Ascentie

DE ILLUMINATI EN HUN FINANCIEEL SYSTEEM – deel 4

Foto:  Dmitry Demidko

De vorige delen niet gelezen?

Hier deel 1   –  Hier deel 2.  –  Hier deel 3

Adamu via Zingdad:

“De Rode Schilden hebben hard gewerkt aan de uitvoering van hun droom voor een nieuwe wereldorde waarin er één wereld is verenigd onder hun heerschappij. Het sleutelwoord “orde” is het middel waarmee ze verandering van hun systeem niet toestaan. Nou… als hun orde in chaos vervalt dan wordt er plotseling een geweldige verandering mogelijk. Dan ben je plotseling bevrijd om een groot aantal mogelijke toekomsten voor jezelf en je wereld te creëren.

En dit opent een nieuw onderwerp voor een gesprek dat ik nu met jullie wil bespreken. Ik heb nu de meest wereldse termen over de situatie gebruikt. Als ik een volgende keer met jullie spreek, zal ik dat vanuit een veel meer spiritueel perspectief doen. Ik zal uitleggen hoe deze reset echt een prachtige kans is om te creëren waar jullie ziel het meest naar verlangt voor de wereld en voor jullie persoonlijke realiteit. Dan zal ik in detail vertellen wat je kunt doen om die werkelijkheid tot stand te brengen.

Mijn vrienden, sommige delen van dit gesprek  zijn natuurlijk  gebaseerd op mijn eigen overtuiging: Wat er gebeurt zal een noodzakelijke en goede verandering zijn.  Het zal niet plaats vinden zonder een zekere mate van ontbering. Maar met een beetje voorbereiding zul je die tijd met een minimum aan verstoring doorkomen. En die periode is eigenlijk de meest prachtige kans van alle tijden. Dit is echt niet iets om bang voor te zijn. Het is iets om op voorbereid te zijn, iets om te begrijpen, iets om aan mee te werken en iets waar je misschien de meest onvoorstelbaar mooie beloningen uit kunt halen als je maar bereid bent.

Ik heb hier nog zoveel meer over te zeggen… en dit is waar ik dit gesprek een volgende keer dat we elkaar ontmoeten zal hervatten. Tot die tijd herinner ik jullie aan het verbonden blijven met de innerlijke leiding die jullie in je hart vinden.

Ik ben Adamu van de Nomadische Entiteit van de Plejadische beschaving en ik ben, zoals altijd, via Zingdad naar u toe gekomen.”

Elias: Adamu liet aan Zingdad weten dat de grote leider van de Illuminati het loodje heeft gelegd en dat dit een enorm probleem voor de Rode Schild families heeft opgeleverd nu de kracht, die alles en allen heeft samengehouden, van het ene moment op het andere is verdwenen. Het schijnt dat er momenteel veel onderlinge onenigheid bestaat tussen de verschillende families, over hoe het nu verder moet. Ook dat heeft, naast het aan het Licht komen van het ene na het andere schandaal, de macht van de Illuminatie behoorlijk doen afbrokkelen. De verdwenen leider was van zo’n uitzonderlijk kaliber dat die gewoon niet te vervangen is.

Adamu heeft dan een open brief aan de Rode Schilden gericht:

“Groet mijn vrienden,
Ik ben Adamu van de Monadische Entiteit van de Pleiadische beschaving die zich via Zingdad tot u wendt.

Vandaag zal ik mij richten tot de levende leden van de oude bloedlijn families. Degenen die soms worden genoemd door andere namen zoals, de Illuminati, The Powers That Be, The Ruling Elite, The Cabal en een paar andere, minder liefdadige, termen die ik niet zal noemen.

Voor alle duidelijkheid: ik richt me nu niet tot de rijken en machtigen die regelmatig in de pers verschijnen. Politieke leiders, religieuze leiders en de hoofden van multinationale ondernemingen zijn niet degenen die echt planetaire zaken leiden. Het zijn mensen die met de tijd komen en gaan. En als het nodig is, buigen ze altijd voor de veel grotere macht die wordt uitgeoefend door degenen waar ik nu over spreek.

