Ascentie, Cabal, Channeling, COVID-19, Healing, Vaccinatie

OVER LICHTZUILEN EN MEDBEDs

Vragen aan mijn gidsen Jezus en Jonah van Sirius.

Elias: “Hoe zien jullie de momentele toestand op aarde?

Jonah zegt dat het op dit moment op aarde is alsof we onder een waterval staan waarvan we het water niet kunnen tegenhouden, maar enkel een stapje opzij hoeven te zetten om er buiten te staan.

Elias: “Er zijn zoveel gechannelde berichten die elkaar tegenspreken. Een voorbeeld: het hele financiële systeem zou plots, dus in een keer op de schop gaan en worden vervangen door een heel nieuw systeem, terwijl mij steeds door de Geestelijke Wereld werd gezegd dat het stapsgewijze zou gebeuren. We weten dat de Cabal ook ‘channelings’ plaatst om verwarring te stichten. Niet iedereen heeft een goed ontwikkelde intuïtie, dus sommige mensen raken inderdaad in verwarring en weten niet meer wat ze moeten geloven. Is er een nieuwe tijdlijn waardoor nu werkelijk het hele oude financiële systeem in een keer wordt weggevaagd en vervangen?”

chiara-daneluzzi-GtQK4TraPV0-Klein

Jonah: “wat wij zien is een stapsgewijze verandering. Het beeld dat het in een klap zou veranderen wordt met name verspreid om mensen het gevoel te geven dat ze niets hoeven te doen en dat alles vanzelf wel goed zal komen. Het is bedoeld om mensen blind maken voor wat er in feite aan de hand is omdat ze dan toch vertrouwen hebben dat het goed komt, zonder dat ze er zelf voor aan de slag moet gaan.”

Elias: “Een bevestiging dus dat het mensencollectief inderdaad zelf die veranderingen moet implementeren”

Jonah: “Exact, er zijn inderdaad veranderingen, ook op financieel gebied die langzaamaan steeds meer vorm krijgen. Maar dat betekent niet dat er van het ene moment op het andere een nieuw financieel systeem zal zijn. De Cabal probeert dat wel met hun financieel systeem. Zij willen uiteindelijk dat alle wereldmunten bij elkaar in een mandje worden gedaan en dat we met zijn allen daarmee gaan betalen en dat dit het wereldbetaalmiddel wordt.”

Elias: “Vanmorgen heb ik nog geschreven dat het in de handen van de Schepper ligt wat op welk moment gebeurt en dat het voor ons ook een test is in vertrouwen en volharding om authentiek te zijn en te blijven.”

Jonah: “Maar dat betekent ook dat de mensen in actie moeten komen, dat ze het zelf moeten gaan doen om het vorm te geven. Dus als jullie alles doen wat van overheidswege gezegd wordt en daar niet van afwijken en het laten gebeuren, dan neemt het steeds grotere vormen aan. Dus jullie zullen toch echt in actie moeten gaan.”

Elias: “In actie komen, daar hebben we al eerder over gesproken, het betekent netwerken, groepen vormen, alternatieve oplossingen bedenken, maar ook demonstreren zoals in Melbourne, waar de hele bevolking op straat ging. Uiteindelijk zal de regering moeten zwichten voor de druk van de bevolking, toch?”

Melbourne

Jonah: “Daar komt zeker een omslagpunt.”

Elias: “ Nederlanders zijn van nature geen verwoede demonstranten, maar dat is ook aan het veranderen. Ook hier zou iedereen de straat op moeten gaan vóór er iets verandert.”

Jonah laat dan een beeld zien van politiemensen, die mee dansen met de mensen op straat en zegt dat er andere tijden aankomen en dat we nog even geduld moeten hebben. Want er zijn nog steeds veel mensen in een coma-hypnose en toont een beeld van mensen aan de buis gekluisterd gehypnotiseerd luisteren naar de verklaringen van Hugo de Jonge. Dan laat hij ziekenhuizen zien die volstromen met mensen die ziek zijn geworden door de vaccinaties, maar geen idee hebben waardoor het komt, tot ze de link gaan leggen, maar dan wordt het ook heel pittig.

Elias: “Gaat het dan tot confrontaties komen met de politie en leger?”

Jonah: “Die krijgen het ook in de gaten. Iedereen zal begrijpen dat ze zijn voorgelogen, want er gebeurt niets met de ongevaccineerden, terwijl de gevaccineerden ziek worden binnen een vrij kort tijdsbestek.”

Elias: “Er zijn schattingen dat de gevaccineerden zullen sterven die uiteen lopen van drie tot tien jaar. Hoe zien jullie dat?”

