Ascentie, Astrale reizen, Channeling, Healing, Medische Bedden, Meditatie, Regressies, Spiritualiteit, Wetenschap

MED BEDS IN DE NATUUR

De techniek, die ik gebruik voor regressies omvat het werken met een kristal dat hiervoor wel de juiste vibratie moet hebben en het stimuleren van het derde oog om makkelijker met het bewustzijn in het lichtlichaam te geraken.

Omdat je in je lichtlichaam echt vrij bent om te reizen, heb ik al een hele tijd een regressie vooraf laten gaan met het terugvoeren van mijn cliënt naar zijn of haar planeet van herkomst.

Dat was steeds een heel bijzondere ervaring, bijvoorbeeld het weerzien van vrienden en familieleden, het ervaren hoe een overvloedig gevulde tafel met de lekkerste gerechten zo uit het niets kon worden gematerialiseerd, het zien van het vertrek of aankomst van ruimteschepen, het ontmoeten van een van de eigen gidsen, of het ontvangen van een healing, nu ook in een Med Bed.

Het verblijf op de planeet van herkomst vonden mensen vaak zo interessant, dat ze er soms de voorkeur aan gaven wat langer op hun thuisplaneet te blijven, dan de reis af te breken voor de regressie naar een vorig leven Ze kwamen dan liever een andere keer terug om in die ‘vorige’ incarnatie op aarde te duiken.

Regressies en dus ook die reizen heb ik steeds persoonlijk ter plaatse gedaan en zelf met het kristal gewerkt, want het leek me niet mogelijk om dat op afstand te doen, temeer dat een eerste poging mislukte, maar dat was wel met een persoon met grote moeilijkheden om te visualiseren.

Een collega-healer aan de andere kant van de oceaan, hoorde over dit werk en was heel geïnteresseerd om ook zo’n reis te ondernemen. Daar kon ze natuurlijk niet voor naar hier komen en vroeg of het ook op afstand kon gebeuren. Ik ging akkoord om het te proberen, temeer omdat zij geen enkele moeite had met visualiseren en voor haar eigen werk heel goed was in het waarnemen van energieën. We kwamen overeen, dat mocht het niet lukken, ik in plaats daarvan, voor haar een aura- en chakrahealing zou doen.

Het bleek dat zij geen enkele moeite had met de visualisatieoefeningen aan het begin van de sessie. Daarom kon ik haar vrij snel naar haar planeet begeleiden. We vroegen ook of haar gidsen haar reis zouden willen ondersteunen en dat was inderdaad het geval.

Onderweg kreeg ik heel sterk het gevoel dat ik moest zien of ze op die planeet een Med Bed behandeling zou kunnen krijgen, want ze had een gezondheidsprobleem waar ze veel last van had en waarin ze nog niet geslaagd was om het helemaal te genezen.

nasa-ScBkW9AKgcA-unsplash

Toen ze de planeet genaderd was omschreef ze die als magisch, etherisch, gehuld in een blauw-violette kleur. De kleur violet zag ze alom tegenwoordig, in bloemen, bomen, in het water, in het hele landschap.

Eenmaal geland zag ze een groepje mensen die naar haar toekwamen en haar begroetten. Ik vroeg haar of ze mensen herkenden. Ze bevestigde dat en zei dat er iemand bij was van haar spirituele familie en dat er ook kinderen en baby’s waren.

Ik stelde voor dat ze die mensen zou vragen wat de naam van de planeet was. Ze kon het niet goed verstaan, maar het klonk voor haar als Zorban of Zortan iets van dien aard. Ik vroeg haar of er personen bij waren waartoe ze zich speciaal aangetrokken voelde en om dan naar die mensen toe te gaan. Voor haar waren er twee. Er was een vrouw, die een klein kind droeg en die haar naar een van de dorpsoudsten bracht.

Ik opperde dat ze aan die man zou vragen of er een Med Bed was waar ze een behandeling zou kunnen krijgen voor haar probleem. Ze zeiden ja, want er was een magische plaats, een kleine open plek in een van hun bossen, een healing portaal, dat ook zij voor healing gebruikten. Zij werd dan naar die plek begeleid, ging er liggen en ervoer dat de aarde haar zachtjes begon te omhullen en dat het gras haar liefdevol knuffelde en zich met haar energie verbond. Ik vroeg haar om het gewoon te laten gebeuren en mij te zeggen wanneer de healing klaar was.

sunbeams-klein-violet

Ze voelde dat met haar chakra’s werd gewerkt en met haar vitale energie. De bomen boven haar transmuteerden nog aanwezige dichte energie. Het gras en de bomen werkten samen met haar. Ze voelde een sterke werking rond haar zonnevlecht, dan rond haar hart. Er werd ook veel verdriet weggenomen. Dan kwam haar keelchakra aan de beurt. Dichte energieën werden er verwijderd. Er werd haar gezegd dat als ze met de chakra’s van haar cliënten werkte, er veel van haar eigen chakra’s werd gevergd en dat dit nu werd hersteld en dat er bescherming werd geplaatst rond al haar chakra’s.

