Cabal, Deep State, Illuminati, Meditatie, Spiritualiteit

WERELD IN BEWEGING – 21

Generaal Flynn: China heeft de verkiezingsfraude mogelijk gemaakt en de Chinese Communistische Partij is al zo’n dertig jaar bezig met de V.S. over te nemen.

Was en is de hele V.S. verkiezing in feite een militaire operatie om de Cabal ten val te brengen?

Een Servische patriot levert onder ede nieuw bewijs van buitenlandse inmenging in de verkiezing – hij verbindt de CIA met een bedrijf dat eigendom is van generaal Petraeus. Over Dominion. Ook een bezoek van Hunter Biden komt ter sprake.

Generaal Flynn

Elias: Niet alleen hebben de Illuminati in alle structuren van de samenleving in de V.S. kunnen infiltreren, maar kennelijk zijn ze ook zelf slachtoffer van infiltratie en wel door degenen die de Cabal willen vernietigen. Dat beloofd nog een geweldig schouwspel te worden.

Volgens de ‘New York Times‘ probeerde Nancy Pelosi het leger zover te krijgen om Trump af te zetten.

Pelosi: Trump mag nooit meer president worden

Lieve mensen, het zal jullie wel niet verbazen dat ik de laatste dagen mijn focus richt op de val van de Cabal. De dagen tot de 20e van deze maand beloven ons de ene verrassing na de andere te brengen. Na duizenden jaren geleefd te hebben onder het juk van deze relatief kleine groep mensen zijn we nu toeschouwers van en deelnemers aan het ontmantelen van deze duistere macht. Toeschouwers omdat er elke dag nieuwe schokkende feiten aan het Licht komen en deelnemers omdat we door het blijven in ons centrum onze trilling hooghouden en daardoor het Licht uitstralen dat hard nodig is om alle duistere structuren versneld te doen omvallen. Maar ook door onze stem te laten horen en te delen met anderen wat we weten met die daarvoor openstaan.

Ik ontvang veel informatie direct uit de V.S of van vrienden in Europa die toegang hebben tot bepaalde bronnen die niet makkelijk te vinden zijn.

Generaal Mike Flynn

In een interview vertelde generaal Flynn dat wat er in feite speelt is dat de Communistische Partij van China al decennialang bezig is met te trachten de V.S. over te nemen. Niet door een gewapend conflict, maar door te infiltreren in de politiek, in de instellingen, in Hollywood dat ze inmiddels bezitten, in het bankwezen, in de Real Estate en in de academische wereld. Ook dat China in de stemmachine firma’s investeerde: eenmaal tweehonderd miljoen en een keer vierhonderd miljoen. Naast China was er ook inmenging van Servië, Italië, Spanje en Duitsland in de verkiezing van de V.S. En over de corrupte CIA, die dat allemaal orkestreerde of mogelijk maakte.

Seal of the Central Intelligence Agency (B&W).svg

Flynns boodschap aan het Amerikaanse volk: de waarheid wordt zichtbaar en Donald Trump zal de president van de V.S, zijn, ook voor de komende vier jaren, daar is geen enkele twijfel over. Hij legt nog eens uit hoe de verkiezingsfraude plaatsvond.

Flynn sprak verder over de waanzin van de Coronamaatregelen, over de constitutie en vergelijkt de bezetting door nazi-Duitsland van Europa met wat er momenteel in de V.S. gaande is. Ook over de ambtenaren in de instellingen van de overheid die weten wat er plaats vindt, maar het gewoon laten gebeuren, bang om hun baan te verliezen.

Ik zag ook een buitengewoon interessante video met een ex-lid van de V.S. Senaat die er weggelopen is omdat hij getuige was van de wijdverbreide corruptie en daar niet aan wilde deelnemen.

Scott MacKay:

Deze man beschikt kennelijk over enorm veel insider informatie over de plannen van de alliantie die de Cabal ten val zal brengen.

Hier de Engelstalige video

Mijn vertaling:

Deze verkiezing is een militaire operatie

“Deze verkiezing is een militaire operatie om de criminele machtstructuur te ontmantelen. En dat is in feite al lang gaande in dit land en in andere landen van deze planeet. Het plan van de Cabal om de macht over te nemen gaat niet lukken.

