Ascentie, Illuminati, Spiritualiteit

WERELD IN BEWEGING – 19

Over een belangrijke gebeurtenis (achter de schermen) op 6 januari – Update van Magenta Pixie en een Channeling van President Kennedy over die dag – Antifa infiltreerde voor gewelddadige acties – Trump riep al voor de demonstratie op om vreedzaam te demonstreren, maar die tweet werd direct verwijderd.

Het goede nieuws van 6 januari

Dat is wel dat de Witte Hoeden, de alliantie, die voor het Licht werkt, tijdens de chaos in het Capitool, computers in beslag kon nemen die later als bewijsmateriaal zal worden gebruikt in rechtszaken tegen de pionnen van de Illuminati.

De door de Geestelijke Wereld aangekondigde chaos wordt nu echt zichtbaar. Het is daarom van groot belang om als een rots in de branding te blijven staan en vertrouwen te blijven hebben dat alles goed komt. Mediteer veel en repeteer de mantra ‘Ik ben Licht, ik ben Liefde, ik ben Waarheid, ik ben of EHEY ASHER EHEY’ (Hebreeuws: ik ben die ik ben).

De Duisternis heeft ogenschijnlijk een overwinning behaald door de frauduleuze verkiezing in de V.S. door Vicepresident Pence te laten goedkeuren.

Pence werd daar dan ook meteen voor bedankt met een handdruk en kennelijk een gouden munt, symbool van wat?

In werkelijkheid heeft het optreden van Pence enkel wat vertraging opgeleverd door de shift in de tijdlijnen. Magenta geeft hieronder in haar video uitgebreide informatie.

MAGENTA PIXIE

In een videoboodschap van eind verleden jaar vertelden de Negen tegen het medium Magenta Pixie dat het moment zou komen dat alles verloren zou lijken, maar dat zelfs na de belangrijke data (Elias: dat waren 3 november en 6 januari en laten we daar 20 januari nog maar bijtellen) het tij nog zou keren. In een andere channeling werd gezegd dat het niet uitmaakte wie tot President zou worden gekozen omdat het Licht in feite al gewonnen had.

In haar update over de gebeurtenissen van de zesde januari zegt Magenta dat er momenteel veel achter de schermen plaats vindt om de Cabal op te ruimen en dat zij niet alles, wat haar getoond werd kon vertellen omdat dat de tegenpartij ook naar haar video’s kijkt.

Verder dat een omwenteling echt op het allerlaatste moment zal plaatsvinden. Ook geeft zij toe teleurgesteld geweest te zijn dat er op die dag geen zichtbare doorbraak had plaatsgevonden. Zij vroeg daarom de Negen voor uitleg. Het antwoord was dat Magenta ook een keer die teleurstelling en frustratie moest voelen wat zoveel mensen in de hele wereld ervaren hadden, omdat zij door steeds in een hoge vibratie te blijven door haar toegang tot de multidimensionale werkelijkheid, daar als het ware boven bleef staan. Dat er achter de schermen toch iets heel belangrijks heeft plaatsgevonden vertelden de Negen haar niet, maar dat kregen we weer te horen van President J.F. Kennedy.

Magenta werd ook getoond dat er op de zesde een shift in de tijdlijnen had plaatsgevonden en dat in die multidimensionale werkelijkheid er nu twee presidenten zijn: een echte (Trump) en een valse (Biden) en dat er voor Biden als President geen toekomst te zien was.

Mocht hij aantreden dan zou hij snel worden opgevolgd door Harris. De meest waarschijnlijke tijdlijn was die dat Trump zou aanblijven voor nog eens vier of zelfs zes jaar, maar ook dat het niet zeker was dat dit zou plaatsvinden in dezelfde vorm als in de voorafgaande vier jaren. Een andere tijdlijn toonde namelijk een compleet nieuw scenario en wel dat er een groep mensen het bestuur van het land zou overnemen waarvan Trump de leider zou zijn. Ook generaal Flynn zag zij een belangrijke rol spelen.

Hier Magenta’s verhaal in het Engels zonder ondertiteling van anderhalf uur:

PRESIDENT J.F.KENNEDY

Hier het Engels origineel

Gechanneld door Losha op 7 januari 2021

Mijn geliefde Patriotten…oh, wat doet het me verdriet om jullie allemaal in zo’n pijn te zien op dit moment! Ik zou willen dat ik meer kon doen om ieder van jullie te troosten, terwijl jullie door deze ruwe wateren waden. Ik zal proberen te helpen met de woorden die ik nu door mijn muze stuur.

Eigenlijk zou ik graag een paar zaken aan de orde willen stellen die niet per se troostend zijn, maar ik heb het gevoel dat ik ze op dit moment toch moet zeggen.

