Ascentie, Illuminati, Spiritualiteit

WERELD IN BEWEGING – 17

Wat beweegt er in de Katholieke kerk ?

DEEP CHURCH‘, de Paus en de ‘Big Reset’.

Franciscus onder één deken met de Rothchilds, Rockefellers en Big Pharma voor de implementatie van de ‘Big Reset’?

Lees hier verder

Een heel ander geluid van Kardinaal Viganò:

Hij waarschuwde Trump in oktober in een open brief voor de ‘Big Reset’ als een samenzwering om ‘de mensheid te onderwerpen’, de vrijheid te vernietigen…

Hier de originele Engelse versie

Mr. President,

Staat u mij toe dat ik u toespreek op dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als Aartsbisschop, als opvolger van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuntius van de Verenigde Staten van Amerika. Ik schrijf u te midden van het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als de religieuze autoriteiten. Moge u deze woorden van mij aanvaarden als “de stem van een roepende in de woestijn” (Joh. 1, 23).

Zoals ik al zei toen ik in juni mijn brief aan u schreef, ziet dit historische moment de krachten van het Kwaad op één lijn in een strijd tegen de krachten van het Goede; krachten van het Kwaad die machtig en georganiseerd lijken als ze zich verzetten tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, in de steek gelaten door hun stoffelijke en geestelijke leiders.

Dagelijks voelen we de aanvallen zich vermenigvuldigen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en zakendoen. We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Een globaal plan genaamd de Grote Reset is aan de gang. De architect is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders van dit helse project zijn, zitten gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Foto: Wikipedia – DAVOS/SWITZERLAND, 26JAN08 – Klaus Schwab (FLTR), Founder and Executive Chairman, World Economic Forum, Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan and Tony Blair, Prime Minister of the United Kingdom (1997-2007);

Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen te garanderen en de individuele schuld kwijt te schelden. De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal bestaan uit het afzien van privé-eigendom en het zich houden aan een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21 dat door Bill Gates wordt gepromoot met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen. Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het opleggen van de vaccinatie gepaard gaan met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met als gevolg het opsporen van contacten van de bevolking van de hele wereld. Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Doodskisten in Fema kampen

Mijnheer de President, ik neem aan dat u al weet dat in sommige landen de Great Reset tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021 zal worden geactiveerd.

RUTTE: NEDERLAND GAAT OP SLOT

Foto: Wikipedia

Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een vermeende tweede en derde golf van de pandemie. U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van de individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kundige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt. In de bedoelingen van haar architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Grote Reset onomkeerbaar te maken en zo de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering volledig willen opheffen. Maar deze wereld, mijnheer de President, omvat mensen, affecties, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van bovenaf haalt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer dat in het begin van de tijd deed met zijn “non serviam”.

Veel mensen ergeren zich – zoals we weten – aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van “apocalyptische” boventonen, die volgens hen de geesten ergeren en de verdeeldheid scherper maken. Het is niet verwonderlijk dat de vijand boos is om ontdekt te worden net wanneer hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren. Het is echter verrassend dat er niemand is om alarm te slaan. De reactie van DEEP STATE op degenen die zijn plan aan de kaak stellen is onsamenhangend, maar begrijpelijk. Juist nu de medeplichtigheid van de mainstream media er bijna pijnloos en ongemerkt in geslaagd is de overgang naar de Nieuwe Wereldorde te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om als “samenzweringstheoretici” degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden, die we nu tot in het kleinste detail zien worden uitgevoerd, te besmeuren. Tot afgelopen februari had niemand ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze alleen maar op straat wilden lopen, ademen, hun zaak open wilden houden, zondag naar de kerk wilden gaan.

Ruim zeventig meldingen van politiegeweld tijdens lockdown in Brussel

Maar nu gebeurt het overal ter wereld, zelfs op ‘ansichtkaart Italie’ dat door veel Amerikanen als een klein betoverd landje wordt beschouwd, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpen. En terwijl de politici in hun paleizen gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te reizen, te werken en te bidden. De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, afgezonderd van vrienden en klasgenoten, die verteld worden hun lessen te volgen terwijl ze alleen thuis voor een computer zitten.