Het presidentschap van Trump is in feite een militair presidentschap dat ook al lang geleden werd voorbereid.

Er werd een plan gesmeed om het wereldwijde, criminele Londense banksysteem te vernietigen In de jaren zestig was het President Kennedy die hun vertelde wat er stond te gebeuren en ze vermoorden hem, vijf blokken verwijderd van waar ik nu spreek in Dallas, Texas.

President J.F. Kennedy – Ik zal de CIA in duizend stukken versplinteren en laat die door wind verspreiden

Toen dat gebeurde waren er zo’n tweehonderd generaals van het leger die samen kwamen en zij wisten dat zij veel slimmer moesten zijn dan de mensen van de Cabal. Zij moesten wegen vinden om die corrupte structuren te infiltreren die al heel lang in de hele wereld functioneerden.

In 1871 waren de V.S. praktisch failliet en de centrale bankiers in Londen haalden onze toenmalige president over om een V.S. Corporatie te stichten met het doel het land te regeren. Rond 1910, 11 en 12 werden zoveel obligaties verkocht dat er genoeg geld was om de regering draaiende te houden. En de centrale bankiers kochten al die obligaties op en toen ze die op de vervaldatum niet konden terugbetalen, lukte het hun om de corrupte president en het congres om een Federale Bank te creëren waar ze papier gingen drukken wat ze geld noemden. Ze gaven dat aan de regering die daarover rente moest betalen.

In 1934 kregen de corrupte congresleden het klaar om de Corporatie aan het Internationaal Monetair Fonds over te dragen. Dit land werd zo aan een buitenlandse mogendheid verkocht waardoor de V.S. al heel lang door een vreemde mogendheid wordt geregeerd.

In 1999 was er een mogelijkheid om de regering over te nemen volgens het plan dat al tientallen jaren bestond. Sinds de laatste tien jaar bestaan onze mensen, de alliantie, uit patriotten in het leger, uit zakenlieden en mensen in twintig andere naties. En deze alliantie heeft die infiltratie georkestreerd in alle machtsstructuren van de Cabal wereldwijd om die structuren over te kunnen nemen.

In 2015 was het moment dat admiraal Mike Rogers, een echte Amerikaanse held, hoofd werd van de N.S.A. Toen wist de Cabal dat het gevaarlijk werd omdat de NSA tot dan de gegevens van iedereen had opgeslagen, telefoongesprekken, e-mails, alles wat je ooit gedaan had of gecommuniceerd had werd opgeslagen. Dat werd een wapen, in plaats van een defensief wapen werd het een offensief wapen. De NSA wilde zo de wereldbevolking tot slaaf maken.

Natural Security Agency

Toen infiltreerde de alliantie, ook daar en zij kregen de controle over de NSA. Wat ze toen deden was om alle corrupte mensen in de regering, in Washington, Big Tech, Financiële Corporaties, militair-industrieel complex, de monarchen van de wereld, het Vaticaan op een lijst te zetten, een massief corrupte machtstructuur.

In 2015 waren de militairen klaar om een coup te plegen. Het maakte niet uit wie dan aan de regering zou zijn, want Washington was zo corrupt dat het geheel niet meer normaal functioneerde.

Wat er toen gebeurde; de militaire inlichtingendienst onderschepte een zestien jaar oud plan van de Cabal om de V.S over te nemen. Acht jaar Obama als voorbereiding en dan acht jaar Hillary Clinton om het af te werken.

President Barack Obama – Photo by Pete Souza

Iets van die tijdlijnen hebben jullie wellicht waargenomen. Toen Hillary Clinton de macht moest overnemen was het al voorzien dat zij zou winnen. In haar tijd als minister van buitenlandse zaken gebeurde het ‘Uranium 1 schandaal’. Er werd uranium door het ministerie van buitenlandse zaken verkocht aan Putin.