Eerst en vooral ben ik zo blij dat deze kwaadaardige schurken, die alle Amerikanen (en anderen!) zo lang tot slaaf hebben gemaakt, eindelijk berecht gaan worden! Ik weet dat het zeker niet lijkt alsof we winnen maar op dit moment verliezen ze, vooral na de tragische gebeurtenissen die plaatsvonden op de dag van de zeer belangrijke gezamenlijke vergadering van het Congres over de officiële verkiezingsuitslag.

Er zijn verschillende perspectieven over de reden van de aanval op het Capitool gebouw. Sommige daarvan bevatten een beetje waarheid, maar degenen die zeggen dat de Alliantie daar een handje heeft geholpen bij die “aanval” zijn het meest correct.

De Alliantie was zeker betrokken, en ja, ze “moedigden” zelfs een deel ervan aan (niet het geweld), zodat ze bepaalde momenten in hun voordeel konden gebruiken. Ja, terwijl de Congresambtenaren zo snel “reageerden” op de aangekondigde aanval door voor hun veiligheid naar de tunnels onder het Capitool te rennen, konden de mensen van de Witte Hoed enkele computers van Congrespersonen in beslag nemen die de Alliantie van een grote hoeveelheid gevoelige gegevens zullen voorzien, die later in een rechtbank tegen hen kunnen worden gebruikt. Maak je geen zorgen … alles wordt gedaan, wordt gedaan “volgens het boekje”… het boekje van onze geliefde grondwet.

Maak je geen zorgen over degenen waarvan je hoort dat ze door de aanval gestorven zijn … omdat ze ofwel niet echt dood zijn of zijn over gegaan omdat ze daarvoor hadden gekozen al voor ze in dit leven waren geboren. Als ultieme patriot zouden zij zich in dit specifieke leven opofferen om ons te helpen Amerika te redden. Weet ook dat die geliefde Patriotten met onze Liefde zijn omhuld en nu van bovenaf gaan helpen. Net zoals ik heb geleerd om te doen. We vervullen allemaal onze “levensrollen” op onze eigen unieke, en geliefde manieren.

Nu, wat betreft de gezamenlijke zitting van het Congres waar ze formeel de electorale stemmen voor elke staat moesten tellen … dat was een complete schijnvertoning! Ook al werd het proces onderbroken door een soort invasie, het was al duidelijk gemaakt door de Vicepresident … nog voor de sessie was begonnen … dat hij niet eens de bezwaren tegen de electorale stemmen zou behandelen, omdat hij had besloten dat hij niet de bevoegdheid had om dit te doen … ha! Ik zeg, als hij echt het juiste had willen doen en hij wist dat hij daartoe ook de bevoegdheid had, dan zou hij deze “onnozele reden” niet hebben gebruikt. Ja, ik ben een beetje verergerd door de manier waarop deze specifieke verkiezingsmijlpaal zich heeft afgespeeld. Zoals velen van u ook hebben gezegd, is het enkel een vertraging op weg naar het redden van Amerika.

Velen van jullie hebben geprobeerd om degenen die de laatste tijd ongerust blijven hieraan te herinneren, En ja, de Alliantie heeft wel degelijk een Plan … in feite zijn er verschillende plannen en ze houden de gebeurtenissen van elke dag voortdurend in de gaten om te bepalen of er een wijziging in het Plan nodig is. De Alliantie gebruikt zelfs het uiterst geavanceerde Quantum Systeem om te bepalen of er veranderingen zijn geweest in het “weefsel” van de tijdlijn die zich op dit moment afspeelt en of er daadwerkelijk een behoefte is om de specifieke tijdlijn te “veranderen”, wat niet zo moeilijk is om te doen als men zou denken. De enige reden waarom ik zelfs het Quantum Systeem ter sprake breng is omdat ik wil dat je weet dat er veel variabelen, zowel intellectueel als technologisch in het Plan aanwezig zijn.

Nu, dat er Congrespatriotten zijn die hun leven op het spel zetten om bezwaar te maken tegen de methoden die gebruikt worden om de stemmen in elke staat te tellen, dat juichen wij toe! Wij danken jullie voor jullie keuze om Amerika op de eerste plaats te zetten in jullie leven, en voor jullie bereidheid om jullie carrière op te offeren. Want er was altijd een kans om die te verliezen. Jullie moedige daden zijn niet onopgemerkt gebleven!

Wat mijn geliefde Patriotten betreft… jullie beseffen eindelijk hoe belangrijk jullie rol, groot of klein, is tijdens dit Grote Ontwaken… ieder van jullie, die blijft doen wat jullie beter doen dan wie dan ook, helpt om het Licht van de Waarheid zo helder te laten schijnen dat degenen die nog erg in slaap zijn, beginnen te ontwaken. Elke dag kunnen we meer Lichten helder zien schijnen op Moeder Aarde. En dat is een wonderbaarlijk schouwspel! Geef niet op… want jullie inspanningen, zo klein en onzichtbaar als ze lijken, helpen echt! Blijf ‘vechten’, Patriotten! Hou de lijn vast! Schijn je licht!

