Ascentie

WERELD IN BEWEGING – 7

Over natuurrampen, ascentie, 

(5G)-straling en voorspellingen

 

De gedachten van het mensencollectief vormen samen een sfeer rond de aarde die van grote invloed is op het gebeuren op onze planeet.  De negatieve gedachten die heel veel mensen produceren en reproduceren dragen bij tot de verandering van het klimaat op aarde. Deze gedachten hebben invloed op de tektonische platen en die hebben weer invloed op de luchtlagen, maar ook op de bosbranden en op andere zaken.

Dus als we het klimaat willen veranderen, wat overigens niet zo gemakkelijk zal gaan, dan moeten we niet in de eerste plaats meer brandblusapparaten kopen, maar onze gedachten veranderen en daar alles op zetten. Natuurlijk zal uit andere gedachten ook een nieuw beleid groeien of voortkomen.

Om onze gedachten te veranderen moeten we eerst Liefde brengen, waar we ook zijn, in welke omstandigheden we ook verkeren, onder de mensen waartussen we ons bevinden. Deze Liefde zal verzachting brengen en het gesprek tussen mensen van verschillende gedachten kan dan weer worden opgenomen of voortgang vinden.

Het gesprek van mensen, die van gedachten verschillen is belangrijker dan het succes op korte termijn dat men door druk of macht kan bereiken. Het gesprek aan de gang houden is één van de redders van de mensheid, want zo groeit er langzaam begrip voor degenen die een andere mening zijn toegedaan.

Natuurrampen zijn een waarschuwing

De mens heeft God nodig en ook het stukje God in zichzelf  om te groeien, om de ziel te laten groeien. Dit is zo belangrijk dat het niet bij deze kennis mag blijven. Het gaat om zingeving in het leven en deze zingeving vloeit voort uit de verbinding met het Goddelijke. Zingeving, die uit de verbinding met het Goddelijke komt.  Zo ontdekken we de waarden die uit deze verbinding voortkomen en leren om die te vertrouwen en om ernaar te handelen.

Ascentie gebeurt niet automatisch –

we zullen flink aan onszelf moeten werken.

jeremy-ricketts-FGvRZ-BeCKo-unsplash

Foto: jeremy-ricketts

De gedachte dat elk mens zonder meer in de vijfde dimensie wordt verheven is een illusie. Natuurrampen zijn een waarschuwing dat we nog niet klaar zijn om op te stijgen en dat het nog veel erger kan worden als we de gedachtensfeer rond de aarde niet in positieve zin veranderen. Vandaar ook die voorspellingen over gigantische overstromingen, wereldwijd vuurspuwende bergen en  meteorieten die verwoestingen zouden aanrichten. Naar mijn inzicht hoeft het niet zo ver te komen, als we als mensencollectief het nodige doen. Zo niet, zou het een of ander wel eens werkelijkheid kunnen worden.

Alle inspanningen, die bijdragen om van de aarde terug een tuin van de Goden te maken, zijn lovenswaardig, maar zijn helaas niet de enige invalshoek die het probleem of de groei, de kwestie van de groei van de mensheid, kan oplossen of in goede banen brengen.

Bovenaan de agenda staat immers hoe mensen met elkaar omgaan. Een klein woordje uitleg: de chemie van de aarde, de chemische samenstelling van de aarde en van de menselijke lichamen, heeft een bepaalde frequentie, kan dus een bepaalde frequentie van Licht aan. Zoals we een lamp aansluiten op het net van 230 volt. Die lamp heeft een bepaalde samenstelling en kan dus een bepaalde hoeveelheid elektriciteit aan. Als je die lamp op een netspanning van 380 volt aansluit, dan zal die lamp springen. Ze kan het niet aan.

En zo is het ook met de mens en de aarde. Door de samenstelling van ons huidige lichaam, dat in dienst staat van de ziel, kunnen we niet al te hoge frequenties aan. En zeker niet voor een langere termijn. Onze lichamen zouden letterlijk opbranden. Daarom moeten we zelf aan de slag om onze trilling te verhogen.

Ook in de Lichtwereld wordt er gewerkt aan een nieuwe aarde, een nieuwe planeet, een nieuw tehuis voor de mensheid met een licht verschillende samenstelling, die een hogere frequentie van Licht aankan en zo de mens weer toelaat, om verder op te klimmen. Je voelt dat alles op aarde vierkant begint te draaien, waarop de meeste mensen emotioneel reageren. Dit draagt er toe bij dat er een soort van verzadiging is van negativiteit in het gedachtenveld rond de aarde. Een mens kan in rondjes draaien in zijn hoofd en daardoor in zekere zin niet alleen de weg kwijtraken, maar ook verlamd worden.  De gedachten die in zijn hoofd rondspoken, beletten hem om in zijn leven een uitweg te vinden, om in zijn leven initiatieven te nemen, om zijn verdrongen emoties of innerlijke processen af te werken, of om hulp te vragen. Emoties zijn immers de gevolgen van ‘verkeerde’ gedachten, waarbij wij als ‘verkeerd’ die gedachten bestempelen die niet in harmonie zijn met de kosmische wetten of de wetten van Liefde.