Maar zij namen een deel van het uranium af voor het geleverd werd en brachten dat naar Noord Korea, Iran en Serie, waar de CIA verantwoordelijk was voor alle oorlogen en omverwerping van regeringen in andere landen. Dit om nucleaire wapens te bouwen. Tijdens de regering van Hillary Clinton zouden ze een nucleair wapen in Amerika gebruiken om dan het spoor naar Rusland te laten voeren om Poetin verantwoordelijk te kunnen houden met als reactie een atoomaanval op Moskou.

De militaire inlichtingendienst kon dat plan stoppen met Donald Trump. Ze wisten dat hij niet gekocht kon worden, hij had genoeg geld dat hij een patriot was en wat zij nodig hadden was om voor het eerst de macht van de uitvoerende tak van de regering in handen te krijgen om dat plan te stoppen door een massieve aanval uit te voeren op de structuren van Deep State. Dit om het hele ding voor eens en altijd tot een einde te brengen, om het land te redden, om de wereld te redden.

Trump aan de macht. Dan zien we die eindeloze aanvallen van de democratische partij, wat een crimineel syndicaat is, en de republikeinse partij wat ook een crimineel element is. Ook kwamen de aanvallen van de leiders van de internationale organisaties, de Verenigde Naties, het Vaticaan, elk onderdeel van deze wereldwijde Cabal operatus was in volle aanvalsmodus, want Trump was de grootste bedreiging waarmee ze ooit geconfronteerd werden.

Vanaf het moment dat Trump president werd kon je al die dingen zien gebeuren tot vandaag toe. Zij moeten wel alles uit de kast halen om van Trump af te geraken, want ze weten wat hun te wachten staat. En niets kan dat stoppen. Zij zullen dus niet enkel proberen om hem te ontmachten, want het is geen zaak van winnen of verliezen, het is een zaak van winnen of sterven, een zaak om mogelijk van de planeet verwijderd te worden. Dit moet wel hun laatste kans zijn om controle te krijgen. Ze zullen daar kostte wat kostte aan blijven werken. Ze zullen Trump schaakmat en het leger buiten spel willen zetten die hun macht kunnen breken en hun voor eens en altijd kunnen vernietigen.

Nu hebben we deze prachtige kans om de planeet te bevrijden en te genieten van de buitengewone overvloed die deze planeet te bieden heeft, een levensstijl die elk mens op aarde kan hebben. Maar zij plaatsen de matrix. Deze machine, het maakt niet uit hoe je die noemt, communisme, kapitalisme, socialisme, marxisme, nazisme. Elke oorlog na de Tweede Wereldoorlog werd door de Europese Centrale Bankiers gefinancierd. Zij financieren elke oorlog. Hun militair industrieel complex verdient hier al dat geld mee. Elke oorlog werd gepland. Niets gebeurde per toeval.

Om tot generaal Flynn te komen: alles wat je gezien hebt gedurende het presidentschap van Trump is als een film, een uiterst nauwkeurig gemaakte film om ons allen tot het juiste inzicht te laten komen, namelijk om te kunnen zien wat er in feite gebeurt. Deze militaire inlichtingen operatie startte dat programma.

Oktober 2017 was voor het eerst dat deze groep van militairen op een ingenieuze wijze probeerde mensen te rekruteren door hun enkel vragen te stellen en ze onderzoek te laten doen om antwoorden te verkrijgen. Dit werd de grootste militaire inlichtingenoperatie in de geschiedenis van de wereld. Het had één doel: namelijk om die vragen te stellen waar de mensen mee zaten. Ze gaven daarbij aanwijzingen in welke richting zij hun onderzoek konden doen. Ze verwezen naar verschenen artikelen, wetgeving, bevelen die werden gegeven, foto’s, het kon van alles zijn.

We weten dat er minder dan tien mensen van deze organisatie in de regering zitten, drie zijn geen militairen en zij weten alles van wat bij ons als ’Het Plan‘ bekend is.

Met die actie om te rekruteren, creëerden ze een’road-map‘ voor de toekomst, een plan om de mensen te doen ontwaken, om de planeet voor eens en altijd te doen ontwaken. Dus het plan was om de mensen te tonen wat er werkelijk aan de hand was vóór het te laat was. Dat plan kwam in een versnelling doordat er zich wereldwijd meer mensen bij aansloten, tienduizenden, honderd duizenden tot miljoenen mensen wereldwijd, in elk land van de planeet.