Maar, hoe dan ook. De familieleden van de bloedlijn weten wie ze zijn. En het zijn zij die ik vandaag toespreek. Hoewel ik vermoed dat deze open brief van groot belang zal zijn voor vele anderen. Het is vooral de bedoeling dat Starseeds en Lightbringers kennis nemen van dit communiqué. Dus hier begint het… een open brief aan de leden van de oude bloedlijn families:

Mijn lieve vrienden,

Ik moet beginnen met te zeggen dat jullie gezien, gekend, begrepen en geliefd bent.  Hier en nu, zijn jullie geliefd. Misschien zal het jullie verbazen om mij dit te horen zeggen? Er is zoveel oordeel over jullie, waar men ook gaat, nietwaar? Jullie worden bestempeld als “duister” en “slecht” en al jullie handelingen worden automatisch verondersteld “verachtelijk” te zijn en wel door degenen die bijna niets van jullie weten. Zij zullen het lange en kronkelende verhaal over hoe de dingen zijn geworden zoals ze zijn niet weten, want jullie zijn gekomen om precies dat te zijn wie jullie zijn.

Dus sta me toe om te beginnen met jullie te verzekeren dat ik hier niet ben om te verdoemen of wat dan ook te ontkennen. Ik ben hier om jullie een perspectief en een keuze te bieden. Maar om dat te kunnen doen gebeurt dit vanuit een plaats van liefdevol begrip.

Shaking Hands 02

Voordat ik hier aan toe kom, wil ik zeggen dat ik weet dat jullie enige echte “zonde” is om geboren te worden  in jullie huidige familie. Tussen de intense verwachtingen die vanaf jullie geboorte werden gesteld, de zeer gespecialiseerde training waaraan jullie werden onderworpen en de spot die werd gedreven met diegenen van jullie lijn die niet “het cijfer” haalden, waren jullie vanaf het begin geprogrammeerd om te zijn wie en wat je bent geworden: een machthebber over anderen.

Er zijn ook bijkomende problemen. Zoals het feit van jullie familiale bloedlijnen. Een zuivere afkomst die door de eeuwen heen, via allerlei illustere voorouders, terug te voeren is op de hogepriesters die de oude goden zelf dienden toen er nog goden op aarde rondzwierven.

Misschien denken jullie zelf nu aan de verhalen van die oude tijden van goden, helden, magie en monsters als mythe of bijgeloof. Misschien begrijpen jullie het als de letterlijke waarheid en weten  dat die oude goden eigenlijk bezoekers waren van andere planeten in de melkweg met zeer geavanceerde technologieën. Of misschien hebben jullie zelfs de meer religieuze kijk op deze zaken en houden die bovennatuurlijke goden als verre voorouders.

Selection_197

Het maakt niet echt uit hoe jullie deze dingen interpreteren. Waar het om gaat is het onweerlegbare bewijs van de machtige oude waarheden die aan jullie voorouders werden gegeven en die door de generaties heen zijn doorgegeven, waardoor jullie over de rest van de mensheid hebben kunnen heersen. Niet de hele mensheid. Er zijn altijd groepen, volkeren en naties geweest die buiten jullie bereik zijn gebleven. Maar er is  verteld dat het jullie geboorterecht is, jullie verantwoordelijkheid en jullie privilege om over de hele planeet en alles erop te heersen. En dat hebben jullie geloofd. En het lijkt ook waar te zijn. De oude leringen die in jullie handen zijn gelegd, hebben jullie  zeer goed gediend. Net als jullie sluwheid. Jullie hebben de voordelen die in jullie handen zijn gelegd zeer, zeer scherpzinnig gebruikt. Ten eerste voor het eigen voordeel, dat is waar. Dan ten voordele van de eigen familie en om de voortdurende ontplooing van de familie te verzekeren. Vervolgens ten dienste van de contractuele overeenkomsten van jullie familie met andere bloedlijnen. En ten slotte door de macht over de rest van de mensheid op alle mogelijke manieren toe te passen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is de mensheid zich grotendeels onbewust van de rol die jullie hebben gespeeld of zelfs van jullie bestaan. En dat vinden jullie juist leuk. Geen enkele menigte kan aankomen bij de kasteelpoorten met hooivorken als ze niet eens weten dat jullie bestaan!

Siège_du_château_de_Brest

Foto: Wikipedia

Dus de machts- en controlespelletjes worden vanuit de diepe schaduw gespeeld. Jullie verdoezelen jullie activiteiten en breiden het bereik langzaam uit tot in elk gebied van macht en controle over de hele mensheid.

En als een “schaap” verdwaalt, gebruiken jullie bedrog en vaardigheid om de macht over hen terug te winnen. Misschien een beetje oorlog hier en een beetje daar. Of zelfs een hele grote. Misschien wel een revolutie.