Jonah: “Ze zullen niet allemaal sterven, een gedeelte zal overleven, maar er zullen heel veel mensen vertrekken en degenen die overleven zullen op een later tijdstip alsnog vertrekken. Er zijn nu al veel gevaccineerden die het beginnen door te krijgen en dat zorgt ervoor dat ze minder snel geneigd zijn om weer een booster te halen, want dan wordt het proces verlengd, hoe minder ze zich laten vaccineren, hoe gezonder ze zijn.”

Elias: “Is er al een tijdlijn te zien wanneer onze regering zal aftreden?

Jonah: “Hiervoor zijn de Lichtzuilen heel belangrijk. De bevolking gaat heel, heel boos worden. Daarom is het zo belangrijk dat die woede gekanaliseerd gaat worden.”

Lichtzuilen 01-groot

Elias: *Naar aanleiding van mijn eerste artikel over Lichtzuilen hebben mensen meer informatie gevraagd over die zuilen.”

Jonah: “Je moet avonden organiseren, voorlopig eens per twee weken en als de druk erger wordt, dan eens per week en in een gezamenlijke meditatie Lichtzuilen laten plaatsen door ieder, die wil aansluiten, dus als een groep die zuilen gaan oprichten. Je kunt met foto’s werken van plaatsen die hiervoor belangrijk zijn en die in je presentatie tonen om dan met de groep daar de zuil te plaatsen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Ieder kan ook bij zijn huis Lichtzuilen plaatsen.”

Elias: “En bij politiebureaus, kazernes, winkelcentra, ziekenhuizen. Wat het plaatsen betreft heb ik altijd de verbinding gelegd tussen het Hart van de Schepper en het hart van Moeder Aarde en Het Goddelijke, schitterende stralende witte Licht verbonden met het Licht van Moeder Aarde en vervolgens de zuil laten uitdijen, zover als het gaat.

Jonah: “ Momenteel heeft Moeder Aarde het heel moeilijk en kan nog nauwelijks de emoties van de mensen verwerken. Daarom moeten jullie als eerste heel veel Liefde naar Moeder Aarde sturen, wat helpt om die zware emotionele energie te transformeren. Moeder Aarde heeft pijn, net zo goed als jullie pijn kunnen hebben en zij kan dan een deel van die emoties in de Lichtzuil transformeren, die dan dient als kanaal en zowel de emotionele energie van de mensen als die van haarzelf kan afwerken. Dus de transformatie biedt een uitweg aan die energie.”

Elias: “We hebben al eerder gesproken over het plaatsen van bepaalde mensen in Lichtzuilen, bij voorbeeld politici. Toen zei Jezus dat we dit konden doen omdat het helpt om hun verdrongen emoties omhoog te halen. Nadien vroeg ik me af of dit niet indruist tegen de vrije wil van die personen. Wellicht beslist het Hoger Zelf van ieder of dat Licht al dan niet geaccepteerd wordt.”

Nu komt Jezus er ook bij en zegt dat we dat inderdaad kunnen doen en dat het Hoger Zelf beslist.

Elias: “ Ik heb nog een vraag over MedBeds. Wat is het verschil tussen de bedden zoals die op aarde worden gebruikt, wat in feite apparaten zijn, en het MedBed zoals dat op Sirius wordt gebruikt, wat ik ook hier op aarde mag aanbieden? Wat ik tot nu toe heb begrepen is dat ieder mens gebruik kan maken van een aards MedBed, maar enkel die mensen die al een vrij hoge trilling bezitten ook met een Sirius MedBed op aarde behandeld kunnen worden.”

Jezus: MedBeds hebben een bepaalde trilling en als je iemand in een machine legt, is dit een machinale trilling. Als je iemand omhult met trilling, zoals in het bed van Sirius is dat een zuivere lichtfrequentie. De trilling van het Sirius bed is van een totaal ander niveau dan de trillingen van de MedBeds zoals die nu op aarde worden gebruikt. Je kunt je verplaatsen in een auto, dan kom je ook waar je zijn moet, maar je kunt je ook verplaatsen in een ruimteschip.”

Elias: wat gechannelde berichten betreft: voel of iets al dan iet met je resoneert. Wat voor de een past op zijn spiritueel ·pad, kan dat voor een ander geen goede zaak zijn. Wat voor de een waarheid is, is dat voor een ander per se niet het geval.

Voor de Lichtzuilen zal ik inderdaad een gratis ZOOM bijeenkomst organiseren om gezamenlijk de zuilen te plaatsen, te beginnen op dinsdag 30 november. Hier meer informatie.

Meer weten over mijn werk?

Elias Telegram-groep

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s