In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “degene die zich verzet” tegen de manifestatie van het mysterie van de ongerechtigheid. In de religieuze sfeer is dit obstakel voor het kwaad de Kerk, en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het degenen die de vestiging van de Nieuwe Wereldorde in de weg staan.

Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de leerstoel van Petrus bekleedt, vanaf het begin zijn rol verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de agenda van de ‘DEEP CHURCH’ te ondersteunen, die hem uit haar gelederen heeft gekozen.

Mijnheer de President, u hebt duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen – een natie onder God, fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag de dag worden ontkend en bestreden. Het bent u, beste President, die “degene die zich verzet” tegen de diepe staat, de laatste aanval van de kinderen van de duisternis.

Daarom is het noodzakelijk dat alle goede mensen overtuigd worden van het belang van de komende verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die – in deze specifieke historische context – het best die wereld, onze wereld, belichaamt, die ze door middel van de lockdown willen opheffen. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk ras, Hij die “een moordenaar van het begin af aan” is (Joh 8:44).

Om u heen zijn zij die u als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur beschouwen, met geloof en moed bijeengekomen. Het alternatief is om te stemmen voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de diepe staat, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoorts. Het chanteerbare karakter van Joe Biden – net als dat van de prelaten van de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als op internationaal vlak. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben die erger is dan hij, met wie ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

Foto: Wikipedia

En toch, te midden van dit sombere beeld, komt deze schijnbaar onstuitbare opmars van de “Onzichtbare Vijand”, een element van hoop naar voren. De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben en begrijpt niet dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren om de massa’s te onderwerpen en ze te overtuigen om als vee te worden gebrandmerkt. Dit volk dat te lang de misstanden van een haatdragende en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor het homogeniseren en opheffen van zijn identiteit; het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van het geloof en de cultuur die eerlijke mensen verenigen. Deze Grote Reset is gedoemd te mislukken omdat degenen die het gepland hebben niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal de harde en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht jammerlijk teniet doen. De vijand heeft Satan aan zijn kant, Hij die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, de God van de legers die ten strijde trekt, en de Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?” (Rom 8:31).

Meneer de president, u weet heel goed dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur beschouwd worden als de verdedigingsmuur waartegen de door de voorstanders van het globalisme verklaarde oorlog is ontketend. Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: “Ik kan alle dingen doen in Hem die mij sterkt” (Fil 4,13). Een instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor je zeker alle genaden van de staat zult ontvangen die je nodig hebt, omdat ze vurig voor je worden gesmeekt door de vele mensen die je steunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

 • Carlo Maria Viganò

Tit. Aartsbisschop van Ulpiana

Voormalig apostolisch nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika

Overigens sprak Viganò zich ook uit tegen het ‘met de ‘mantel der liefde’ bedekken van het misbruik in de kerk:

ROME, 30 augustus 2018 (LifeSiteNews) – Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft zich vanuit een onbekende locatie uitgesproken in reactie op pogingen om zijn 11 pagina’s tellende getuigenis in diskrediet te brengen, waarbij Paus Franciscus en verschillende senior prelaten in het geheim het misbruik van seminaristen en priesters door Aartsbisschop Theodore McCarrick hebben verergerd.

En het andere geluid van kardinaal Raymond Burke.

Hier de originele Engelse versie

“Geprezen zij Jezus Christus!

We komen naar Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe op haar feestdag met onrustige en bezwaarde harten. Onze natie maakt een crisis door die haar toekomst als vrij en democratisch land bedreigt. De wereldwijde verspreiding van het marxistisch materialisme, dat al vernietiging en dood heeft gebracht in het leven van zovelen en dat de fundamenten van onze natie al tientallen jaren bedreigt, lijkt nu de heersende macht over onze natie te grijpen.

Om economisch voordeel te behalen hebben wij ons als natie afhankelijk gemaakt van de CCP ( o.a. door de infiltratie van de Chinese Communistische Partij in Big Pharma), een ideologie die volledig haaks staat op de christelijke fundamenten waarop gezinnen en onze natie veilig en welvarend blijven.

Ik heb het over de Verenigde Staten van Amerika, maar klaarblijkelijk zijn veel andere landen in een soortgelijke, zeer verontrustende crisis verwikkeld.

Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus, waarvan de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven over de aard en de preventie ervan. Wat echter duidelijk is, is dat het door bepaalde krachten is gebruikt, die niet bevorderlijk zijn voor de gezinnen en de vrijheid van deze naties. Dit om hun kwade agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu toe zijn aan de zogenaamde “Grote Reset”, het “nieuwe normaal”, dat ons wordt gedicteerd door hun manipulatie van burgers en naties door middel van onwetendheid en angst.

Nu worden we verondersteld in een ziekte en de preventie ervan de manier te vinden om ons leven te begrijpen en te sturen, in plaats van in God en in Zijn plan voor ons heil. Het antwoord van vele bisschoppen en priesters, en van vele gelovigen, heeft een jammerlijk gebrek aan een goede catechese geopenbaard. Velen in de Kerk lijken niet te begrijpen hoe Christus zijn verlossingswerk voortzet in tijden van pest en andere rampen.

Bovendien wordt onze heilige Moederkerk, de smetteloze bruid van Christus, waarin Christus altijd aan het werk is voor onze eeuwige verlossing, overspoeld door berichten over zedelijke corruptie, vooral op het gebied van het zesde en zevende gebod, die met de dag lijken toe te nemen. In onze eigen natie hebben de berichten over Theodore McCarrick terecht vele toegewijde katholieken in de verleiding gebracht om de herders te ondervragen, die in overeenstemming met het plan van Christus voor de Kerk hun zekere gidsen moeten zijn door de waarheden van het geloof te onderwijzen, door hen te leiden in de passende aanbidding van God en in het gebed tot hem, en door hen te leiden door middel van de eeuwigdurende discipline van de Kerk.

Maar al te vaak krijgen de gelovigen geen antwoord, of een antwoord dat niet gegrond is op de onveranderlijke waarheden met betrekking tot het geloof en de moraal. Ze krijgen reacties die niet van herders, maar van seculiere bestuurders lijken te komen.

De verwarring over wat de kerk werkelijk leert en van ons verlangt in overeenstemming met haar leer, genereert steeds grotere verdeeldheid binnen het Lichaam van Christus. Dit alles verlamt de Kerk in haar missie van getuigenis van de goddelijke waarheid en de goddelijke liefde, in een tijd waarin de wereld nooit meer behoefte heeft gehad aan de Kerk om een baken te zijn. Bij de ontmoeting met de wereld wil de Kerk zich ten onrechte aan de wereld aanpassen, in plaats van de wereld op te roepen tot bekering in gehoorzaamheid aan de goddelijke wet die op ieder mensenhart geschreven staat en in volheid geopenbaard wordt in de verlossende, incarnatie van God de Zoon.

Deze pijnlijke problemen vormen natuurlijk een formidabele uitdaging voor het dagelijkse christelijke leven. De impact van de crisis in de wereld en in de Kerk is diepgaand voor ons allen. Velen verdragen het meest pijnlijke lijden, fysiek, emotioneel en geestelijk, dat zo’n situatie noodzakelijkerwijs veroorzaakt.

In een tijd waarin we dicht bij elkaar moeten zijn in christelijke liefde, zouden wereldse krachten ons isoleren en ons laten geloven dat we alleen en afhankelijk zijn van seculiere krachten die ons tot slaven maken van hun goddeloze en moorddadige agenda.

Ja, ons hart is begrijpelijkerwijs zwaar, maar Christus verheft, op voorspraak van zijn Maagdelijke Moeder, ons hart tot het zijne en hernieuwt ons vertrouwen in Hem, die ons het eeuwige heil in de Kerk heeft beloofd. Hij zal nooit ontrouw zijn aan zijn beloften. Hij zal ons nooit in de steek laten. Laten we ons niet laten verleiden door de krachten van de wereld en door valse profeten. Laten we Christus niet in de steek laten en ons heil zoeken op plaatsen waar hij nooit te vinden is.

Laten we nooit de woorden vergeten waarmee Onze Lieve Vrouw zich bij haar eerste verschijning aan de heilige Juan Diego identificeerde: ‘Weet, weet zeker mijn liefste en jongste zoon dat ik werkelijk de altijd volmaakte, heilige maagd Maria ben, die de eer heeft, om de moeder te zijn van de ene, ware God voor wie wij allen leven, de schepper van de mensen, de Heer van alles om ons heen, en van wat dicht bij ons is, de Heer van de hemel, de Heer van de aarde’. Ik wil heel graag dat ze hier mijn heilige, kleine huis bouwen, waarin ik Hem zal laten zien, ik zal Hem verheffen bij de manifestatie, ik zal Hem aan alle mensen geven in al mijn persoonlijke liefde.