Er werd ook gewerkt aan haar specifiek probleem door haar weer te verbinden met de levenskracht van de planeet, omdat die verbinding tijdelijk verbroken was en ze daarom geen herstellende energie van de planeet ontving. Ze voegden er aan toe dat na een paar dagen de healing van haar probleem compleet zou zijn.

Tegen het einde van de behandeling werd er nog een beschermende laag over haar kroonchakra gelegd en over de chakra’s in haar voeten. Er werd haar verteld dat ze ook veel werk deed om de energie van Gaia te zuiveren en dat dit zeer zwaar werk was. Ze keken ook naar de impact op haar als ze die dichte energie absorbeerde.


Ik suggereerde haar om regelmatig naar de buitenwand van haar energieveld te kijken of er gaten waren en die met het witte Goddelijke Licht uit de kroonchakra te vullen. Er werd haar gezegd dat ze daar inderdaad aan moest denken en dat werkelijk elke dag moest doen en niet enkel nu en dan. Dit, omdat ze dagelijks energiewerk deed en dat het nodig was om elke dag weer haar energieveld te versterken.

Dan voelde ze dat haar energieveld met een kleiachtige, modderige substantie werd omhuld. Het zag er uit als een purperen gel en haar werd gezegd dat het nu makkelijker zou zijn om zware energie af te weren. Dan vulden ze die laag met licht en zeiden dat het licht voeding en healing voor haar ziel betekende. Ze werd bewust dat ze nu haar eigen healing veld om haar heen droeg. Dat beschermend veld was dus in feite ook een genezend veld.

Dan zegt ze dat er een kind lachend op haar beschermend veld begint te springen en dat de taak van het kind is om de volwassenen te herinneren aan het jeugdige en aan de onschuld van hun ziel. En dat het kind in feite een oude ziel is de vorm van een klein kind. Ze brengt die energie van jeugd en onschuld in de dorpsgemeenschap. Dan krijgt ze te horen dat de healing werd afgerond en dat ze die behandeling dringend nodig had.

Ik zei dat het wellicht een uitstekende gelegenheid was om nog vragen te stellen. Ze vond dat een goed idee en wilde haar vragen aan die dorpsoudste voorleggen. De eerste betrof het waarom ze zich de laatste tijd zo uitgeput voelde. De dorpsoudste nam verbinding op met de aarde. Dan liet hij haar een beeld zien dat toonde hoe sterk ze met de kern van Gaia verbonden is en dat ze helpt met het herstel en healing en het transmuteren van dichte energieën waardoor ze ook in die energieën werd ondergedompeld en hoe dat de aarde en de mensheid ten goed komt, maar dat er zich nog steeds een zware lading bevindt. Ofschoon ze in deze incarnatie voor dat werk is gekomen, is ze nachts vrijwilliger om daarmee te helpen. Ze krijgt ook te horen dat ze de laatste tijd wellicht iets teveel hooi op haar vork heeft genomen en dat ze nu een pauze moet inleggen om weer in balans te komen tussen het lichtwerk en de nood om weer te herstellen van dat werk.

Die pauze zal haar goed doen en zorgen dat ze versterkt weer terug aan de slag kan gaan met haar nachtelijk werk tijdens haar slaap. Haar probleem om echt uit te kunnen rusten is omdat het werk nachts zo intens is dat ze er wakker van wordt. En ook al wil ze weer terug gaan slapen, energetisch, op een onderbewustzijns- niveau voelt ze dat ze niet terug kan naar dat lichtwerk omdat het dan te zwaar voor haar wordt en dat ze er even mee moet stoppen. Dit doet denken aan een vicieuze cirkel. Langs de ene kant wil ze helpen, maar aan de andere kant heeft ze er niet genoeg energie voor.

Ik zei haar dat ik dat heel goed begreep en dat ik zelf de laatste tijd ook slecht slaap en afgelopen nacht ook haast niet geslapen had en uiteindelijk rond drie uur ben opgestaan en maar een artikel ben gaan schrijven. Het heeft waarschijnlijk eenzelfde oorzaak, omdat ik ook veel tijdens mijn slaap doe in mijn astraal lichaam en dat ik met de kristallen in de lagen van Gaia werk. Ze zegt dat haar verteld wordt dat veel lichtwerkers nu ook healingwerk doen vanuit de lagen van de aarde naar boven toe en dat de kristallen met Gaia’s neurologische circuits werken. Het is, alsof de kristallen als extensies van Gaia’s chakra’s werken en dat er veel reparatie- en herstelwerk te doen valt. Ook dat de energie en chakra’s van de lichtwerkers, die haar ondersteunen, zich met Gaia’s chakra’s verbinden die dan geactiveerd worden, terwijl Gaia’s chakra’s ook geactiveerd worden door de chakra’s van de lichtwerkers. Het is een energetische uitwisseling, zodat die zware energie kan worden getransmuteerd en worden vrijgelaten. Dus werken de lichtwerkers als ‘transmuters’.

