Cabal, Deep State, Dualiteit, Illuminati, Meditatie, Spiritualiteit, Trump, Wetenschap

WERELD IN BEWEGING – 23

DEEP STATE IN NEDERLAND EN HET VERZET

Als we naar de V.S. kijken, dan is de Cabal doorgedrongen in alle gelederen van de samenleving zoals de politiek, het onderwijs en wetenschap, de gezondheidszorg en niet te vergeten de mainstream media, social media, CIA en FBI en last but not least in de rechterlijke macht. En dit tot het hoogste orgaan toe: de Supreme Court.

Maar is het in Nederland anders? Wat de Nederlandse regering betreft, die werkt gestaag verder aan de uitrol van de ‘Great Reset en de ‘Agenda 21/2030‘, dit met steun van de meeste parlementariërs, van wetenschappers, grote bedrijven en de mainstream media.

Voor de wetenschap hoeven we maar te kijken naar het R.I.V.M., voor het onderwijs naar de financiering van de universiteiten en de belangenverstrengeling bij het wetenschappelijk onderzoek. De onpartijdigheid van de rechterlijke macht blijkt beslist niet uit de rechtszaak tegen Joris Demmink

Demmink verliest rechtszaak tegen AD | NOS

of de uitspraken aangaande 5G of de Coronamaatregelen,

Elias: overigens is het belangrijk om niet alles klakkeloos aan te nemen wat je leest of hoort, maar ga op eigen onderzoek uit.

Dat de Social Media, particuliere bedrijven, in staat zijn om in de V.S. de president de mond te snoeren is haast onbegrijpelijk en dit met de steun van de corruptie in het Congres en de Senaat. Het gaat helemaal niet om Trump, maar het is een poging om de democratie af te schaffen, zoals dat momenteel hier in Nederland ook gebeurt met die plandemie en de buitensporige Coronamaatregelen. Het gewild resultaat: vernietiging van het eigen midden- en kleinbedrijf. Dit met noodwetten en regelgeving die de grondwet buitenspel zetten.

Niet alle parlementariërs ondersteunen de agenda van de Cabal, zoals Wybren van Haga

Wij staan aan de vooravond van een gigantische omwenteling in de V.S.

Dat Trumps devies: ‘Geef Nooit Op’ is, zal nu snel blijken. Er zijn nog maar enkele dagen voor de 20e, de inauguratie van de nieuwe regering. Dat kan Biden zijn of ook niet. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Een van de scenario’s is dat Trump op of voor die dag de noodtoestand afkondigt, gaat aftreden en plaats maakt voor een militaire regering, waarschijnlijk onder leiding van generaal Mike Flynn, die militaire tribunalen in het leven kan roepen om de Illuminati en hun lakeien te berechten. Aansluitend kan Trump een nieuwe regering vormen, al dan niet met Congres en Senaat. Mochten beide kamers daar toch een rol in spelen, dan met nieuwe leden, die Trump daarvoor allang heeft uitgekozen en klaarstaan, zoals Simon Parkes (zie mijn vorig bericht), van Q heeft vernomen. Ook is er een mogelijkheid dat een te vormen commissie de regering gaat leiden met Trump als voorzitter, die dan nieuwe verkiezingen organiseren, wellicht met de keuze uit verschillende regeringsvormen. Of dat Trump aan de macht blijft na grote onthullingen met Flynn als vice-president. In ieder geval is het de bedoeling de macht weer terug naar het volk te brengen.

Voor of tijdens deze vorm van omwenteling zal Trump de massa gedoseerd informeren over de wandaden van de Cabal en hun dienaren in de openbare instellingen en in andere structuren. Dat moet ginder een gigantische klus zijn.

Dat zal waarschijnlijk gebeuren na het stilleggen van alle ‘Mainstream Media’ en via een nood-communicatie-systeem dat de hele bevolking kan bereiken die de naam ‘Giant Voice‘ zou dragen.

Volgens verschillende bronnen in de V.S, is dit tevens het code woord voor het inwerking stellen van dit communicatiesysteem. Tijdens een van Trumps laatste toespraken waarin hij zich tot zijn sympathisanten wendde, zij hij :

“You will have a GIANT VOICE long into the future.  (Jullie zullen tot ver in de toekomst een gigantische stem hebben). Deze uitspraak wijst er dus op dat dit spoedig in gang kan schieten.”