Eugène_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberté_guidant_le_peuple

Misschien een crash op de beurs. Misschien zelfs een uitbraak van een ziekte. Of een terroristische aanval. Of een tsunami van immigranten om de bevolking iets te vrezen te geven. Of, natuurlijk zijn er nog altijd de populaire brood en spelen. Jullie hebben er zeker voor gezorgd dat de controle over de amusementsindustrie ijzersterk is. En er zijn allerlei complexe sociale netten die jullie gebruiken om de bevolking volgzaam en afhankelijk te maken van hun overheid…

Selection_198

Foto:  Randy Colas

en dus van jullie. En al deze activiteiten zijn slechts een deel van het spelboek dat jullie gebruiken om de controle over de mensheid te behouden en te vergroten.

Jullie hebben natuurlijk geleerd om de schapen de schijn van controle over hun eigen lot aan te bieden. Maar je weet dat de echte macht altijd in jullie handen ligt. Omdat het niet uitmaakt hoe ze stemmen, hoe ze in opstand komen, hoe ze te werk gaan, krijgen jullie uiteindelijk altijd wat jullie willen.

Selection_199

Foto: Arnaud Jaegers

Jullie hebben door de jaren heen een aantal glorieuze overwinningen behaald. Misschien is de bekroning ervan wel het bezit van de geldvoorraad van de planeet. Een handige truc, moet ik zeggen. En op dit moment hebben jullie het zo goed als allemaal in bezit. En hij die het geld van de wereld bezit, bezit de wereld. Is dat niet zo?

En jullie hebben het ook zo gemaakt dat alle gekozen functionarissen waarvan de menselijke kudde gelooft dat ze de macht hebben, moeten dansen als jullie aan hun touwtjes trekken. Ze zijn marionetten naar jullie wil geworden. Bijna allemaal. En degenen die niet willen dansen, worden verwijderd. Of ze krijgen een filmrol te zien van een dappere en trotse president. Een man met integriteit en principes die tegen jullie durfde op te staan.

1920px-JFKRiceUniversity

Foto: Wikipedia.org

En hoe, in het volle zicht van zijn aanbiddelijke publiek, hij werd vermoord. Dit alles, net voordat hij jullie macht over de geldvoorraad teniet kon doen.

Uiteindelijk doen alle politieke leiders jullie zin of ze worden gewoon weggevaagd. En de illusie dat jullie de schapen toestaan dat ze hun lot kunnen beheersen door middel van democratie is precies dat. Een illusie. Nog een handige truc.

En de inlichtingendiensten! Wat een briljante zet. Om het spionagevaartuig te verheffen tot statecraft. Om de echte macht achter de politici te laten berusten bij de inlichtingendiensten.

200px-Seal_of_the_Central_Intelligence_Agency.svg

Foto: Wkipedia

Om het politieke toezicht van die agentschappen te verwijderen. En om ze dan direct zelf te controleren. Waarom, je kunt bijna uit de schaduw stappen en dan nog steeds onzichtbaar blijven!

De enige rimpel in dit alles is, voor zover ik kan vaststellen, het internet. Op de een of andere manier, onverwacht, is een domme kleine elektronische gimmick van louter academisch belang plotseling opgebloeid tot iets heel krachtigs en problematisch, nietwaar?

Het is juist door deze technologie dat het schaap zich ineens op een nogal on-schaapse wijze begint te gedragen. Plotseling worden de mensen zich bewust van jullie bestaan.  Ze zien en merken steeds meer het gordijn dat jullie om je heen hebben opgetrokken… als ze niet al beginnen met echt achter het gordijn te gluren!

Hoe irritant moet dit zijn! Jullie staan  op het toppunt van een totale triomf en nu, op het allerlaatste moment, breekt dit bewustzijn bij de mensheid door. Jullie eigenlijke namen beginnen te worden uitgesproken in publieke forums! Mensen beginnen jullie handen te zien die de teugels van de macht vasthouden!

Ja, zeker, het is nog steeds slechts een kleine minderheid dat zich bewust is van jullie en over jullie spreken. En ja, jullie zijn erin geslaagd om deze minderheid te blijven schilderen als gekken en complotbedenkers en vonden een tijd lang dat dit jullie plannen en activiteiten niet konden bedreigen.

Vaccine Hesitancy: From Misinformation to Conspiracy Theory

Maar toch.