Moge het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe hier altijd een waardig instrument zijn waarmee het Onbevlekt Hart van Maria de harten naar zich toe trekt en ze naar het glorieuze, doorboorde hart van Jezus brengt, naar de enige bron van genezing en kracht in dit leven, en naar het eeuwige leven”.

Als we de katholieke terminologie en bepaalde geloofsaspecten even terzijde schuiven dan spreekt hier ook iemand recht uit zijn hart, een man die opkomt voor de waarheid en de noden van de onderdrukte mensheid.

Foto: Wikipedia

Ik moest hier even denken aan Teilhard de Chardin, een Jezuit en zoeker naar de waarheid die daarom door de kerk werd gemuilkorfd. Of de Duitser die niets van Hitler moest hebben en dacht dat hij de misdaden van de Führer het beste van binnenuit kon dwarsbomen. Hij meldde zich daarom als vrijwilliger bij de SS, ook om het lot van zijn geesteszieke schoonzus te kunnen achterhalen en trachtte later de holocaust te stoppen door dat gebeuren naar het buitenland te laten lekken.. Helaas geloofde de Fransen hem niet na de oorlog en hij beëindigde zelf zijn leven of werd vermoord in een Franse cel.

Hier meer over Kurt Gerstein

Als we kijken naar het Nederlandse politieke circus dan zijn de partijen aan de macht en de meeste oppositie parlementariërs medeplichtig aan de onderdrukking van het volk.

Foto: Wikipedia

Waar blijft bijvoorbeeld CDA-er Pieter Omtzigt,

die eerder vaak geen blad voor de mond nam? Is de partijlijn dan belangrijker dan het eigen geweten? Ik kan me namelijk moeilijk voorstellen dat zo’n man nog in een heel diepe slaap is verzonken … Het is natuurlijk niet uitgesloten dat hij op de een of andere manier enorm onder druk gezet of bedreigd wordt. Of zou hij als katholiek liever de lijn van de Paus volgen en daarom de stellingen van Viganò, Burke en andere gelijkgezinden in de kerk verwerpen?

Hoe dan ook, elk mens is vrij zijn eigen pad te volgen, ook degenen we gekozen hebben om onze werkelijke belangen te dienen en te verdedigen. Laten we niet vergeten dat het dank de duisternis is dat we hier spiritueel kunnen groeien. Het gaat er niet om, om de duisternis te veroordelen maar om hun praktijken in en aan het Licht te brengen. Ik stuur haast elke dag Licht en Liefde naar velen die belangrijke posities bekleden, nationaal en globaal en zichtbaar voor de duisternis werken. Zij kunnen dat Licht weigeren of aanvaarden en daarmee hun harten steeds iets meer openen en zo uiteindelijk toch voor het Licht kunnen kiezen. Als we dat met zijn allen zouden doen, dan zou dat zeker een heel grote impact hebben.

Er zijn verschillende niveaus ‘van wakker zijn’. Elk mens zal ooit in eigen ritme volledig wakker worden op het hoogste niveau.

Boudewijn de Groot – De eeuwige soldaat:

Maar als hij er niet geweest was, had Hitler nooit een kans,
zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan,
Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt kan worden in de strijd,
en door hem zal al dat moorden verder gaan.
Hij is de eeuwige soldaat, en hij is werkelijk de schuld,
zijn orders komen heus niet van zo ver,
hij krijgt ze hier vandaan, van jou en mij, z’n leiders dat zijn wij,
zo maken we geen eind aan’t ’t oorlogsleed.

De enigen die momenteel en consequent het grote ‘Reset’ spel weigeren mee te spelen in de Nederlandse politiek zijn Wybren van Haga:

en Thierry Baudet:

Overigens: hier kunt u een petitie tekenen tegen de lockdown

Tot slot nog dit:

Het zijn wellicht de meest spannende tijden die we op aarde ooit hebben gezien. De meesten van ons zijn hier zeker al duizend keren geïncarneerd en hebben we al deze levens doorgebracht om ons voor te bereiden op de tijd nu is aangebroken: de ascentie naar de vijfde dimensie van bewustzijn en voor de eerste keer mogelijk: met het fysieke lichaam.