Deze operatie is bekend als ’Q‘. Dus niet Q-anon. Q werd ook langs alle kanten aangevallen. We hebben nu genoeg bewijzen om dat criminele netwerk voor altijd stil te leggen. Dit is, wat het presidentschap van Trump in feite uitmaakt. Het is een militair presidentschap

THE PLAN TO SAVE THE WORLD

We moeten het samen doen. Deep State wist dat Trump een perfecte acteur is. Terwijl hij langs alle kanten werd aangevallen liet hij in Utah rechtbanken installeren om al dat tuig te gaan berechten. John Durham in Massachusetts is in alle stilte daar om een jury samen te stellen om die criminelen voor het gerecht te brengen.

Jullie zagen dat er iets gebeurde, maar wij wisten wat er werkelijk gaande was. Het is als een Broadway Play. Dus kijk maar hoe die film verder verloopt.

Na Trump was Mike Flynn het volgend slachtoffer van de Cabal. Waarom? Omdat hij weet wat iedereen heeft uitgespookt. De aanval van 9/11 werd opgezet door H.W. Bush, de Clintons, de Mossad (Israëlische geheime dienst) en de CIA.

Robert Mueller

Alles werd gedekt door Robert Mueller van de FBI. Flynn weet alles. Hij was ook de grootste bedreiging voor Obama.

Dus, wat deden zij? Zij beschuldigden Flynn om met iemand te praten van wie hij verondersteld was om dat niet te doen. Hij had gesproken met de Russische ambassadeur nadat Trump President-Elect werd.

Ik werkte zelf zestien jaar als verkozene in de politiek. In 2016 stapte ik er uit omdat praktisch iedereen daar corrupt was. Het was mijn droom om senator te zijn, maar ik moest weg voordat ze mij ook te grazen namen. Nadat ik wegging heb ik steeds mijn aandacht gericht op wat gaande was en ik moest toezien wat er van mijn land terecht kwam.

Toen zag ik wat Generaal Flynn te bieden had. Hij heeft niets gedaan dan wat elke beginnende regering doet. De Cabal haalde alles uit de kast om hem aan te klagen en dat voor een telefoontje met de Russische ambassadeur. Dat is alles nonsens. Jullie weten dat niet maar zij verkochten het verhaal aan de criminele door de CIA gecontroleerde media, telkens en telkens weer. Iedereen dacht dat Flynn een crimineel was. Als je iets van politiek begrijpt, dan weet je dat dit absolute ’bullshit‘ is. Wat deed Flynn?. Hij gaf toe schuldig te zijn voor iets wat hij niet gedaan had. En waarom deed hij dat?

Elias: Flynn was de directeur van het Defense Intelligence Agency dus de baas van de militaire inlichtingendienst en van United States Strategic Command.

Seal of the United States Strategic Command.svg

Het was een militaire operatie. Hij werd in een kamer geplaatst en er werd hem gevraagd om alles wat hij wist, alle misdaden waarvan hij op de hoogte was, op te schrijven. Dus Flynn was maanden in die kamer en heeft alles neergeschreven over iedereen en over elke misdaad waarvan hij getuige was.

Ondertussen werden er al dertig mensen aan de top van de rechterlijke macht en FBI ontslagen. Driehonderd federale rechters van Deep State worden nu vervangen door constitutie getrouwen.

Wij kunnen zien wat er in elke institutie van de regering gebeurt en wat we zien is constante zuivering van het huis. De laatste was de minister van defensie. Ook hij was een Deep State crimineel die de oorlogen niet wilde stoppen.

Trump is geen enkele oorlog begonnen. Het industrieel militair complex wil absoluut dat de oorlogen blijven. Net zoals de directeur van de FBI Christopher Wray.

Christopher Wray – Foto Wikipedia

Je kunt de mensen de waarheid niet vertellen, zeiden de mensen van de militaire inlichtingsdienst ons, je kunt hun dat niet vertellen, je moet het hun tonen.

