Ascentie

ASCENTIE en CORONA – deel 2

Elias: Na de lichte kant van Corona, nu hier de duistere, waarvan mensen die niet op de hoogte zijn behoorlijk kunnen schrikken.

Het eerste deel gemist?

Liever de Engelstalige video bekijken?

Zingdad: Hallo iedereen. Gisteren heb ik de vorige video opgenomen: Adamu’s visie over het Corona virus. En toen ik vanmorgen wakker werd, op deze eerste quarantainedag hier in Zuid-Afrika  (alles potdicht) – was Adamu meteen in mijn gedachten. Hij zei dat we een vervolgvideo moesten maken, nog voordat de vorige uit zou gaan. Dat was nieuw voor mij, maar goed, laten we een vervolgvideo maken met Adamu! Dus, als je me even de tijd geeft, ga ik op Adamu afstemmen en laat hem met je delen wat hij precies in gedachten heeft.

welcome

Zingdad

Adamu: “Een dankjewel voor mijn jonge vriend, Zingdad. Ik ben natuurlijk weer Adamu van de monadische entiteit van de Pleiadische beschaving.
De vorige video die uitging – Adamu Speaks – Coronavirus – The Light Perspective – kan samen met al het materiaal van Adamu gevonden worden op: zingdad.com/adamu.
Zingdad bracht zeer belangrijke informatie over en dit gaf een perspectief over dat wat nu echt in het collectieve bewustzijn geplaatst zou moeten worden. En ik wilde graag observeren wat de impact van de eerste video op het collectieve bewustzijn zou zijn, voordat ik aan deze zaak een vervolg wilde geven. Dus is er een andere kant aan het Corona-virus verhaal dan dat wat er in het planetair bewustzijn plaatsvindt. Wellicht een meer duistere kant van het verhaal.

Een van de reacties die terugkwam uit het collectieve bewustzijn was een soort boze, ongelovige respons. Nu, alsjeblieft, dit was niet van iedereen zo, maar er is een groep mensen die op deze manier zou reageren door te zeggen, “Maar Adamu, je kunt dat niet echt menen! Dit virus is verschrikkelijk. Het is ernstig! Zeg je dat het bedrog is? zeg je dat het oplichterij is? Dat we het niet serieus moeten nemen?”

Er zijn nu eenmaal van die mensen die het niet kunnen verdragen om iemand te zien die er een ander, lichter perspectief op nahoudt. Dus, laat me beginnen met te zeggen, nee, dit is geen bedrog, het is geen oplichterij en, ja, het is serieus. Het is serieus omdat veel mensen zullen sterven. Veel mensen zullen sterven, direct aan de gevolgen van dit virus. Veel mensen zullen indirect sterven door verschillende complicaties. En, afhankelijk van hoe het planetair bewustzijn hiermee omgaat, zullen er mogelijk nog veel meer mensen sterven aan de indirecte gevolgen ervan.

En als ik indirecte gevolgen noem, waar heb ik het dan over? Sociale onrust. Wanneer mensen bang zijn voor anderen, wanneer ze vrezen voor hun leven, wanneer ze vrezen voor hun welzijn, wanneer ze het gevoel hebben dat hun geliefden, hun familieleden, degenen die ze ondersteunen in gevaar zijn, dan reageren veel mensen op een gewelddadige manier. Rellen gebeuren als mensen honger krijgen. Als mensen bang worden, rellen ze, ze plunderen en ze stichten brand. Sociale onrust is een zeer reële mogelijkheid en sociale oproer is zeker een mogelijk gevolg van dit virus.

Dat er een economische implosie op volgt is zeker. Op de een of andere manier zal uw planeet economisch enorm worden getroffen. Het gebeurt al in dit vroege stadium. Bedrijven gaan dicht, mensen verliezen hun baan. De gevolgen hiervan zullen nog heel lang op uw planeet voelbaar zijn. Als mensen hun baan verliezen, hebben ze niet alleen geen baan meer. Ze verliezen niet alleen een salaris. Ze verliezen allerlei andere dingen: sociale netwerken en zingeving in de wereld. En als mensen dit verliezen, als ze hun richting verliezen, als ze hun inkomen verliezen, als ze hun doel verliezen, als ze hun waarde verliezen, als ze zien dat er een economische implosie om hen heen plaatsvindt, vermenigvuldigt de sociale onrust en sociale onrust leidt tot verdere economische gevolgen. Als het enige wat in je kleine stad werkt misschien een winkel is waar je je boodschappen kunt doen en mensen gaan die winkel plunderen en in brand steken, welnu, dan is het gedaan met die winkel. En zo zal het gaan.