Momenteel ondervinden jullie het internet als de grootste bedreiging voor jullie macht en veiligheid, want, hoewel gefragmenteerd en verward, de waarheid over jullie bestaat wel degelijk. Ieder die de moeite neemt om te kijken zal de bewijzen kunnen vinden. Het gevolg is dat er plotseling schapen opstaan die zich boven de kudde verheffen met reacties die jullie nog nooit eerder hebben meegemaakt. Zeker niet in zulke aantallen als nu. En zeker niet zoals ze nu over de hele planeet verspreid zijn.

Vroeger kon je gemeenschappen van dissidenten isoleren. Zoals de katharen (de zuiveren). Ken je ze nog?

Selection_193

Cathars in Question

Zij kenden de waarheid. Of ze hadden tenminste een versie van de waarheid die tegen jullie doelen indruisten. En hun leer was aantrekkelijk voor anderen. Hun boodschap was het vinden van de innerlijke kracht. Dus jullie gebruikten de machtigste pion in die tijd, de kerk, om ze allemaal te doden. Het was een genocide van het meest wrede type. Niet alleen het uitroeien van een bevolking, maar ook het idee dat hen samenbracht in eenheid. Het verbranden van al hun boeken, zodat alles wat er nu van hen nog wordt herinnerd, is wat hun eigen vijanden er over hebben verteld. En vandaag de dag wordt er nauwelijks nog aan herinnerd dat een van de kruistochten, misschien wel de meest wrede en bloedige van alle kruistochten, niet eens in het “heilige land” tegen vijandelijke soldaten werd gestreden, maar in Frankrijk tegen het goede christelijke volk, tegen boeren. Zij werden met het zwaard vermoord en verbrand in hun kerken. En dat allemaal omdat jullie ze wilden isoleren, opsluiten en vermoorden.

Dame_guiraude_supplice

Vergeeft me als ik hier niet voor applaudisseer. Succesvolle tactieken winnen niet altijd mijn goedkeuring.

En er zijn vele, vele, vele overwinningen geweest die jullie, de oude families, over de rest van de mensheid hebben behaald. Ze gaan vandaag de dag nog verder. Jullie worstelen voor macht en totale controle over het Midden-Oosten. Daarom zijn de dingen zoals ze nu zijn in die regio. Wat men ook denkt over de Islamitische religie, het is waar dat ze fundamenteel tegen woeker zijn. Dat betekent dat moslims het banksysteem dat jullie gebruiken om wereldwijde dominantie te krijgen, niet zullen accepteren. En dus is de islam een krachtig blok aan het been van jullie plannen geworden. En dus voeren jullie gewoon je plannen verder uit om aan verarming, kwelling en radicalisering van de moslimwereld te werken. Jullie zetten ze op om de westerse werel als hun vijand te beschouwen. Wat de grote terroristen betreft: Jullie controleren hun leraren en die zorgen ervoor dat jullie boodschap wordt uitgedragen dat het Westen de Grote Satan is. En jullie leren het Westen dat alle Moslims ellendige haatzaaiende moordenaars zijn. En zo worden de wielen in beweging gezet, een mooi trucje om de ene vijand tegen de andere op te zetten. En op dit moment gaat er een golf van chaos door Europa en, op de een of andere manier, door de rest van de wereld. En dit is allemaal als gevolg van jullie plan om iedereen, die tegen jullie voornemens ingaan, te vermalen en te verpulveren.

Amerika was gebaseerd op een principe dat eigenlijk niets anders was dan openlijke rebellie tegen jullie macht. Amerika de staat van de vrijheid.

450px-Vrijheidsbeeld

Foto: Wikipedia

Vrij van wat? Van jullie juk van controle, natuurlijk! Amerika’s oprichters waren  direct in strijd met jullie belangen. De Amerikaanse grondwet is een prachtig document. Een document dat vrijheid voor iedereen belooft. Maar jullie hebben zo gemanoeuvreerd tot de controle over de Amerikaanse regering in jullie handen was. Jullie hebben het zo ver hebt gekregen dat de machtigste militaire en technologische kracht ter wereld aan jullie toebehoort. Maar hoezeer die controle zich ook uitstrekt over de Amerikaanse regering…

266px-Capitol_Building_Full_View

Foto: Wikipedia

het Amerikaanse volk is een ander verhaal. Het gaat hier over sterke individualisten die blijven geloven in hun eigen rechten en vrijheden, die tegen jullie opstaan zonder zelfs maar te weten dat jullie het zijn die ze weerstaan. Dus jullie voeren een uitputtingsoorlog tegen hen. Jullie proberen ervoor te zorgen dat hun voedsel en water wordt vergiftigd om hen te verzwakken. Jullie gebruiken een spervuur van allerlei technieken om ze te manipuleren en te controleren, om ze te verzwakken.