close-up-shot-van-getextureerde-witte-ijskristallen 181624-37485

Jij werkt vooral aan de restauratie van een van haar belangrijkste kristallen, zegt ze tegen mij en ze laten haar zien dat dit invloed heeft op mijn hoofd, mijn geest, op mijn kroonchakra, derde oog en in mindere mate mijn keelchakra. Ook dat dit voor mij zwaar werk is en dat deze chakra’s, de chakra’s zijn waarmee ik met die van Gaia verbonden bent als ik daar werk. Om je chakra’s te zuiveren kun je amethist of kwarts gebruiken, zegt ze, en visualiseer dat ze worden doorspoeld met het licht van de kroonchakra. De dichtere energie wordt er door verwijderd en je chakra’s worden weer verbonden met het licht van de Bron. En doe deze oefening elke morgen, krijg ik als mijn huiswerk mee.

Ik stel voor dat ze nog vraagt of dit werkelijk haar thuisplaneet is. Het antwoord dat ze krijgt, is dat deze planeet er een van twee thuis planeten in dit universum is. Ik heb veel tijd in dit universum doorgebracht, zegt ze, omdat het nood heeft om weer in balans te komen, De planeet waar ik nu ben is voor mij een rust planeet, dat wordt mij gezegd en dat ik hier kom tussen verschillende missies om te herstellen, om te rusten, om tijd te hebben voor introspectie. Deze, soms moeilijke missies vinden plaats op aarde en elders.

Ik suggereer ook om te vragen of het voor haar belangrijk is om nog een ander persoon te ontmoeten, voor ze deze planeet verlaat. Ze zegt dat er een man naar haar toekomt en het schijnt van nature een krijger te zijn. Hij zegt dat wij beiden een hechte verbinding hebben. Ja wij zijn partners en vrienden, Wij zijn elkaars spirituele gids geweest. Hij zegt dat hij mij gemist heeft en dat hij heel tevreden is over mijn vooruitgang en het werk wat ik op aarde doe. Hij heeft er geen enkele twijfel over dat ik alles doe wat in mijn plan ligt. Hij drukt ook zijn compassie uit voor de moeilijke ervaringen, waar ik doorheen ben gegaan en zegt dat er een hele scene achter mij staat en dat ze me steunen en dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Het is een zielenfamilie in dit universum. Ze vormen een van mijn spirituele stammen en ik kan er altijd naar terugkeren, nu ik weet, waar ik ze kan vinden, dat ik altijd kan komen, zeker als mijn ziel rust nodig heeft. Ze zeggen ook dat als ik terug kom ik de verbinding met Gaia moet verbreken om ten volle te kunnen profiteren van de energie van hun planeet en dat ik niet bang moet zijn om niet naar Gaia te kunnen terugkeren. Het helpt om me volledig te kunnen herstellen.

Deze reis is ten einde. Ik begeleid haar terug naar Gaia en ze laat me weten heel gelukkig te zijn met deze ervaring.

Ik ben ervan overtuigd, en dat zei zij ook, dat veel lichtwerkers nachts intensief met de healing van Gaia bezig zijn en ik weet door mijn werk dat ze daar soms slaapproblemen door ervaren. Het toont eveneens dat we multidimensionale wezens zijn, dat we op vele planeten hebben gewerkt en geleefd en dat het werk op Gaia, hoe belangrijk het in de aanloop naar de ascensie ook is, er maar een van velen is. Zeker, alle ervaringen die we vroeger hebben meegemaakt helpen ons nu om deze ascensie mede mogelijk te maken, ieder op zijn of haar eigen manier. Ik denk ook dat veel collega-lichtwerkers zich in dit verhaal kunnen terugvinden.

Interessant ook dat er ook in de natuur Med Beds bestaan.


Meer weten over mijn werk?

Elias Telegram-groep

2 gedachten over “MED BEDS IN DE NATUUR”

 1. Goedemorgen Elias
  We hebben reeds vaaker kontakt gehad..Ik ben al eens thuis geweest bij jou voor een behandeling.Ook mocht ik een reading van jou ontvangen.Ik heb jouw artikel over een med bed en de voorbereiding daarvoor gelezen, van reiniging van de chakra’s .Ik zou mij daar voor heel graag opgeven..Ik wil heel graag ook kunnen werken als Lichtwerker, maar moet eerst zelf genezen en gereinigd natuurlijk..Daar gaat mijn hart naar uit..Ik ben ernstig beschadigd in mijn evenwichts organen..Door de kno arts is een disfunctie daarin vastgesteld, die niet te genezen is..Het beinvloed mijn fysieke leven enorm, en kan b.v. niet eens meer normaal lopen. Ik heb nu door instabiliteit mijn linker voet gebroken..Ik vraag dringend om hulp aan Jezus..
  Dit was mijn vraag aan jou, Elias

  Like

  1. Dag Marjan, In dit geval stel ik voor om eerst een channeling te doen om de Lichtwezens te vragen waar de problemen vandaan komen en hoe we verder het best te werk gaan.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s