Ik ben altijd bij jullie., Jack.

Trump riep op om vreedzaam te demonstreren

Official portrait by Shealah Craighead)

Trump werd ervan beticht dat hij zijn aanhangers bij de massale demonstratie tot geweld heeft aangezet. Nog voor dat dat geweld plaats vond had hij via een tweet tot kalmte aangemaand. Maar die tweet werd meteen door Deep State verwijderd.

Gelukkig is die wel elders bewaard gebleven:

Laatste nieuws: Trumps twitteraccount is nu definitief gesloten.

De waardering voor Trump stijgt na de demonstratie

Direct na de aanval op het Capitool riep Trump op om vreedzaam naar huis te keren. Daar is een video van die weer deel uitmaakt van grotere video’s. De Engelstalige bronnen vindt u aan het einde van dit artikel.

Hoe dan ook, Gods plan wordt gewoon verder uitgevoerd. Deze planeet zal opstijgen met alle mensen die daarvoor gekozen hebben en nog zullen kiezen.

Trump laat doorschemeren dat de echte strijd voor de vrijheid nu pas begint

Hier de originele toespraak

Hier mijn vertaling:

Ik wil beginnen met de afschuwelijke aanval op de Amerikaanse hoofdstad. Zoals alle Amerikanen ben ik verontwaardigd over het geweld, wetteloosheid en chaos. Ik heb onmiddellijk de nationale garde en de federale wetshandhaving ingezet om het gebouw te beveiligen en de indringers te verdrijven.

Amerika is en moet altijd een natie van wet en orde zijn. De demonstranten, die de hoofdstad infiltreerden, hebben de zetel van de Amerikaanse democratie bezoedeld. Aan degenen, die betrokken zijn bij de gewelddaden en vernielingen: jullie vertegenwoordigen ons land niet. En aan degenen, die de wet hebben overtreden, jullie zullen hiervoor boeten.

We hebben net een intense verkiezing meegemaakt en de emoties zijn hoog, maar nu moeten de gemoederen worden bedaard en moet de rust worden hersteld. We moeten doorgaan met de zaken van Amerika.

Mijn campagne heeft alle wettelijke wegen bewandeld om de verkiezingsuitslag te betwisten. Mijn enige doel was om de integriteit van de stemming te waarborgen. Daarbij heb ik gevochten voor de verdediging van de Amerikaanse democratie. Ik blijf er sterk van overtuigd dat we onze verkiezingswetten moeten hervormen om de identiteit en de verkiesbaarheid van alle kiezers te verifiëren en om het vertrouwen in alle toekomstige verkiezingen te waarborgen.

Nu heeft het congres de resultaten gecertificeerd en zal er op 20 januari een nieuwe regering worden geïnstalleerd. Mijn aandacht gaat nu uit naar een vlotte, ordelijke en naadloze machtsoverdracht. Dit moment vraagt om genezing en verzoening. Het jaar 2020 is een uitdagend jaar geweest voor onze mensen. Een dreigende pandemie heeft het leven van onze burgers verwoest, miljoenen mensen in hun huis geïsoleerd, onze economie beschadigd en ontelbare levens geëist.

Om deze pandemie te verslaan en de grootste economie op aarde weer op te bouwen, moeten we allemaal samenwerken. Er zal opnieuw nadruk moeten worden gelegd op de burgerlijke waarden, het patriottisme, de liefdadigheid, het geloof, de gemeenschap en het gezin. We moeten de heilige banden van liefde en loyaliteit, die ons binden als één nationale familie, nieuw leven inblazen.

Aan de burgers van ons land, om als uw president te hebben kunnen dienen, is de grootste eer van mijn leven geweest en aan al mijn geweldige aanhangers, ik weet dat u teleurgesteld bent, maar ik wil ook dat u weet dat onze ongelooflijke reis nog maar net begonnen is. Dank u wel. God zegene u en God zegene Amerika.

Naar buiten toe toont Deep State zich onaantastbaar, in werkelijkheid sidderen voor wat Trump nog in petto heeft. Daarom vragen ze aan zijn kabinetsleden om hem te verwijderen of dreigen met impeachment. Trump heeft er dan ook geen doekjes om gewonden met zijn laatste zin:

‘Ik wil ook dat u weet dat onze ongelooflijke reis nog maar net begonnen is’.

Hoe staat het overigens met uw reis?

Hulp nodig om uw unieke weg te vinden?

Bronnen:

Interview met generaal Flynn

The Epoch Times

Powerful Preaching In D.C.

Lin Wood: “Now It Is a Completed Crime…Many Traitors Will Be Arrested

Daily Truth Report

Een gedachte over “WERELD IN BEWEGING – 19”

  1. Veel dank Elias voor de update! Ja, blijf in het licht – de mantra helpt altijd -en zorg ook voor genoeg rust en leef met humor!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s