Ascentie, Cabal, Channeling, Deep State, Illuminati, Mind Control, Spiritualiteit

GEVOEL VOOR GEVOELLOZEN

De wezens van de Cabal waren en zijn super slim, ze hebben immers gedurende duizenden jaren de mensheid gemanipuleerd en misleid zonder dat het gros daarvan ook maar het minste vermoeden had.

Zo werden wij stap voor stap in slaap gewiegd en onderdeel van hun slavensysteem *). Ze zijn zonder een greintje meedogen en empathie, dus compleet gevoelloos, de reptielen, al dan niet in mensengedaante, zijn dat van nature als ook hun puur menselijke lakeien die er voor gekozen hebben om gevoelloos te worden.

Die gevoelloosheid beperkt zich niet alleen tot de ‘over-populatie’ die ze vast van plan zijn te decimeren, maar heeft ook betrekking tot hun lakeien. We hebben gezien dat ze af en toe, als het hun uitkomt, iemand van hun volgelingen opofferen. Maar ze houden ook een plan achter de hand om de wereldregering tot stand te brengen waarbij ze de meesten van hun dienaren niet zullen meenemen, maar met plezier in de afgrond sleuren.

Dat plan treedt in werking als de volkswoede over de staatsterreur, leugens en misleiding zo groot wordt, dat niet alleen om wraak wordt geschreeuwd, maar wraak ook wordt genomen. Dit in de geest van wat er tijdens de Franse revolutie gebeurde toen het volk ‘à la laterne’ schreeuwde en even later het massaal gebruik van de guillotine toejuichte.

Ik heb al vaker geschreven dat de duisteren ook een spirituele rol spelen, namelijk op de eerste plaats helpen ze om ons zelf beter te kunnen definieren. Door hun wandaden kunnen we namelijk beter beseffen wat we willen en wat we niet willen en zo onze trilling en bewustzijn verhogen en dat bereiken wat ze met alle macht trachten te verhinderen, onze ascensie.

Zo maken ze mede onze opstijging mogelijk, misschien zonder het echt in de gaten te hebben. En als ze dat al weten, dan versnellen ze nu de uitrol van hun agenda door die wereldregering er door te drukken voor de rest van de mensen wakker wordt.

De niet ontwaakten zijn immers makkelijker over te halen om wraak te nemen dan de mensen die bewust op hun ascensie-pad zijn. Wraak is de voeding bij uitstek voor het onlicht en nog sterker dan angst, woede en dergelijke negatieve emoties: het geeft hun veel meer kracht en macht.

Zo zullen zij zonder de minste twijfel de hun onderdanige politici, de verantwoordelijken van de mainstream media, van de on-wetenschap, het on-onderwijs en andere uitvoerders van hun duistere agenda zonder de minste scrupules opofferen om hun uiteindelijk doel sneller te kunnen bereiken. De vraag is of de betreffende lakeien hier een vermoeden van hebben. Ik betwijfel het. Angst voor het ontwakend volk, ja. Maar door hun meesters voor de leeuwen te kunnen worden gegooid?

Ik heb meermaals een lans gebroken om het voorbeeld van de Zuid-Afrikaans waarheidscommissies te volgen, waarbij de misdadigers werden uitgenodigd om hun wandaden te bekennen en verder vrij uit gingen.

In het volgend artikel spreekt Saul prachtige, verzoenende taal:

… en lees hierna met Saul’s zienswijze en meedogen het volgend artikel:

*) Elias: ook ik ben met mijn werk uit het slavensysteem van diefstal door belastingen gestapt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s