In mijn praktijk als healer zie ik  dat de meeste mensen die momenteel naar me toekomen voor een sessie, het belang beseffen van het afwerken van die processen, het oplossen van de emoties om dan weer verder te kunnen groeien richting ascentie. Ik heb hier eerder over geschreven en wel dat er momenteel twee fasen in het ascentieproces elkaar overlappen: het afwerken van onze emoties en het bewust scheppen van onze eigen realiteit, op persoonlijk en mondiaal vlak. Dit natuurlijk onder inspiratie van ons Hoger Zelf. Elk mens die zijn eigen trilling verhoogt door het afwerken van zijn innerlijke processen zal veel positiever gaan denken en leven. Bovendien daarmee het gedachtenveld rond de aarde verlichten en ook de trilling van de aarde verhogen.

Meer info over een sessie.

Maar zo is het ook met de aarde en de mensheid. De mensheid in zijn geheel draait in rondjes, komt wel vooruit, maar het is moeizaam. En ook het feit dat de mensen mentaal veelal dezelfde negatieve gedachten produceren en het moeilijk vinden om uit zichzelf open te breken naar Licht, naar verzachting, naar Liefde, naar mededogen, naar de medemens om hierdoor het Licht van de Schepper te doen indalen in de wereld, dat alles maakt ook dat de zaken momenteel moeilijk lopen. En dat die sfeer van gedachten van de mensheid rond de aarde, ook een belemmering worden, meer en meer een belemmering worden voor de groei van de mens.

Dus alles wijst erop dat er een nieuwe start nodig is op een hoger niveau. En die komt er. Ondertussen trachten nog zoveel mogelijk zielen ervaring op te doen, te groeien in deze moeilijke omstandigheden. Want het is niet dat we onze levens op aarde niet op orde krijgen dat dit wil zeggen dat de zielen van de mensen niet groeien. Het tegendeel is waar.

Ascentieseminar

Toch is er ook een positieve ontwikkeling: de ziel van de mensen groeit nu razendsnel. Er worden overal conclusies getrokken, nieuwe inzichten groeien, harten van de mensen gaan open en we vinden oorlog meer en meer geen oplossing voor bestaande tegenstellingen. Meer en meer mensen komen daar tegenop. Meer en meer mensen hebben burgerzin en nemen verantwoordelijkheid. Dat leeft in de mensen, ook al vindt je daar niets van terug in de mainstream media. Hoe het ook zij: de zielen zijn gegroeid in 2019 en zullen hun groei stabiliseren in 2020.

Dus kunnen we spreken van een verhaal van hoop. De mensheid is een verhaal van hoop. En natuurlijk zijn er veel mensen, die het moeilijk hebben, die het kwaad krijgen en die af en toe kopje ondergaan op bepaalde momenten door hun gedachten,  gevoelens of vermeende uitzichtloosheid. Maar, de ziel gaat vooruit en de mens in moeilijke omstandigheden kan steeds beroep doen op hulp van ‘Boven’ of eventueel van een healer of therapeut.

Nog iets over straling

Ik vroeg de Geestelijke Wereld over het gevaar van 5G

dan-meyers-p4dLYHuuI-U-unsplash

Foto: Dan  Meyers

“De 5G, die wordt opgedrongen, wordt gemakkelijk verward, met hoe het in oude tijden, in stedelijke omgeving aan toe ging. Het gaat niet om de straling, het gaat om de gedachten en geroezemoes van stemmen en informatiestromen die nergens op gelijken, die de lucht in worden geblazen. Het gaat om de nonsens, het gaat om de vervuiling van de gedachten. Het gaat nu al lang niet meer om de straling van een device of apparatuur. Het gaat om wat daarmee in de lucht wordt geblazen.

U bent bang voor het effect van de straling op zich, wij zijn veel meer bevreesd voor het effect van wat er voor informatie wordt rondgestuurd. De vervuiling is op dat vlak veel groter, dan de smog, die tot stand komt doordat er een soort van straling in de lucht is en in feite is die er altijd. U kunt zich zo goed en zo kwaad als u kunt proberen te verdedigen tegen hoge straling van toestellen, van gebruiksvoorwerpen allerhande, maar wij denken, dat het weinig zinvol is, omdat dit nu een voorproefje is van stralingen die later mogelijk nog sterker kunnen worden.