Ondertussen wachten we rustig af van wat er werkelijk uit de bus komt. Gaat het nu snel gebeuren of laat Trump Biden inaugureren en grijpt iets later in?

Er zijn nog andere tijdlijnen. Welke het wordt hangt ook af hoeveel Licht de lichtwerkers in deze dagen uitstralen. Dagelijks mediteren is haast een must om in ons centrum te blijven, om sterk te kunnen staan en om heel dicht bij onze ziel te komen die ons onze unieke weg toont, ook als veel oude structuren om ons heen in elkaar zakken.

Nu kun je je afvragen wat heeft dit alles met Nederland te maken?

In 1963, na de moord op Kennedy, toen tweehonderd generaals samen kwamen en zwoeren dat ze de Cabal zouden vernietigen beseften zij dat ze het probleem wereldwijd moesten aanpakken om succes te hebben. Er wordt gezegd dat zich nadien twintig andere naties hier bij aansloten.

Zelfs als dit waar is, is het niet zeker of Nederland daar ook bij hoort. Mocht dat het geval zijn dan is het niet uitgesloten dat militairen in de V.S. waarschijnlijk tegelijk met die in andere landen de Cabal marionettenregeringen verwijderen en een tijdelijk militair bestuur gaan voeren.

Mocht Nederland niet tot die club behoren, dan zal alle informatie over de Cabal lakeien in alle landen haast zeker door de V.S. openbaar worden gemaakt. Laten we niet vergeten dat de NSA alle informatie heeft over al deze marionetten wereldwijd en dat openbaarmaking ook bij ons als een bom zal inslaan.

De slapende massa heeft niet in de gaten dat ook ons land onder een bezetting leeft, niet rechtstreeks door een vreemde mogendheid en met geweld zoals in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar muisstil met behulp van corrupte mensen in eigen land.

Het blijft spannend. Het zal me niet verwonderen als de komende dagen het begin van het definitieve verdwijnen van de Cabal voor iedereen zichtbaar wordt. In de V.S., hier en overal. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ben ik benieuwd of Rutte dan nog zal lachen.

Mark Rutte, 2017.jpg
Foto Wikipedi

Hoelang het opruimen gaat duren voor de zwarte hoeden van de planeet verdwenen zijn of zich het Licht hebben toegewend weet niemand.

HET VERZET

We moeten allen geduld leren en vertrouwen in het Goddelijk Plan voor deze planeet en in onze eigen Goddelijkheid. Dat lijkt me de mooiste vorm van verzet, verhoogt onze individuele trilling en die van onze planeet.

Ik kan er overigens niet genoeg op wijzen dat we daarvoor in ons centrum en vergevingsgezind en zonder verwachtingen moeten blijven. We kunnen al die gebeurtenissen ook zien als een test of we klaar zijn voor de ascensie naar de vijfde dimensie. Voelen we ons echt één met alles en iedereen? Of hebben we nog last van angst, woede of onzekerheid?

Ook belangrijke vormen van verzet vormen creatieve bezigheden die ons blij maken: yoga, schilderen, tuinieren, koken, kortom alles wat je echt vreugde brengt. Ook dat maakt ons sterker, lichter en stralender.

Verder verzet door talloze alternatieve nieuws kanalen Nederlandstalig, o.a.:

WakkeremensenBLCKBXCafé WeltschmerzViruswaarheidMeer Democratie VaccinvrijJensen

of in TELEGRAM: WORLD UNITY – THEUG

Enkele Engelstalige:

Magenta PixieSimon ParkesJenMaccarthyDigital Freedom Platform

WeLoveTrumpWednesday Night Faith ChatBreitbartThe Epoch Times

The Blaze

in TELEGRAM: Lin Wood – Sydney Powell

Meer over de U.S. Corpration:

‘De datum is 21 februari 1871 Op deze datum in de geschiedenis van onze natie, heeft het Congres een wet aangenomen met de titel: “Een wet om een regering te voorzien voor het District van Columbia”. Dit staat ook bekend als de “Wet van 1871.” Wat betekent dit? Nou, het betekent dat het Congres, onder geen enkele grondwettelijke autoriteit om dat te doen, een aparte regeringsvorm creëerde voor het District van Columbia en dat is een tien mijl vierkant stuk land.