266px-Monsanto-vestiging_Enkhuizen    Selection_194

Ik zie het. Ik zie het allemaal. En, al moet ik toegeven dat ik het niet leuk vind, ik begrijp het wel.

Als ik achter jullie collectieve activiteiten, keuzes en beslissingen van de hierboven geschetste types kijk, zie ik eigenlijk wezens voor wie ik veel compassie en liefde voel. Ik weet, als een duidelijk en zeker feit, dat het zo is dat jullie eigenlijk niet anders zijn dan ik. Het verschil is de reis die je hebt gemaakt. Aangezien alles echt Eén is, vormen jullie het deel van die ene grote eeuwige geest die jullie pad heeft bewandeld, net zoals ik een ander deel ben van datzelfde grote wezen dat mijn pad heeft bewandeld. Mijn pad leidt naar waar ik ben, verenigd in het hart van de Pleiadische Majesteit; jouw pad leidt je naar incarnatie als een mens die de mantel draagt en de last draagt van het lid zijn van een van de oude families op de Aarde. En degenen onder de mensheid die zich van jullie bewust zijn en jullie het hardst veroordelen, doen dat puur uit gebrek aan zelfkennis. Plaats hen in jullie situatie en zij zouden ook doen wat jullie hebben gedaan. Of erger nog.

andre-mouton-GBEHjsPQbEQ-unsplash

Foto: André Mouton

En ik weet ook dat “wat je een ander aandoet, doe je ook jezelf aan”. Dus ik benijd jullie niet om de resultaten van jullie keuzes!

Maar het verhaal is nog niet voorbij. Jullie zijn nog niet klaar met je reis. Te zijner tijd zullen jullie ook geestelijk opstaan en beginnen terug te keren naar eenheid met jullie eigen spirituele entiteit. Want jullie kunnen nergens anders heen, echt niet. En dit begint al te gebeuren met sommige van jullie familie. Misschien hebben jullie die leden opgemerkt, die niet zo toegewijd lijken te zijn aan de oude zaak. Degenen die “zacht” lijken te worden. Degenen die als gekken lijken te praten over het afstand doen van de macht. Of ze beginnen met het vertellen van de waarheid aan de schapen. Inderdaad, er zijn er die daadwerkelijk manieren hebben gevonden om deze waarheden aan de mensheid over te brengen met behulp van die zeer verachtelijke technologie: het internet.

Is het niet vreemd dat degenen onder jullie die deze nieuwe koers van openheid en transparantie voorstellen… deze koers van afstand doen van de macht… ook degenen  zijn die het meest geïnteresseerd zijn in metafysische en spirituele zaken?

En dat is zeker niet vreemd. Het vergt een interesse in metafysica en spiritualiteit om te zien dat er nu al een nieuw tijdperk aanbreekt, dat de tijd van jullie macht over de mensheid ten einde is. Inderdaad, het eindigt zonder de terugkeer van jullie meester, de duistere god-koning. En dat er geen hoop meer is dat hij ooit zal terugkeren. Jullie staan er alleen voor. Jullie geheime profetieën zijn tot niets gereduceerd.”

Elias: Adamu bedoelt met die duistere god-koning hun onlangs gestorven leider.

“Het vergt interesse in metafysica en spiritualiteit om te zien dat er een wisseling van de wacht plaatsvindt. Dat er een nieuwe spirituele orde begint. Dat degenen die deze realiteit besturen vanaf het allerhoogste niveau, vanaf de engelenrijken naar beneden, bezig zijn met het veranderen van de situatie. Dat is waar het nieuwe begin van het tijdperk om draait. En daarom staan jullie aan een splitsing in de weg. Daarom moeten jullie nu kiezen welke richting jullie inslaan.”

(Wordt vervolgd)

Overigens: op 10 mei organiseer ik een ééndaags ascentieseminar in Zutphen met meditaties en oefeningen van Jezus, van Adama en andere hogere Lichtwezens en duik tijdens die dag veel dieper in de natuur van de werkelijkheid.

Binnenkort meer informatie. 

mail@elias-medium.info

 

 

 

Een gedachte over “DE ILLUMINATI EN HUN FINANCIEEL SYSTEEM – deel 4”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s