Selection_236

Foto: Wikipedia

Dus, dit is serieus. Ik nodig je niet uit om hier onverantwoordelijk mee om te gaan. In feite is het tegendeel waar. Ik nodig je uit om zelfverantwoordelijk te worden en je zelfverantwoordelijkheid naar het volgende niveau te brengen en eenheidsbewust te worden. Ik nodig je uit om te ontwaken. Dus, het moest gezegd worden dat dit gewoon een virus is, Want het probleem is niet het virus. Het probleem is het virus van de geest die ik in de laatste video aan de orde stelde. De angst, de paniek, de wanhoop. dat is het werkelijke probleem.

Edvard_Munch_-_The_Scream_-_Google_Art_Project

Edvard Munch – De schreeuw  – Foto: Wikipedia

Nu, men zou kunnen zeggen dat er zich een zilveren randje rond elke duistere wolk bevindt. Wel, er zijn hier ook een aantal zilveren omrandingen. Twee van die zilveren randen, die ik meteen met jullie kan delen is dat er echt een einde komt aan het globalisme. Globalisme, als concept, wordt vernietigd door het Coronavirus. Nu, globalisme is niet persé een slechte zaak. Het is zeker niet slecht voor de mensen van planeet aarde om zichzelf niet meer als gescheiden te beschouwen door zaken als nationaliteit, etniciteit, religie, huidskleur, cultuur of sociaal-economische omstandigheden. Het is echt een goed idee voor de mensen om zichzelf te zien als één mensheid, die tot één planeet behoort. Dus, vanuit dat perspectief is globalisme een mooi iets. Een prachtig ideaal. Eén wereld, één mensheid.

Selection_238

Foto: Joel Muniz

Maar het globalisme, zoals het geïmplementeerd is op deze planeet, zoals het nog steeds nadrukkelijk wordt doorgedouwd, wordt als een politiek doel gezien door de duistere cabal, de Illuminati of hoe je ze ook wilt noemen. De families van de bloedlijn die de show achter de schermen leiden, hebben zich krachtig ingezet voor deze globalisering, omdat het de spil is in hun plannen voor wereldheerschappij.

Je kunt een planeet niet domineren als deze gefragmenteerd is. Want je moet lokale overheden overtuigen om dingen te doen. De Europese Unie was een zeer interessante oefening in globalisme. Overtuig de mensen in een gebied ervan dat het in hun eigen belang is om hun markten voor elkaar open te stellen. Eén gemeenschappelijke markt, je herinnert je misschien als je geen kind bent, dat dit echt als een gemeenschappelijke Europese markt is begonnen.

EEG

En dan breidt zich dat langzaam uit van een gemeenschappelijke markt naar meer en meer gemeenschappelijkheid en dan worden er wetten gemaakt, niet door gekozen politici, maar door bureaucraten. Dit gebeurt tot op zekere hoogte nog steeds in de Europese Unie. Dankzij de Brexit en diverse andere zaken valt het plan van de Europese Unie uit elkaar.

Selection_240

Foto: John Cameron

En dat plan zou model moeten staan om verder te worden uitgerold – meer en meer eenheden en dan die eenheden ook nog samenbrengen en je hebt één wereld, met ambtenaren die niet gekozen zijn, maar met bureaucraten die daar geplaatst zijn, die beïnvloed en gecontroleerd worden door de duistere Cabal.

Welnu, met het Coronavirus wordt het meteen duidelijk dat het geen goed idee was om bijvoorbeeld de hele Amerikaanse productie naar China te verleggen. Geen goed idee. Neem nu die chirurgische maskers: als je al je chirurgische maskers uit China importeert, al je N95-maskers, de maskers die precies in dit geval beschermend geacht te zijn en je al je maskers moet importeren uit China omdat er een Corona virus is en China stopt met het exporteren van die maskers, dan ben je goed in de problemen. Nou, men kan dat idee uitbreiden tot alles. Het is echt geen goed idee om zo’n aanzienlijke macht in handen van een vreemde natie te leggen. Zeker als je probeert om voor je eigen mensen te zorgen, om voor je eigen natie te zorgen. Dus, is het globalisme stervende en dat is een goed idee. Op de lange termijn is dat een heel goed idee.

Er is nog een andere, zeer belangrijke zilveren rand en die ligt wel  gevoelig. En het valt mij ook moeilijk om het ter sprake te brengen. Maar degenen onder jullie die op de hoogte zijn, degenen onder jullie die alternatieve media lezen, zullen niet verrast zijn om te horen dat de leden van de illuminati, hun uitverkorenen en hun lakeien, dat deze club zich bezighoudt met een aantal zeer duistere activiteiten. Het gaat hier om enkele van de rijkste, machtigste en de meest invloedrijke wezens op deze planeet. 