Met de ene voet staan we al in de vijfde dimensie en met de andere trachten we ons zo eerlijk en authentiek mogelijk te positioneren in deze chaotische overgangstijd.

Hoe dan ook beginnen de oude structuren al flink wat spleten te vertonen en doet het goed om mensen te zien die vanuit die structuren alles doen om de mensen die ze vanuit hun positie kunnen bereiken met het ontwaken te helpen.

Om ons eigen ontwaken in een stroomversnelling te brengen gebruiken wij deze tijd om de innerlijke processen af te werken die ons nog blokkeren en leggen de basis voor de nieuwe planetaire samenleving en van onze individuele werkelijkheid door deze te visualiseren en zo in ons leven te halen. Het is ook de tijd om nu onze tijdlijn te kiezen, die van dienstbaarheid aan het zelf of aan anderen. Kiezen we voor het oude vertrouwde 3D of gaan we voor het onbekende bekende 5D? Daarover volgende keer meer.

Hulp nodig met het afwerken van die processen, het opruimen van blokkades?

Ascentie, Celwerk, Dualiteit, Healing

SUNNY SIDE – 1

elias“SUNNY SIDE – 1” bewerken

BOODSCHAP VAN HET BRITSE MEDIUM MAGENTA Kies nog voor de 21e december voor 3D of 5D. Ik kan haar boodschap alleen maar bijtreden. Een vriend zei me vandaag dat hij die keuze zelfs verschillende malen per dag uitspreekt, wat ik zelf ook doe. Je kunt dat voor de Schepper, Bron of voor het Universum uitspreken.… Lees verder

2 gedachten over “WERELD IN BEWEGING – 17”

 1. Dag Elias,

  De brieven had ik al gelezen. Die waren toch wel verrassend. Je publiceert ze op een heikel moment : Biden claimt juist zijn victorie (weliswaar met keelproblemen, hij krijgt het bijna niet uitgesproken, dus dat belooft). En Poetin is de eerste om hem te ‘erkennen’. ’t Is ook even slikken voor mij : Trump zou gesteund worden door de Federation of Light en ik vertrouwde daarop.

  Verder kijk ik mijn ogen uit : de monolieten die komen en verdwijnen. Ook al twee hier in Limburg : Kanne bij Riemst en Lommel. Volgens Blossom Goodchild gaat er een grid van monolieten verschijnen die zullen geactiveerd worden en verbonden met de ‘pillars of light’ (de afgelopen jaren al geïnstalleerd). Die pillars had ik ‘gezien’ en trachten weer te geven in een schilderijtje (’t lukte niet echt, zal het nog es moeten proberen). We leven in een eindtijd en de toekomst is een gesloten boek … dat snel zal geopend worden.

  Grt, Iva

  Like

 2. Lieve Iva, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Er zijn boodschappen vanuit de Geestelijke Wereld die zeggen dat het niet uitmaakt wie de verkiezing in de V.S. wint. De duisternis heeft al verloren en de ascentie van de planeet met de mensen die daarvoor kiezen, en daar gaat het uiteindelijk om, kan niet worden tegengehouden. Er zijn ook stemmen van ‘boven’ die zeggen dat Trump op het allerlaatste moment toch nog wint en geïnstalleerd zal worden. Die stemmen zeggen ook dat het nog niet bekend is hoelang hij president zal blijven. Ook al volg ik graag wat er in de V.S. momenteel gebeurt, zeker omdat ik daar in een vorig leven een leidende politieke functie heb vervuld, ik tracht steeds het gedoe vanuit mijn centrum te bekijken en zie het als een spel waarvan de uitslag al bekend is, maar net als in de Formule 1, het nemen van de bochten het meest interessant is. We kunnen de vertegenwoordigers van de duisternis ook zien als acteurs in een film die de rollen van de ‘boeven’ op zich genomen hebben maar na afloop van het draaien met de ‘goeden’ wellicht aan de bar heel vriendschappelijk een biertje drinken, elk blij over hun maximale prestaties Op die manier kunnen we ons makkelijker los maken van verwachtingen, wetende dat uiteindelijk alles goed komt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s