In essentie vormde deze wet de onderneming die bekend staat als THE UNITED STATES. Let op de kapitalisatie, want die is belangrijk. Deze corporatie, die eigendom is van buitenlandse belangen, kwam in beweging en schoof de oorspronkelijke “organische” versie van de Grondwet in een stoffige hoek. Met de “Wet van 1871” werd onze Grondwet in die zin gedegradeerd dat de titel in blokletters werd gezet en het woord “voor” werd veranderd in het woord “van” in de titel. De oorspronkelijke Grondwet, opgesteld door de Founding Fathers, werd op deze manier geschreven:

De Grondwet VOOR de Verenigde Staten van Amerika“.

Civil Liberties Guaranteed by the Constitution

De gewijzigde versie luidt: “DE GRONDWET VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA”. Het is de corporatieve grondwet. Het is NIET hetzelfde document dat je zou denken dat het is. De corporatieve grondwet werkt in een economische hoedanigheid en is gebruikt om het volk voor de gek te houden door te denken dat het hetzelfde perkament is dat de Republiek regeert. Dat is het absoluut niet.

deze vennootschapsgrondwet komt de Republiek niet ten goede. Het komt alleen ten goede aan het Corporatie. Het doet niets goeds voor jou of mij – en het werkt buiten de oorspronkelijke grondwet om. In plaats van absolute rechten die gegarandeerd worden door de “organische” Grondwet, hebben we nu “relatieve” rechten of privileges. Een voorbeeld hiervan is het recht van de Soeverein om te reizen dat onder het beleid van de bedrijfsoverheid is omgevormd tot een “privilege” dat we in licentie moeten krijgen. Dit werkt buiten de oorspronkelijke Grondwet om.

Zo heeft het Congres VERRAAD begaan tegen het volk dat onder de Verklaring van Onafhankelijkheid en de organische Grondwet als Soeverein werd beschouwd. Wanneer we het woord “Soeverein” overwegen, moeten we nadenken over wat het woord betekent.

Volgens Webster’s Woordenboek wordt “soeverein” gedefinieerd als: 1. opperhoofd of hoogste; opperste. 2. Supreme in macht, superieur in positie ten opzichte van alle anderen. 3. 3. Onafhankelijk van, en onbegrensd door, elke andere, die een oorspronkelijke en onafhankelijke autoriteit of jurisdictie bezit of daarop recht heeft.

Met andere woorden, onze regering is opgericht door en voor de vrije burgers die geacht werden het hoogste gezag te hebben. Alleen het volk kan soeverein zijn – onthoud dat. De regering kan niet soeverein zijn. We kunnen ook kijken naar de Onafhankelijkheidsverklaring, waar we lezen: “Regering is onderworpen aan de toestemming van de geregeerde” – dat moeten wij zijn. Lees hier de Engelse tekst verder

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is phoenix-middel-e1552918400789.jpg

2 gedachten over “WERELD IN BEWEGING – 23”

  1. Elias, ja juist heel juist over de grondwet (heb een blog over NESARA) die in voege moet maar kun je mij zeggen wie die twintig landen zijn die daaraan mee deden en nog doen ??? Want toen bestonden de Nederlanden niet meer dus: Belgie wat met Belgie. mijn persoonlijke mening hierover is wat ons land betreft heel negatief (misschien niet het juiste woord) het is echter wel zo dat hier die Deep State degelijk al lange tijd in voege is Dat zien we ook hier nu ; alleen al met de manier waarop alles telkenmale versnelt op gebied van regels boetes enz…wat corona betreft

    Like

    1. Ik zou niet weten wie die 20 landen zijn of dat het er ondertussen meer of minder zijn. Daar die oorspronkelijke top-officieren waarschijnlijk ook opvolgers hebben gekregen zullen die ook wel buitenlandse steun hebben gezocht, want enkel als de opruiming wereldwijd plaatsvindt, kan het probleem definitief worden opgelost. Natuurlijk is de oplossing een besluit van de Schepper, maar hij moet wel mensen vinden /plaatsen om het werk concreet uit te voeren. Elias

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s