Ze houden zich bezig met zaken als rituele praktijken, rituele offers, seksuele perversies, heel vaak op de jongste en de meest onschuldigen. Groepen kinderen en peuters en baby’s worden op de meest perverse manier gebruikt, waardoor ze de meest afschuwelijke emotionele problemen krijgen. En op het einde van dit alles worden deze jongeren, deze onschuldigen, dan ook vaak nog ritueel geofferd en wordt hun bloed afgenomen om te drinken en om er een extract van te makent, een extract dat bekend staat als adenochroom, dat vervolgens wordt geconsumeerd als een jeugdelixer.”

Elias: Toen ik hier een hele tijd geleden voor het eerst van hoorde vond ik het moelijk te geloven. Toch verwierp ik het niet, maar accepteerde het ook niet meteen als waarheid. Toen er getuigenissen volgden van stars uit de muziekindustrie die naar dergelijke praktijken verwezen of er getuige van waren, zoals Angelina Jolie, die er over vertelt in een video die nog steeds op internet te vinden is, begon het voor mij toch te dagen over wat er achter de schermen werkelijk gaande was.

Natuurlijk ligt karma ook hier aan de basis van het gebeuren. Niemand wordt gepijnigd of sterft, of het is een besluit op het niveau van het Hoger Zelf om deze ervaring te ondergaan. Maar we kunnen haast niet wachten tot deze praktijken voor eens en voor altijd tot het verleden horen op deze planeet.

En laten we ook de uitgestoken hand van Adamu niet vergeten naar de illuminati toe om van kamp te verwisselen en in het Licht te stappen, zoals enkele leden van de bloedlijn families al hebben gedaan. En het is ook niet aan ons om wat dan ook te veroordelen, want alles wat gebeurt vindt plaats in het Goddelijke en heeft per definitie zin en betekenis, spiritueel gezien.

Ik begrijp ook dat Adamu ons enigzins wil voorbereiden op de grote onthullingen die gaan volgen zodat we de slapende mensen om ons heen, die met een enorme ruk wakker worden, kunnen ondersteunen in hun processen.

Ik heb ook begrip voor de mensen die geen aandacht aan negatieve dingen willen geven. Zelf vind ik dat we de waarheid best mogen weten, maar dat we ons niet moeten laten meeslepen door angst, woede of door de ‘daders’ te veroordelen. Hoe raar het voor sommige mensen ook moge klinken: zij die Licht en Liefde het meeste nodig hebben zijn: ja, juist, de ‘daders’.

Adamu: Als je zo’n duister leven leidt, ben je van binnen ook donker. Je verbinding met het Goddelijke wordt verbroken. En als gevolg daarvan worstelt het lichaam, het lichaam verwelkt. Het drinken van adenochroom gaat dit effect tegen. Het heeft een levengevend effect. Men voelt zich jonger, ziet er jonger uit en het verlengt waarschijnlijk enigzins de levensduur. Er zijn minder rimpels en het geeft meer energie en een soort van high gevoel, een soort van drug-achtige high gevoel. En dit is al heel, heel lang aan de gang. In de loop van de tijd is deze club, de donkere club die hieraan deelneemt, uitgebreid. Dit, omdat de Illuminati hun greep op de planeet hebben uitgebreid, ze hebben meer en meer marionetten nodig gehad, meer en meer leden in hun club opgenomen. Dus, er hebben zich steeds meer van deze feiten voorgedaan. Dit is echte duisternis.

De zilveren rand waar ik het over had is dat het gebruik van adenochrome na verloop van tijd ontvankelijker maakt voor ziekten. En een hiervan is het Corona-virus. Dus worden adenochrome gebruikers makkelijker besmet en wordt het waarschijnlijker dat ze er ook aan sterven. Voor mij komt dat als een zilveren randje over. En dat randje dijt nog flink uit, want een van de hoedanigheden van het virus is dat kinderen niet makkelijk symptomen gaan vertonen en dat normaal gesproken tijdens een pandemie juist kinderen en ouderen het eerst ziek worden en sterven. Welnu, met dit virus ligt het enigzins anders. Het slaat het makkelijkst toe bij mensen die al aan een andere ziekte lijden. Mensen met hartproblemen, met ziekte als gevolg van een zwak immuunsysteem, met tuberculose of met slechte eetgewoonten, of zij die op een andere manier verzwakt zijn geraakt, behoren tot de 15 tot 20% van de mensen die medische hulp nodig hebben, naar het ziekenhuis moeten voor beademing of intensive care.

Dus, mijn vrienden, alsjeblieft, het is niet zo dat dit niet serieus is. Het is heel serieus. Als je ziet hoe iemand eruit ziet als hij aan de beademing ligt, vechtend voor zijn leven, worstelend om te ademen, met een dodelijke bleekheid op zijn gezicht. Het is niet mooi. Als jullie land wordt getroffen door het Coronavirus en die 15-20% die ziekenhuisopname nodig heeft en niet in staat is om opgenomen te worden omdat de ziekenhuizen volledig overbelast zijn en de mensen misschien op straat sterven, dat is zeker niet mooi.