Als de planeet bevrijd is zullen de mensen begrijpen dat die van hun gestolen werd. We staan nu aan het begin van een Nieuwe Tijd en dat zal mooier zijn dan dat we ons ooit hebben kunnen voorstellen. En dat waren we bijna kwijt. Nu is het aan ieder van ons om een grens te trekken en te verklaren: Hier sta ik. Want als je dat niet doet zal het alleen maar langer duren om dat te bereiken. Ik kan je alleen maar vertellen dat het buiten alle voorstellingen is. Het zal een droomland zijn.

Ik volg deze operatie nu gedurende drie jaar en weet dat ze alle schurken in de gaten houden en ze zullen het spel tot het einde spelen en laten hen rustig zichzelf vernietigen. Dat vertelde ’Q‘ ons: ‘Kom nooit tussenbeide als een vijand bezig is zichzelf te vernietigen’. En dat is wat je nu ziet gebeuren. Trump zal aan de macht blijven en dan gaat Sodom en Gomorra voor de bijl.

https://www.rainbowtoken.com/wp-content/uploads/2017/09/The-Destruction-of-Sodom-and-Gomorrah.jpg

Wat ik jullie ondertussen kan aanbevelen is om te kijken naar deze video op YouTube:

De dag dat Trump aan de macht kwam, hadden ze iedereen kunnen arresteren. Maar het land was dan ontploft. Ze hebben veel mensen gearresteerd waar niemand van weet. De mensen van de verkiezingsfraude gaan allemaal het gevang in. De media praten daar niet over omdat ze door de CIA worden gecontroleerd.

Negentig percent van de media wordt wereldwijd door de CIA gecontroleerd. Je moet de mensen langzaam wakker maken. Je gaat ook niet naar je slaapkamer om je partner te wekken met een emmer koud water. Ze krijgen dan een hartaanval. Je moet ze langzaam wekken.

Natuurlijk volgen de criminelen ook deze operatie. Ik zeg tegen de luisteraars van mijn radiostation: geloof niets van wat ik zeg, maar doe je eigen huiswerk. Ga naar QALERTS.APP.

Je moet je eigen intuïtie vertrouwen. Als je een kamer binnenloopt om iemand te ontmoeten en je voelt zijn negatieve energie en je krijgt het gevoel dat er iets niet klopt, vertrouw die mens dan ook niet, vertrouw je gevoel. Ik heb geleerd om de verbinding met het Goddelijke te vertrouwen, dat instinct, dat gevoel. Vertrouw je zelf. Het klinkt esoterisch, maar het bewustzijn van het mensdom wordt hoger. Bewustzijn betekent wijsheid waardoor de mensen beter in staat zijn om zelf te kunnen onderscheiden.

De alliantie speelt het spel nu hard en snel. Ze plaatsen momenteel militairen op alle strategische plaatsen

Putin zei dat de New World Order Satan aanbidt. Hoeveel mensen in regering aanbidden Satan? De Cabal is een orde van Lucifer die de hele planeet runt, elke structuur van geld en macht. Daarom is dit een strijd tussen goed en kwaad. Die mensen zijn overal, maar als je in het Licht gelooft dan staat ons een geweldige wereld te wachten een fantastische toekomst. Maar laat nu je stem horen, dat is belangrijk. Elke dag sterven er soldaten die bezig zijn met het oprollen van de Cabal.”

Tot zover het verhaal van Scott MacKay.

Elias: Zoals altijd nemen we de informatie op die voor ons goed voelt. Laten we vooral geen verwachtingen hebben maar gewoon doen wat we moeten doen en dan zien we wel wanneer en hoe het kwaad van de aarde verdwijnt.

Natuurlijk is er hier sprake van een strijd. Er zijn soldaten die hun leven in de waagschaal stellen om eerst en vooral de gevangen kinderen in de ondergrondse bases van de illuminati te bevrijden. Anderen schrijven, maken video’s of mediteren en focaliseren op de eenheid van het mensdom. Ieder heeft in dit proces zijn eigen rol te spelen. Volg je gevoel en je intuïtie, dan vervul je het plan van je ziel en je helpt met het installeren van de nieuwe samenleving gebaseerd op onvoorwaardelijke Liefde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s