

en huppel over alle wonden heen;

eeuwig jong, doorleefd, maar mild –

reis ik door de jaren heen –

tot slot verstild,

 

weer even zijn zoals bedoeld,

bepeinzend: nu, straks en verleden,

in eenvoud, los van alle schijn

hoop ik te eindigen in vrede.

 2003

 

Irene 05A

De Engel – Aquarel – 1981

 

verlaat de oude paden

het nieuwe dient zich aan

het leven zelf onthult je wel

waarheen je straks zult gaan

1993

Overigens over het klimaat: Het lijkt mij dat er net zoveel wetenschappers zijn die geloven aan de opwarming van de aarde als dat er onderzoekers zijn, die het daar helemaal niet mee eens zijn. Van de Geestelijke Wereld hebben wij vernomen dat er een koude periode zit aan te komen. Het zal ook wel zo zijn dat de aarde momenteel nog opwarmt, maar voor hoe lang nog?

Irene 02A

Geraakt door het Licht – Aquarel – 2000

Zeker is ook, dat we alles in het werk moeten stellen om de vervuiling van de aarde en de uitputting van haar bodemschatten te voorkomen.

 Alma Deutscher:  nog een positief geluid

Dit Engels meisje, geboren in 2005, dat ook vloeiend en accentloos Duits spreekt, begon al met twee jaar piano en met drie viool te spelen. Met vier begon ze te improviseren op de piano, vertelde haar vader en met vijf speelde ze haar improvisatie  in G minor en met zes begon ze met componeren, namelijk een pianosonate, met zeven volgde een korte opera: ‘The Sweeper of Dreams’,  haar eerste vioolconcert voltooide ze met negen, première in Spanje 2014,  met elf werd  haar grote opera ‘Cinderella’ voor het eerst uitgevoerd en met twaalf haar pianoconcert.

https://www.youtube.com/watch?v=mPGAzuHSMy4

In een ander interview en iets ouder, verklaarde ze het als haar taak te zien om van de wereld een betere plaats te maken en dat door haar muziek. Ze vertelde dat ze regelmatig kritiek kreeg omdat ze muziek ‘uit het verleden’ zou schrijven, terwijl de hedendaagse wereld complex was en dat daarom ook de muziek complex en vol dissonanten hoorde te zijn,. Haar antwoord was dat ze inderdaad wist dat de wereld tegenwoordig complex en vaak  lelijk was en dat ze daarom enkel mooie muziek wilde componeren, met het doel van deze wereld een betere plek te maken. Ook in dat vroegere interview gaf dit kind al blijk van te weten wie ze was en waarom ze was gekomen, zo zelfverzekerd, zo puur en als je naar haar muziek luistert wordt je zeker ook, net als ik, meegenomen door de schoonheid van de composities en van haar beheersing van zowel de piano als van de viool.

 

 

 

2017: Werelpremière van haar pianoconcert …

 

 

… en in 2014 van haar vioolconcert:

 

De Nieuwe Tijd is al begonnen, isn’t it?

Het hangt er van af, waar je naar kijkt …

https://eliascoachinghealing.blog/

mail@elias-medium.info

 

 

 

 

 

Een gedachte over “WERELD IN BEWEGING – 6”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s