Ze brengen daarom niet alleen kwaad door zulke apparatuur en zendmasten te produceren, het gaat om een veel ingewikkelder stencil waar de mens geen benul van heeft. De radioactiviteit, de straling, de communicatieve netwerken zijn nog nooit zo hels geweest, denkt men vandaag,   Jullie weten niet, dat er eerder perioden zijn geweest, waarin het minstens even erg was.  Terugkijkend naar de Atlantische tijd zitten jullie nog met de nare nasmaak van hoe het toen is afgelopen, dat er toen een recetbeweging heeft moeten plaatsvinden om zo’n tijdperk een halt toe te roepen, waarin de mens in feite, losgeslagen projectielen waren geworden, niet meer te houden in eerzucht. Eerzucht en ambitie, niet meer te houden in wraakzucht ook, maar vooral, doordat ze globaal in een wereldwijde reactie, in strijd gingen tegen een bepaalde evolutie, die niet te stoppen was.

Vandaag is dat ook zo. Bijna elk mensenkind is doordrongen van de strijd die overal plaats vindt. Strijd is echter een soort van onmacht.  Strijd duurt totdat men een akkoord heeft bereikt, zo lijkt het aan de oppervlakte. Maar daaronder zit nog een veel ernstiger vergrijp. Er zit een soort van wraakzucht en daaronder zit haat.

Er is veel gewetenloosheid vandaag de dag in de wereld. Zelfs de uitvinders vindt men er terug. Men tracht alle mogelijke vindingen op de markt te brengen, waarvan men niet eens weet of ze de mensheid werkelijk dienstbaar zijn. Men raadpleegt het geweten niet. Men weet niet wat sommige dingen zullen aanrichten. Men is uit op succes, men is uit op winst. Het is even erg in vergelijk met wat er destijds gebeurde in Sodom en Gomorrha. De vervloekte steden. Ook daar was enkel winstbejag. Er werd maar aangemodderd.

Waarom is u zo bang voor stralingen? Omdat u daaronder veel te lijden heeft gehad in de late Atlantisch-tijd, toen de hele wereld bestookt werd met een meteorietenregen, die veel stralingen in de lucht bracht en daarnaast waren er klimaatregelaars, die in feite hetzelfde deden, de zogenaamde pyramidale bouwsels, waarin grote apparaten werden gebouwd.

U kunt zich niet voorstellen welke verschrikkingen er in die tijd hebben plaatsgevonden.  Is het dan zo verwonderlijk dat daartegen nu hard wordt gevochten, de strijd tegen de toename van de smog.  Maar het is niet uw taak om ten strijde te trekken tegen de stralingen. Neen, het wordt u aangereikt hoe u zich daartegen kunt beschermen. Het is onmogelijk om in een stralingsvrije woning te leven. Het is onmogelijk om de werking van alle mogelijke dienstbare apparaten stralingsvrij te maken. Het is onmogelijk om ze uit te schakelen. U kunt uw schakelkast volledig uitdoen zodat u minstens zeven uur slaap heeft, zonder dat u onder vuur wordt genomen door straling of door de interferentie van bepaalde apparaten.

Gebruikt u een mobieltje, gebruikt u een HiFi-installatie? Opnameapparatuur? Toch wel en daar bent u niet zo bang voor? U zit uren voor het scherm van uw personal computer? U bent daar niet bang voor? Wie bang is wordt bestookt. Want zo staat het geschreven.”

ash-edmonds-Koxa-GX_5zs-unsplash

Foto: Ash Edmonds

Wat de voorspellingen voor de toekomst betreft:

We zijn nu in de fase aangekomen van het opruimen van de oude structuren van macht en geld, van egoïsme, uitbuiting en subtieler, van het opruimen van negatieve gedachten en emoties, van het zuiveren van het gedachtenveld rondom de aarde, dat ook de contacten van de Lichtwezens met de menheid bemoeilijkt.

Er zijn veel voorspellingen die gaan van een relatief zachte overgang naar de Nieuwe Tijd tot grote rampen. We moeten wel beseffen dat we door ons bewustzijn en gedrag zelf kiezen wat van die voorspellingen uiteindelijk werkelijkheid wordt.

Wat de 5G en andere straling betreft is het wel duidelijk dat we door onze trilling te verhogen een afdoende bescherming kunnen opbouwen. Is het daarom dat ons 5G wordt opgedrongen om ons te bewegen om daarvoor te zorgen en om zo weer de engelen te worden, die we in feite zijn?

british-library-5yL0Fka9C-4-unsplash.jpg

British Library

Dat neemt natuurlijk niet weg, dat we mede-verantwoordelijk zijn voor wat er nu gebeurt en dat we best duidelijk kenbaar maken wat we al dan niet ondersteunen. Dat is onze verantwoordelijkheid nemen, zonder vechten en als vertrekpunt accepteren wat er is en wat er komen zal. Voor de rest doen we wat Jezus ons vroeg: “Wat er ook moge gebeuren om u heen, blijf als een rots in de branding staan.”

 

 

 

 

5 gedachten over “WERELD IN BEWEGING – 7”

  1. Dank U voor de liefdevolle uitleg.
    Ik kan me er volledig bij aansluiten. Naar mijn mening lijdt eerst het in liefde erkennen van het donker in jezelf, naar licht.
    En een beter begrip voor wat zich in de wereld afspeelt.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s