Wat nu anders is, is dat kinderen die besmet geraken, hoogst waarschijnlijk geen symptomen vertonen en tot die 80% behoren, die geen medische zorg nodig heeft. Zij worden dan ook niet getest of meegeteld. Mensen zonder symptomen verschijnen niet op de radar en niemand zal ooit weten dat zij het virus hebben gehad. Kinderen behoren meestal tot die laatste groep. En als de leden van de illuminati kinderen als prooi beschouwen en zij dan het slachtoffer worden van hun duistere rituelen omdat de kinderen het virus dragen zonder dat ze de symptomen hebben, dan droogt hun bron uit omdat de kinderen plotseling gevaar betekenen omdat ze het virus kunnen overbrengen en zij er aan kunnen sterven. En als ze hiervan niet op de hoogte zijn, dan zullen ze spoedig ontdekken dat hun aantallen door het coronavirus gedecimeerd worden. Ze zijn gestorven ten gevolge van hun duistere rituelen. Dat klinkt voor mij als een zilveren rand.

Nogmaals, het is heel belangrijk dat je voor je zelf zorgt. Je moet zelfverantwoordelijk zijn. Zorg voor je lichaam. Zorg voor je emotionele toestand. Daarom was de vorige video zo belangrijk zodat je weet dat er ook een lichte kant is en niet enkel een donkere kant. En de lichte kant is wanneer je verlicht wordt. Als je je licht in je wezen brengt, je licht uitstraalt, dan houd je niet alleen jezelf goed, maar je zendt ook een veld van bewustzijn uit, een veld van gezond bewustzijn en positiviteit, wat een diep verkillend effect zal hebben op al deze vreselijke dingen waar ik het in deze video over heb gehad. Het zal de sociale onrust om je heen beperken. Geloof het of niet, zo werkt het: je kunt vrede, rust en vreugde overbrengen.

Kelli McClintock

Foto: Kelli McClintock

Dit is de tijd van wonderen en magie, als je ontwaakt en je je bewustzijn tot leven brengt, dan zullen wonderen en magie gebeuren. De mensen zullen over het algemeen vrediger, kalmer, rustiger, veerkrachtiger, stoïcijnser en bereidwilliger blijven om de dingen te laten gebeuren, wat het ook gaat zijn en hoe het zich door het collectieve mensendom zal bewegen. Zo kun je aan de andere kant naar buiten komen en naar de volgende fase van ‘Het Gebeuren’, de ‘Event‘ kunnen gaan.

Onthoud, dit Corona virus is de trigger. De bal begint te rollen. Welke tijdlijn ga je volgen? Het is niet aan andere mensen om dat te bepalen. Het is niet aan je buren, het is niet aan de mensen verderop. Het is aan jou alleen. Jij bepaalt je tijdlijn met je bewustzijn en met wat je kiest. Kies goed. Kies niet voor paniek, angst, wanhoop. Kies voor Liefde voor de Eenheid. Kies voor het bewustzijn dat je een Goddelijk Wezen bent en dat iedereen om je heen dat ook is. Jouw planeet is Goddelijk. De dieren, het leven op deze planeet is Heilig, het is Heilig.

Juan Cruz Mountford

Foto: Juan Cruz Mountford

Dus, per saldo, moeten beide boodschappen worden overgebracht. Dus, ik deel ze allebei met jullie. Maak je keuzes verstandig. Jullie zijn Goddelijke Wezens.

Ik ben Adamu van de monadische entiteit van de Pleidische beschaving en ik kom naar jullie toe, zoals altijd, via mijn geliefde vriend en schrijver, Zingdad. Ik hou van jullie allemaal met het hart van de Eenheid. Ik zal te zijner tijd weer met jullie praten. Tot ziens.”

Meer over het werk van Elias

2 gedachten over “ASCENTIE en CORONA – deel 2”

 1. Tja,ik had al een reactie gegeven,maar de computer doet weer eens niet wat ik wil.
  Was heel blij met dit bericht,en ook,dat je blijkbaar nog in leven bent.Ik maak het goed,en ervaar de lockdown als positief—wat een rust— tot voor kort dan. Roel denkt er ook zo over. Eindelijk tijd voor de tuin.en minder prikkels,en tijd voor dingen waar ik vaak nauwelijks aan toe kom.
  Wel erg voor al die eenzame bejaarden,en mensen die vroegtijdig sterven.
  Met de Quakers communiceren we nu via de telefoon en skype—wat bij mij niet zo goed lukt;
  Maar het is goed zo. Stuur veel kaartjes naar eenzame bejaarden in tehuizen,en naar de daklozenopvang,hier in Arnhem,maar ook in London . Vrede en alle goeds,ook voor Machteld;
  van Irene

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s